ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (30 tiết) Mục tiêu

Size: px
Start display at page:

Download "ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (30 tiết) Mục tiêu"

Transcription

1 ĐẠI HỌC NHA TRANG PLC (30 tiết) GV: Bùi Thúc Minh Bộ môn: Điện công nghiệp NHA TRANG 2014 Mục tiêu Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: Biết cách kết nối thiết bị vào PLC. Thiết kế, lựa chọn thiết bị và lập trình điều khiển dùng PLC S7-200, 300 Sử dụng phần mềm WINCC tạo giao diện điều khiển, giám sát hoạt động của hệ thống 2 1

2 NỘI DUNG Phần 1 Simatic S7-300 Chương 1. Tổng quan về Simatic S7-300 Chương 2. Tập lệnh của S7-300 Phần 2 WinCC Phần 3 Bài tập ứng dụng ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 10) Bài tập, kiểm tra & báo cáo: 50% tổng điểm Thi kết thúc môn: 50% tổng điểm Hình thức thi: viết (không dùng tài liệu) Thời gian: 60 phút 4 2

3 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Simatic S7-300 Điều khiển hệ thống, Trung tâm Việt-Đức [2] Điều khiển lập trình 2, ĐHNT 2011 [3] SIMATIC, Ladder Logic (LAD) for S7-300 and S7-400 Programming, Reference Manual [4] SIMATIC, Working with STEP 7 [5] Trần Thu Hà, Lập trình với S7&WINCC, NXB Hồng Đức 2008 [6] Internet 5 Nhắc lại lưu đồ Ký hiệu 6 3

4 Chương 1. Tổng quan về Simatic S Các module của PLC S Kiểu dữ liệu và phân chia bộ nhớ 3. Vòng quét chương trình. 4. Những khối OB đặc biệt 5. Ngôn ngữ lập trình của S Chương 1. Tổng quan về Simatic S7-300 Thiết bị điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Control), là loại thiết bị cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển số thông qua một ngôn ngữ lập trình. S7-300 là PLC cỡ vừa của hãng Siemens 8 4

5 1. Các module của PLC S Các module của PLC S7-300 (tt) Module CPU Module mở rộng Các module mở rộng được chia thành 5 loại chính: - PS (Power Supply): module nguồn nuôi: có 3 loại 2A, 5A, 10A. - SM (Signal module): module mở rộng cổng tín hiệu vào/ra bao gồm - IM (Interface module): module ghép nối. - FM (Function module): module có chức năng điều khiển riêng - CP (Communication module): module phục vụ truyền thông trong mạng giữa các PLC với nhau hoặc giữa PLC với máy tính 10 5

6 10/10/14 11 Hình ảnh một số module 12 6

7 Mặt trước của PLC S Đèn báo chế độ hoạt động 14 7

8 Đèn báo các trạng thái hoạt động của PLC KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÂN CHIA BỘ NHỚ Một chương trình ứng dụng trong S7-300 có thể sử dụng các kiểu dữ liệu sau: - BOOL: với dung lượng một bit có giá trị 0 hoặc 1. Đây là kiểu dữ liệu cho biến hai trị. BYTE: dung lượng 8 bit, thường dùng biểu diễn số nguyên dương từ 0 đến 255, mã BCD của số thập phân 2 chữ số, mã ASCII của ký tự, WORD: dung lượng 2 byte, biểu diễn số nguyên dương từ 0 đến

9 2. KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÂN CHIA BỘ NHỚ INT: dung lượng 2 byte, biểu diễn số nguyên từ đến DINT: dung lượng 4 byte, biểu diễn số nguyên từ đến REAL: dung lượng 4 byte, biểu diễn số thực có dấu phẩy. S5T (hay S5TIME): khoảng thời gian, được tính theo giờ/phút/giây/mili giây. DATE: biểu diễn giá trị thời gian tính theo năm/tháng/ngày CHAR: biểu diễn một hoặc nhiều ký tự (nhiều nhất là 4 ký tự) 17 Cấu trúc bộ nhớ của CPU Vùng chương trình ứng dụng Vùng hệ thống: chứa tham số của hệ điều hành và chương trình ứng dụng Vùng chứa các khối dữ liệu 18 9

10 Cấu trúc bộ nhớ của CPU Vùng chương trình ứng dụng OB (Organisation block): miền chứa chương trình tổ chức. FC (Function): miền chứa chương trình con được tổ chức thành hàm có biến hình thức để trao đổi dữ liệu với chương trình đã gọi nó. FB (Function block): miền chứa chương trình con, được tổ chức thành hàm và có khả năng trao đổi dữ liệu với bất cứ một khối chương trình nào khác. Các dữ liệu này phải được xây dựng thành một khối dữ liệu riêng (DB - data block). 19 Cấu trúc bộ nhớ của CPU Vùng chứa tham số của hệ điều hành và chương trình ứng dụng: được chia thành 7 miền khác nhau: I (Process image input): miền bộ đệm các dữ liệu của cổng vào số. Q (Process image output): miền bộ đệm các dữ liệu của cổng ra số. M: miền các biến cờ. (tham số) T: miền nhớ phục vụ các bộ thời gian. C: miền nhớ phục vụ bộ đếm. PI: miền địa chỉ cổng vào của các module tương tự. PQ: miền địa chỉ cổng ra của các module tương tự

11 Cấu trúc bộ nhớ của CPU Vùng chứa các khối dữ liệu: được chia thành 2 loại: DB (Data block): miền chứa các dữ liệu được tổ chức thành khối. Kích thước cũng như số lượng khối do người sử dụng quy định phù hợp với từng bài toán điều khiển. L (Local data block): miền dữ liệu cục bộ, được các khối chương trình OB, FC, FB tổ chức và sử dụng cho các biến tạm thời Vòng quét chương trình 22 11

12 4. Cấu trúc chương trình Lập trình tuyến tính Lập trình có cấu trúc Cấu trúc chương trình Lập trình tuyến tính Toàn bộ chương trình điều khiển nằm trong một khối trong bộ nhớ. Loại điển hình cấu trúc tuyến tính này phù hợp với những bài toán phù hợp nhỏ, không phức tạp

13 Pr ogr am bl ock): khối 10/10/14 Cấu trúc chương trình Lập trình có cấu trúc Chương trình (CT) được chia thành những phần nhỏ với từng nhiệm vụ riêng và các phần này nằm trong những khối chương trình khác nhau. Loại cấu trúc này phù hợp với những bài toán điều khiển nhiều nhiệm vụ và phức tạp 25 Cấu trúc chương trình Loại khối OB (Organization block): khối tổ chức quản lý CT điều khiển. Loại khối FC ( chương trình với những chức năng riêng giống như một chương trình con hoặc một hàm (CT con có biến hình thức). Loại khối FB (Function block): là loại khối FC đặc biệt có khả năng trao đổi một lượng dữ liệu lớn với các khối chương trình khác. Loại khối DB (Data block): khối chứa các dữ liệu cần thiết để thực hiện CT. Chương trình trong các khối được liên kết với nhau bằng các lệnh gọi khối, chuyển khối 26 13

14 27 Những khối OB đặc biệt 28 14

15 Ngôn ngữ lập trình của S7-300 Ngôn ngữ liệt kê lệnh, ký hiệu là STL (Statement list). Đây là dạng ngôn ngữ lập trình thông thường của máy tính. Một chương trình được ghép bởi nhiều câu lệnh theo một thuật toán nhất định, mỗi lệnh chiếm một hàng và đều có cấu trúc chung tên lệnh + toán hạng. Ngôn ngữ hình thang, ký hiệu là LAD (Ladder logic). Đây là dạng ngôn ngữ đồ họa thích hợp với những người quen thiết kế mạch điều khiển logic. Ngôn ngữ hình khối, ký hiệu là FBD (Function block diagram). Đây cũng là ngôn ngữ đồ họa dành cho người có thói quen thiết kế mạch điều khiển số. 29 Ngôn ngữ lập trình của S7-300 LAD STL FBD 30 15

16 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả Toán hạng là địa chỉ Địa chỉ trong bộ nhớ PLC S7-300 gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần chữ: chỉ vị trí và kích thước của vùng nhớ. Phần số: chỉ địa chỉ của vùng nhớ trong miền đã được xác định. Ví dụ: địa chỉ ngõ vào I Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả M: chỉ ô nhớ trong miền các biến cờ có kích thước là 1 bit. MB: chỉ ô nhớ trong miền các biến cờ có kích thước là 1 byte (8 bit). MW: chỉ ô nhớ trong miền các biến cờ có kích thước là 2 byte (16 bits). M: chỉ ô nhớ trong miền các biến cờ có kích thước là 4byte (32 bits). I: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 bit trong miền bộ đệm cổng vào số. IB: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 byte trong miền bộ đệm cổng vào số. IW: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 từ trong miền bộ đệm cổng vào số. ID: chỉ ô nhớ có kích thước là 2 từ trong miền bộ đệm cổng vào số. Q: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 bit trong miền bộ đệm cổng ra số. QB: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 byte trong miền bộ đệm cổng ra số. QW: chỉ ô nhớ có kích thước là 1 từ trong miền bộ đệm cổng ra số. QD: chỉ ô nhớ có kích thước là 2 từ trong miền bộ đệm cổng ra số. T: chỉ ô nhớ trong miền nhớ của bộ thời gian (Timer)

17 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả Thanh ghi trạng thái: khi thực hiện lệnh, CPU sẽ ghi lại trạng thái của phép tính trung gian cũng như ghi lại kết quả vào 1 thanh ghi đặc biệt 16 bit. 33 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả FC (Fisrt Check): khi thực hiện các lệnh logic liên tiếp nhau gồm các phép tính ^ (VÀ), V (HOẶC), ĐẢO thì bit FC=1. Khi kết thúc các lệnh thì FC=

18 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả RLO (Result of logic operation): Kết quả tức thời của phép tính logic vừa được thực hiện. Ví dụ lệnh: A I0.3 Nếu trước khi thực hiện lệnh bit FC = 0 thì có tác dụng chuyển nội dung của cổng vào số I 0.3 vào bit trạng thái RLO. Nếu trước khi thực hiện bit FC = 1 thì có tác dụng thực hiện phép tính giữa RLO và giá trị logic cổng vào I 0.3. Kết quả của phép tính được ghi lại vào bit trạng thái RLO. 35 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả STA (Status bit): Bit trạng thái này luôn có giá trị logic của tiếp điểm được chỉ định trong lệnh. Ví dụ cả hai lệnh: A I0.3 AN I0.3 đều gán cho bit STA cùng một giá trị là nội dung của cổng vào số I

19 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả OR: Ghi lại giá trị của phép tính logic cuối cùng được thực hiện để phụ giúp cho việc thực hiện phép toán sau đó. Điều này là cần thiết vì trong một biểu thức hàm giá trị, phép tính bao giờ cũng phải được thực hiện trước các phép tính. OS (Stored overflow bit): Ghi lại giá trị bit bị tràn ra ngoài mảng ô nhớ. OV (Overflow bit): Bit báo kết quả phép tính bị tràn ra ngoài mảng ô nhớ. 37 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả CC0 và CC1 (Condition code): Hai bit báo trạng thái của kết quả phép tính với số nguyên, số thực, phép dịch chuyển hoặc phép tính logic trong ACCU Cụ thể là: Khi thực hiện lệnh toán học như cộng, trừ, nhân, chia với số nguyên hoặc số thực

20 Cấu trúc lệnh và trạng thái kết quả Khi thực hiện lệnh toán học với số nguyên nhưng kết quả bị tràn ô nhớ

21 Một số nhóm lệnh Nhóm lệnh tiếp điểm Các lệnh ghi/xóa cho tiếp điểm Các lệnh tiếp điểm đặc biệt Lệnh Timer Lệnh đếm Các lệnh so sánh Các lệnh dịch chuyển Các lệnh có chức năng biến đổi Các lệnh có chức năng toán học 41 Nhóm lệnh tiếp điểm 42 21

22 Các lệnh ghi/xóa cho tiếp điểm Lệnh ghi Lệnh xóa 43 RS Flip Flop Ưu tiên SET 44 22

23 SR Flip Flop Ưu tiên RESET 45 Các lệnh tiếp điểm đặc biệt 46 23

24 Ví dụ Viết chương trình điều khiển như sau: Hệ thống gồm 1 nút nhấn và một bóng đèn. Yêu cầu: Nhấn lần lẻ thì đèn sáng, lần chẵn đèn tắt. 47 TIMER 48 24

25 Overview of Timer Instructions 49 Choosing the right Timer 50 25

26 1. S_PULSE (Pulse S5 Timer)

27 Example S_PEXT (Extended Pulse S5 Timer) 54 27

28

29 3. S_ODT (On-Delay S5 Timer)

30 59 4. S_ODTS (Retentive On-Delay S5 Timer) 60 30

31

32 5. S_OFFDT (Off-Delay S5 Timer)

33 65 6. Pulse Timer Coil 66 33

34 6. Pulse Timer Coil Extended Pulse Timer Coil 68 34

35 7. Extended Pulse Timer Coil On-Delay Timer Coil 70 35

36 8. On-Delay Timer Coil Retentive On-Delay Timer Coil 72 36

37 9. Retentive On-Delay Timer Coil Off-Delay Timer Coil 74 37

38 10. Off-Delay Timer Coil

39 77 COUNTER 78 39

40 COUNTER APPLICATIONS 79 COUNTER APPLICATIONS 80 40

41 COUNTER APPLICATIONS 81 COUNTER APPLICATIONS 82 41

42 COUNTER APPLICATIONS 83 COUNTER APPLICATIONS 84 42

43 Overview of Counter Instructions Counters have an area reserved for them in the memory of your CPU. This memory area reserves one 16-bit word for each counter address. The ladder logic instruction set supports 256 counters. 85 Counter instructions 86 43

44 1. S_CU (Up Counter) Symbol S_CU (Up Counter) 88 44

45 1. S_CU (Up Counter) S_CU (Up Counter) is preset with the value at input PV if there is a positive edge at input S. The counter is reset if there is a "1" at input R and the count value is then set to zero. The counter is incremented by one if the signal state at input CU changes from "0" to "1" and the value of the counter is less than "999" S_CU (Up Counter) If the counter is set and if RLO = 1 at the inputs CU, the counter will count once in the next scan cycle, even if there was no change from a positive to a negative edge or viceversa. The signal state at output Q is "1" if the count is greater than zero and "0" if the count is equal to zero

46 1. S_CU (Up Counter) Example If I0.2 changes from "0" to "1", the counter is preset with the value of MW10. If the signal state of I0.0 changes from "0" to "1", the value of counter C10 will be incremented by one - unless the value of C10 is equal to "999". Q4.0 is "1" if C10 is not equal to zero S_CUD (Up-Down Counter) Symbol 92 46

47 2. S_CUD (Up-Down Counter) S_CUD (Up-Down Counter) S_CUD (Up-Down Counter) is preset with the value at input PV if there is a positive edge at input S. If there is a 1 at input R, the counter is reset and the count is set to zero. The counter is incremented by one if the signal state at input CU changes from "0" to "1" and the value of the counter is less than "999". The counter is decremented by one if there is a positive edge at input CD and the value of the counter is greater than "0"

48 2. S_CUD (Up-Down Counter) If there is a positive edge at both count inputs, both instructions are executed and the count value remains unchanged. If the counter is set and if RLO = 1 at the inputs CU/CD, the counter will count once in the next scan cycle, even if there was no change from a positive to a negative edge or viceversa. The signal state at output Q is "1" if the count is greater than zero and "0" if the count is equal to zero S_CUD (Up-Down Counter) Example 96 48

49 2. S_CUD (Up-Down Counter) If I0.2 changes from "0" to "1", the counter is preset with the value of MW10. If the signal state of I0.0 changes from "0" to "1", the value of counter C10 will be incremented by one - except when the value of C10 is equal than "999". If I0.1 changes from "0" to "1", C10 is decremented by one - except when the value of C10 is equal to "0". Q4.0 is "1" if C10 is not equal to zero. 97 Example 98 49

50 3. S_CD (Down Counter) Symbol S_CD (Down Counter)

51 3. S_CD (Down Counter) Example Set Counter Value Symbol Example

52 5. Up Counter Coil Symbol Example Down Counter Coil Symbol

53 Example 105 Bài tập 1. Viết chương trình điều khiển thuận nghịch động cơ không đồng bộ 3 pha (gián tiếp và trực tiếp) 2. Viết chương trình điều khiển khởi động sao-tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. 3. Viết chương trình điều khiển khởi động sao-tam giác thuận nghịch động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc. 4. Viết chương trình điều khiển hệ thống đèn giao thông ngã tư. 5. Viết chương trình điều khiển chương báo giờ 106 học tại trường ĐHNT. 53

54 Các thiết bị vào/ra? Phân địa chỉ vào/ra? Sơ đồ kết nối PLC? Mạch động lực? Soạn thảo chương trình. lựa chọn cách lập trình: lập trình dạng tuyến tính hay dạng có cấu trúc? Ngôn ngữ lập trình: LAD, STL hay FBD? Download chương trình xuống PLC. Chạy thử. 107 Các lệnh so sánh

55 Các lệnh dịch chuyển 109 Các lệnh có chức năng biến đổi

56 Các lệnh có chức năng toán học 111 Bài tập ứng dụng

57 WINCC điều khiển, giám sát

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS HÀ NỘI 2008 1 Mục lục 0 Lời

More information

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BETTER WORK VIETNAM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN Giảng viên Nguyễn Thanh Thủy trưởng, Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung, Hợp tác và truyền thông hiệu quả tại nơi làm việc, Kỹ năng thương lượng và Phòng tránh

More information

Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL. Việt Nam

Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL. Việt Nam Bảng chú giải thuật ngữ ITIL tiếng Việt Nam, v1.0, ngày 29 tháng 7 năm 2011 Dựa trên bản Bảng chú giải thuật ngữ tiếng Anh v1.0, ngày 29 tháng 7 năm 2011 Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt

More information

Quy Tắc Ứng Xử. Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh

Quy Tắc Ứng Xử. Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh Quy Tắc Ứng Xử Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh Hiệp hội Quản lý Nguyên liệu, Mua hàng và Hậu cần (AMMPL hay "BME" trong tiếng Đức), Frankfurt, đã

More information

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng Tháng 10/2010 Yêu cầu sao chép ấn phẩm vui lòng gửi đến địa chỉ

More information

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 13, Số 4; 2013: 317-323 ISSN: 1859-3097 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN

More information

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUỐC TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành

More information

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo)

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo) LOGO Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo) Nguyen Thi Viet Anh Nội dung 1. Các kỹ thuật chính dùng trong công nghệ DNA tái tổ hợp 1.1. Khái niệm 1.2. Các enzym dùng trong công nghệ DNA

More information

CÁC DỰ ÁN LỚN PREMIUM PROJECTS

CÁC DỰ ÁN LỚN PREMIUM PROJECTS VN/ENG CÁC DỰ ÁN LỚN www.graphenstone.com Chất lượng hàng đầu Sơn an toàn cho môi trường và thân thiện sinh thái. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của: Environmentally safe and eco-friendly paints.

More information

NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD

NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD Nguyễn Thị Thanh Bình, Hoàng Thị Hằng,Nông Văn Hải Viện Công nghệ Sinh học I. MỞ ĐẦU Ngày nay, việc sử dụng các chỉ thị phân tử ADN về đa hình

More information

CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT

CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT TAP CHI SINH HOC 2014, 36(3): 265-294 Các kỹ thuật chỉ thị DNA DOI: 10.15625/0866-7160/v36n3.5974 CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT Nguyễn Đức Thành Viện Công nghệ sinh học,

More information

YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế:Kinh tế và Phát triển; ISSN 2588 1205 Tập 126, Số 5D, 2017, Tr. 219 230; DOI: 10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4503 YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN

More information

Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology

Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology DOI: 10.13141/jve.vol3.no1.pp50-54 Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology Quản lý giám sát ô nhiễm môi trường không khí và nước bằng cách sử dụng công nghệ GIS Research

More information

Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng

Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng 1.Restriction endonuclease 2.Các enzyme biến đổi DNA Nuclease: ExonucleaseIII,DNaseI,nucleaseS1 DNA polymerase: DNA pol.i,rtase,rna pol. Enzymes biến đổi đầu

More information

HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE)

HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE) HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE) BS CKII Trần Nhựt Thị Ánh Phượng, TS BS Lê Thành Lý (Khoa Nội

More information

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUỐC TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành

More information

Hãy chọn (tích) mục Microsoft DAO 3.6 Object Libraly trên danh sách Available References; chọn xong, nhấn OK để đóng lại.

Hãy chọn (tích) mục Microsoft DAO 3.6 Object Libraly trên danh sách Available References; chọn xong, nhấn OK để đóng lại. CHƯƠNG 6 LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Khái niệm về kỹ thuật DAO DAO (Data Access Objects Các đối tượng truy xuất dữ liệu) là tập hợp bao gồm lớp các đối tượng có thể dùng để lập trình truy cập và xử lý dữ

More information

PGS.TS CAO PHI PHONG 2014

PGS.TS CAO PHI PHONG 2014 PGS.TS CAO PHI PHONG 2014 Giới thiệu 1. Huyết khối của xoang màng cứng và/hoặc tĩnh mạch não(hktmn) là một thể ít gặp của đột quỵ 2. HKTMN chiếm khoảng 0,5 1% trong các loại đột quỵ 3. Yếu tố tăng đông

More information

Kính gửiquy Công Ty. Vũ Tuấn Anh Giám Đốc ĐiềuHànhViệnQuản Lý Việt Nam. NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities. VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors

Kính gửiquy Công Ty. Vũ Tuấn Anh Giám Đốc ĐiềuHànhViệnQuản Lý Việt Nam. NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities. VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors Kính gửiquy Công Ty ViệnQuản Lý Việt Nam rađờinăm 2011. Các dịch vụ của VIM bao gồm đào tạo inhouse cho doanh nghiệp, hướng nghiệp cho các sinh viên sắptốtnghiệp, các chương trình nâng cao năng suất cho

More information

ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM

ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM Omonrice 17: 174-178 (2010) ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM ABSTRACT Rice is the principal food for about half of the world s population. Rice consumption

More information

cêu t¹o ph n tö vμ liªn kõt ho häc

cêu t¹o ph n tö vμ liªn kõt ho häc CHƯƠNG 3: cêu t¹o ph n tö vμ liªn kõt ho häc I. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LIÊN KẾT HÁ HỌC 1. Năng lượng phân ly liên kết Năng lượng phân ly liên kết là năng lượng ứng với quá trình phá vỡ liên kết. Đốivới

More information

System of Rice Intensification (SRI): Scientific Bases and An Eco-Agriculture Approach

System of Rice Intensification (SRI): Scientific Bases and An Eco-Agriculture Approach System of Rice Intensification (SRI): Scientific Bases and An Eco-Agriculture Approach HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI): Cơ sở khoa học và tiếp cận nông nghiệp sinh thái PGS.TS. Hoàng Văn Phụ Giám

More information

2. Dạng Đầy Đủ II. LỆNH CẤU TRÖC LỰA CHỌN Dạng Không Đầy Đủ... 19

2. Dạng Đầy Đủ II. LỆNH CẤU TRÖC LỰA CHỌN Dạng Không Đầy Đủ... 19 Giaùo trình Trang 1 Mục lục ( Phần 1) Chƣơng I: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VÀ BORLAND PASCAL 7.0... 5 I. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL.... 5 1. Ngôn Ngữ PASCAL... 5 2. TURBO PASCAL... 5 II. SỬ DỤNG PASCAL

More information

Outline. Big Data, Service Science, and Computational Science. Dữ liệu nhiều quanh ta hơn bao giờ hết. Big data là gì?

Outline. Big Data, Service Science, and Computational Science. Dữ liệu nhiều quanh ta hơn bao giờ hết. Big data là gì? Outline Big Data, Service Science, and Computational Science Service Science Ho Tu Bao Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) John von Neumann Institute, VNU-HCM Computational Science

More information

MÀNG TỪ VẬT LÝ MÀNG MỎNG ĐỀ TÀI: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAO HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ GVHD: PGS.TS LÊ VĂN HIẾU NHÓM THỰC HIỆN

MÀNG TỪ VẬT LÝ MÀNG MỎNG ĐỀ TÀI: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAO HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ GVHD: PGS.TS LÊ VĂN HIẾU NHÓM THỰC HIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHAO HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ ĐỀ TÀI: VẬT LÝ MÀNG MỎNG GVHD: PGS.TS LÊ VĂN HIẾU NHÓM THỰC HIỆN PHẠM THỊ XUÂN HẠNH PHẠM THANH TÂM LÊ NGUYỄN BẢO THƯ ĐÀO VÂN THÚY TP

More information

Farm Household Economic Management A case study at Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A District, Can Tho Province

Farm Household Economic Management A case study at Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A District, Can Tho Province Farm Household Economic Management A case study at Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A District, Can Tho Province Nguyen Quang Tuyen 1, Ryuichi Yamada 2, Vo Van Tuan 1 and Le Canh Dung 1 1 : Mekong Delta

More information

APPLICATION OF ECHO STATE NETWORK FOR THE FORECAST OF AIR QUALITY

APPLICATION OF ECHO STATE NETWORK FOR THE FORECAST OF AIR QUALITY Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (1) (2016) 54-63 APPLICATION OF ECHO STATE NETWORK FOR THE FORECAST OF AIR QUALITY Mac Duy Hung 1, Nghiem Trung Dung 2, * 1 Thai Nguyen University of Technology, 3-2 road,

More information

VIETNAM HOSPITALITY INDUSTRY ON THE WAY OF SUSTAINABLE WATER USE

VIETNAM HOSPITALITY INDUSTRY ON THE WAY OF SUSTAINABLE WATER USE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM VIETNAM NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM VIETNAM HOSPITALITY INDUSTRY ON THE WAY OF SUSTAINABLE WATER USE December 2017 Phuket, Thailand 1 Hoạt động Cơ sở lưu

More information

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-truyền máu-miễn dịch-di truyền-sinh học phân tử

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-truyền máu-miễn dịch-di truyền-sinh học phân tử BỘ Y TẾ Số: 2017 /QĐ-BYT CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết

More information

REPORT LIN INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY EVENT: I VOLUNTEER! 04 December, 2012

REPORT LIN INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY EVENT: I VOLUNTEER! 04 December, 2012 REPORT LIN INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY EVENT: I VOLUNTEER! 04 December, 2012 Table of Contents I. Summary... 2 II. Event Marketing... 3 III. Event Agenda... 4 IV. Event Attendance... 5 V. Event activities...

More information

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ CÂY DƢỢC LIỆU TẠI ĐÔNG TRIỀU (QUẢNG NINH)

BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ CÂY DƢỢC LIỆU TẠI ĐÔNG TRIỀU (QUẢNG NINH) BƢỚC ĐẦU KHẢO SÁT TUYẾN TRÙNG KÝ SINH THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ CÂY DƢỢC LIỆU TẠI ĐÔNG TRIỀU (QUẢNG NINH) NGUYỄN HỮU TIỀN, NGUYỄN THỊ DUYÊN LÊ THỊ MAI LINH, TRỊNH QUANG PHÁP Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh

More information

Comparative study of organic and traditional farming for sustainable rice production

Comparative study of organic and traditional farming for sustainable rice production Omonrice 10: 74-78 (2002) Comparative study of organic and traditional farming for sustainable rice production Nguyen Van Quyen 1, SN Sharma 2 and RC Gautam 2 ABSTRACT The comparative effect of organic

More information

Tran Thanh Tu - VAST Tran Van Quy - HUS

Tran Thanh Tu - VAST Tran Van Quy - HUS Tran Thanh Tu - VAST Tran Van Quy - HUS 1 Provide information on typical researches and applications on renewable energy in Vietnam Researches and applications on RE: Policy, technology, community participation,

More information

Hội nghị Sơn Phủ Châu Á 2017

Hội nghị Sơn Phủ Châu Á 2017 Hội nghị Sơn Phủ Châu Á 2017 16 17 May 2017 InterContinental Hotel Ho Chi Minh City, Vietnam www.coatingsgroup.com/acc Hãy mang theo tờ bướm này để được vào công tham gia triển lãm MIỄN PHÍ Bring this

More information

VIE: Central Mekong Delta Region Connectivity Project

VIE: Central Mekong Delta Region Connectivity Project Environmental Monitoring Report Semi-Annual Environmental Monitoring Report No. 5 January-June 2016 VIE: Central Mekong Delta Region Connectivity Project Part 2 Annexes (pages 100-137) Prepared by Detailed

More information

Omonrice 18: (2011) Trinh Quang Khuong 1, Tran thi Ngoc Huan 1, Phạm Sy Tan 1 and Ngo Ngoc Hung 2

Omonrice 18: (2011) Trinh Quang Khuong 1, Tran thi Ngoc Huan 1, Phạm Sy Tan 1 and Ngo Ngoc Hung 2 Omonrice 18: 90-96 (011) EFFECT OF SITE SPECIFIC NUTRIENT MANAGEMENT AND IMPROVING SEED RATE IN ALLUVIUM AND MEDIUM ACID SULFATE SOILS ON GRAIN YIELD, NUTRIENT USE EFFICIENCY AND PROFIT OF RICE PRODUCTION

More information

Culture of freshwater prawns in rice fields and an orchard canal in Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A district, Can Tho province

Culture of freshwater prawns in rice fields and an orchard canal in Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A district, Can Tho province Culture of freshwater prawns in rice fields and an orchard canal in Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A district, Can Tho province Nguyen Thanh Phuong (1), Vu Nam Son (1), Vo Thanh Toan (1), Tran Thi Thanh

More information

LONG TERM STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEM FOR CABLE STAYED BRIDGE IN VIETNAM

LONG TERM STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEM FOR CABLE STAYED BRIDGE IN VIETNAM LONG TERM STRUCTURAL HEALTH MONITORING SYSTEM FOR CABLE STAYED BRIDGE IN VIETNAM Dr. Eng. Luong Minh Chinh 1 Abstract: Structural Health Monitoring System (SHMS) has been applied and developed in recent

More information

HỒ SƠ NĂNG LỰC COMPANY PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC COMPANY PROFILE HỒ SƠ NĂNG LỰC COMPANY PROFILE Tháng 04, 2018 April, 2018 MỤC LỤC TABLE OF CONTENTS Giới thiệu... 1 Introduction... 1 Cơ sở pháp lý... 2-7 Legal documents... 2-7 Sơ đồ tổ chức... 8 Organization chart...

More information

Cement Linings LỚP LÓT VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GIẢI PHÁP TỪ NHÀ MÁY TẠI CHÂU ÂU. Cement / Lining ConCepts

Cement Linings LỚP LÓT VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GIẢI PHÁP TỪ NHÀ MÁY TẠI CHÂU ÂU. Cement / Lining ConCepts Cement / Lining ConCepts LỚP LÓT VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GIẢI PHÁP TỪ NHÀ MÁY TẠI CHÂU ÂU Cement Linings ĐẠI DIỆN RHI TẠI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TÂY BẮC Số 6/91, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,

More information

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn sử dụng kháng sinh

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn sử dụng kháng sinh BỘ Y TẾ Số: 708/QĐ-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn sử dụng kháng sinh BỘ TRƯỞNG

More information

LIST OF CONSTRUCTION MATERIALS COMPANIES IN VIETNAM

LIST OF CONSTRUCTION MATERIALS COMPANIES IN VIETNAM LIST OF CONSTRUCTION MATERIALS COMPANIES IN VIETNAM 1 COSEVSO 19 - Cement Company / Midland Construction Corporation Add: Hoa Khuong Commune, Hoa Vang District, Da Nang City Phone: 84-511-378 0329 Fax:

More information

Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái

Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 32-44 Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái Nguyễn Ngọc

More information

Đ/a Giải thích. A. form: tạo thanh. repeatedly: nhăc lại. b ô nghia cho đông t ư pass lately, recently: gần đây hardly: hiêm khi

Đ/a Giải thích. A. form: tạo thanh. repeatedly: nhăc lại. b ô nghia cho đông t ư pass lately, recently: gần đây hardly: hiêm khi TOEI Part 5 STT âu hỏi Đ/a Giải thích ich//t ư mơi 101 102 103 104 105 Lucy, a three-year-old Yorkshire terrier, ------- against 23 other dogs to win the 18th annual ourtland og Show. (a) formed (b) repeated

More information

Ecosystems and Their Services in Da Bac District, Hoa Binh Province

Ecosystems and Their Services in Da Bac District, Hoa Binh Province VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S (2016) 48-55 Ecosystems and Their Services in Da Bac District, Hoa Binh Province Nguyen Van Hien, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nghiem Thi

More information

Phosphorus (P) fertilizer use efficiency in irrigated lowland rice could be improved if fertilizer recommendations were based on the native soil

Phosphorus (P) fertilizer use efficiency in irrigated lowland rice could be improved if fertilizer recommendations were based on the native soil Omonrice 12: 58-68 (2004) SOIL PHOSPHORUS AVAILABILITY TESTS FOR IRRIGATED LOWLAND RICE IN CANTHO, VIETNAM ABSTRACT Thach Thi Ngoc Anh and Cao Van Phung Phosphorus (P) fertilizer use efficiency in irrigated

More information

4 ALTEREO 6 APB 8 DE DIETRICH 10 EAUPURE 12 HEMERA 14 LABARONNE CITAF 16 LACROIX SOFREL 18 PERRIER SOREM 20 SAPPEL 22 SCE 24 SIMOP

4 ALTEREO 6 APB 8 DE DIETRICH 10 EAUPURE 12 HEMERA 14 LABARONNE CITAF 16 LACROIX SOFREL 18 PERRIER SOREM 20 SAPPEL 22 SCE 24 SIMOP 4 ALTEREO 6 APB 8 DE DIETRICH 10 EAUPURE 12 HEMERA 14 LABARONNE CITAF 16 LACROIX SOFREL 18 PERRIER SOREM 20 SAPPEL 22 SCE 24 SIMOP 26 TECH SUB / AQUAGO 28 TECOFI 30 VEOLIA WATER 32 VINCI CONSTRUCTION GRANDS

More information

Career Value Orientation of Psychology Students in Ho Chi Minh City

Career Value Orientation of Psychology Students in Ho Chi Minh City Career Value Orientation of Psychology Students in Ho Chi Minh City Phan Hong Nguyen, PhD. (Corresponding author) University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University of Ho Chi Minh

More information

Đã công bố/ PUBLISHED/ Pham Quang Ha s Publication & Communication

Đã công bố/ PUBLISHED/ Pham Quang Ha s Publication & Communication Đã công bố/ PUBLISHED/ Pham Quang Ha s Publication & Communication 1. Cao Minh Kiem, Pham Quang Ha, 1994. Information and Documentation systems for soil and land management research in Vietnam. In: Information

More information

RI LON THNG BNG KIM TOAN NHNG NGUYÊN LÝ CHUNG

RI LON THNG BNG KIM TOAN NHNG NGUYÊN LÝ CHUNG RI LON THNG BNG KIM TOAN NHNG NGUYÊN LÝ CHUNG ph bình thng: 7.40 ± 0.03 ([H + ] = 40nmol/L ± 3nmol/L). S xáo trn ph do s thay i t l ca [HCO 3 ] và PaCO 2 qua công thc Henderson Hasselbalch: ph = 6.1 +

More information

Practical application of total productive maintenance in Japanese industrial manufacturing plants

Practical application of total productive maintenance in Japanese industrial manufacturing plants VNU Journal of Science, Economics and Business 27, No. 5E (2011) 51-63 Practical application of total productive maintenance in Japanese industrial manufacturing plants Dr. Nguyen Dang Minh* Faculty of

More information

STUDY ON ECONOMIC EFFICIENCY IN RICE PRODUCTION OF CUU LONG DELTA

STUDY ON ECONOMIC EFFICIENCY IN RICE PRODUCTION OF CUU LONG DELTA 250 Omonrice 19: 250-260 (2013) STUDY ON ECONOMIC EFFICIENCY IN RICE PRODUCTION OF CUU LONG DELTA Le Quang Long, Phan Van Thoi, Nghi Ky Oanh and Doan Manh Tuong Cuu Long Delta Rice Research Institute,Thoi

More information

Glossary. Science Glossary. Intermediate School Level. English / Vietnamese

Glossary. Science Glossary. Intermediate School Level. English / Vietnamese Intermediate School Level Glossary Science Glossary English / Vietnamese Translation of Science Terms Based on the Coursework for Science Grades 6 to 8. Word-for-word glossaries are used for testing accommodations

More information

DISCOVER UNSEEN INSIGHTS

DISCOVER UNSEEN INSIGHTS DISCOVER UNSEEN INSIGHTS & BEST CASE STUDIES IN BANKING & FINANCE Organized by YouNet Media August 2017 Agenda 1 Retail Banking Overview (Social Media) 2 Highlighted Consumer Insights For Banking Industry

More information

Advertisements: Hi-language for Hi-tech?

Advertisements: Hi-language for Hi-tech? Advertisements: Hi-language for Hi-tech? Tran Thi Thu Hien 1 1 University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam Correspondence: Tran Thi Thu Hien, University

More information

Stefania Romano, Silvia Giuliani, Luca Giorgio Bellucci, Mauro Frignani

Stefania Romano, Silvia Giuliani, Luca Giorgio Bellucci, Mauro Frignani Proceedings of the workshop Environmental Quality in the Province of Bac Giang and the Cau River Basin. Perspectives for the improvement of monitoring activities and methods. Hanoi, August 27 th, 2013.

More information

BO TO ouan ouk irf YE tic

BO TO ouan ouk irf YE tic ICC - PHONG THUUNG MAI QUOC TE BO TO ouan ouk irf YE tic CAC VAN BAN Mill NHAT Song ngit Anh V* UCP-600/2007/ICC Cac Quy tac thut hanh th6ng nhgt vg Tin dung chang tit ISBP-681/2007/ICC Tap quan Ngan hang

More information

The actual situation of the port system in Vietnam

The actual situation of the port system in Vietnam WWJMRD 2017; 3 (11): 122-126 www.wwjmrd.com International Journal Peer Reviewed Journal Refereed Journal Indexed Journal UGC Approved Journal Impact Factor MJIF: 4.25 e-issn: 2454-6615 Tan Phong Nguyen

More information

Effecting of medium composition on biomass and ginsenoside production in cell suspension culture of Panax vietnamensis Ha et Grushv.

Effecting of medium composition on biomass and ginsenoside production in cell suspension culture of Panax vietnamensis Ha et Grushv. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 23 (2007) 269-274 Effecting of medium composition on biomass and ginsenoside production in cell suspension culture of Panax vietnamensis Ha et Grushv.

More information

Nguyen Xuan Hung. University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Xuan Hung. University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam Journal of Modern Accounting and Auditing, May 2015, Vol. 11, No. 5, 260-268 doi: 10.17265/1548-6583/2015.05.002 D DAVID PUBLISHING Overview of Vietnamese Accounting System Since 1975 and the Process of

More information

Vietnamese Company Law: The Development and Corporate Governance Issues

Vietnamese Company Law: The Development and Corporate Governance Issues Bond Law Review Volume 18 Issue 1 This Edition of the Bond Law Review is Dedicated to the Memory of our Greatly Respected Colleague, Emeritus Professor David Allan AM, 1928-2006 Article 3 2006 Vietnamese

More information

IPM on Citrus with An Emphasis on Citrus Psyllid Control in Tan Phu Thanh Village

IPM on Citrus with An Emphasis on Citrus Psyllid Control in Tan Phu Thanh Village IPM on Citrus with An Emphasis on Citrus Psyllid Control in Tan Phu Thanh Village Le Quoc Dien, Do Hong Tuan, Nguyen Duong Tuyen and Pham Tan Hao Southern Fruit Research Institute, Longdinh, Chauthanh,

More information

Lessons Learned: NAMA development in Vietnam

Lessons Learned: NAMA development in Vietnam Lessons Learned: NAMA development in Vietnam Dr. Huynh Thi Lan Huong Director of Climate Change Research Center Institute of Meteorology, Hydrology and Environment Ministry of Natural Resources and Environment,

More information

II. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC

II. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC I. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC VAØ HÌNH THÖÙC HÌNH THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ 1. TEÂN MOÂN HOÏC: (POLICY AND STRATEGY FOR NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT). 2. MÃ MÔN HỌC. 3. SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH: 03 TC. 4. MỤC TIÊU

More information

Systems thinking methodology in researching the impacts of climate change on livestock industry

Systems thinking methodology in researching the impacts of climate change on livestock industry DOI: 10.13141/jve.vol4.no1.pp20-27 Systems thinking methodology in researching the impacts of climate change on livestock industry Phương pháp tư duy hệ thống trong nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí

More information

Da Nang, Vietnam. Dr. Dang Quang Vinh, Manager Da Nang Environmental Protection Agency

Da Nang, Vietnam. Dr. Dang Quang Vinh, Manager Da Nang Environmental Protection Agency Da Nang, Vietnam Dr. Dang Quang Vinh, Manager Da Nang Environmental Protection Agency The 2 nd Workshop APEC Low-Carbon Model Town Task Force 10 May 2016 Da Nang City Area: 1,285 km 2. Population: 1.008

More information

RICE BREEDING FOR HIGH GRAIN QUALITY THROUGH ANTHER CULTURE

RICE BREEDING FOR HIGH GRAIN QUALITY THROUGH ANTHER CULTURE Omonrice 1: 6-72 (2011) RICE BREEDING FOR HIGH GRAIN QUALITY THROUGH ANTHER CULTURE Tran Thi Thanh Xa, Nguyen Thi Lang ABSTRACT Anther culture technique offers great opportunities for accelerating breeding

More information

#24. Singapore 18 May Vietnam s Leadership Transition in 2016: A Preliminary Analysis. By Le Hong Hiep* EXECUTIVE SUMMARY

#24. Singapore 18 May Vietnam s Leadership Transition in 2016: A Preliminary Analysis. By Le Hong Hiep* EXECUTIVE SUMMARY ISSN 2335 6677 #24 2015 Singapore 18 May 2015 Vietnam s Leadership Transition in 2016: A Preliminary Analysis By Le Hong Hiep* EXECUTIVE SUMMARY The 12 th national congress of the Communist Party of Vietnam

More information

LEVELED MOUNTAINS AND BROKEN FENCES: MEASURING AND ANALYSING DE FACTO DECENTRALISATION IN VIETNAM EDMUND MALESKY *

LEVELED MOUNTAINS AND BROKEN FENCES: MEASURING AND ANALYSING DE FACTO DECENTRALISATION IN VIETNAM EDMUND MALESKY * LEVELED MOUNTAINS AND BROKEN FENCES: MEASURING AND ANALYSING DE FACTO DECENTRALISATION IN VIETNAM EDMUND MALESKY * Abstract. The article seeks to measure and explain provincial autonomy in Vietnam during

More information

Vietnam Agriculture- Pillar of Economy

Vietnam Agriculture- Pillar of Economy AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT MINISTRY DEPARTMENT OF CROPS PRODUCTION Vietnam Agriculture- Pillar of Economy Tran Xuan Dinh Over View Vietnam located in the southeastern of Indochina, the distance

More information

The relationship between franchise and franchisor: A study of the Vietnamese retail franchising

The relationship between franchise and franchisor: A study of the Vietnamese retail franchising VNU Journal of Science, Economics and Business 27 (2011) 67-81 The relationship between franchise and franchisor: A study of the Vietnamese retail franchising MA. Hoang Thi Thu Huong* Tourism and Hospitality

More information

2013 SWAT CONFERENCE Toulouse, France, July 17-19, 2013

2013 SWAT CONFERENCE Toulouse, France, July 17-19, 2013 7/19/2013 2013 SWAT CONFERENCE Toulouse, France, July 17-19, 2013 Nguyen Kim Loi (1), Nguyen Duy Liem (1), Pham Cong Thien (1), Le Van Phan (1), Le Hoang Tu (1), Hoang Thi Thuy (1), Nguyen Van Trai (1),

More information

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk THUẬT NGỮ

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk THUẬT NGỮ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk THUẬT NGỮ lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx TIẾNG LATINH

More information

BREEDING FOR LOW PHYTIC ACID MUTANTS IN RICE (Oryza sativa L.)

BREEDING FOR LOW PHYTIC ACID MUTANTS IN RICE (Oryza sativa L.) Omonrice 15: 29-35 (2007) BREEDING FOR LOW PHYTIC ACID MUTANTS IN RICE (Oryza sativa L.) Nguyen Thi Lang 1, Tran Anh Nguyet 1, Nguyen Van Phang 2 and Bui Chi Buu 3 1 Cuu Long Delta Rice Research Institute,

More information

Competitiveness Analysis of Agricultural Products in Mekong River Delta: Implications for Vietnam Agriculture on Accession to WTO *

Competitiveness Analysis of Agricultural Products in Mekong River Delta: Implications for Vietnam Agriculture on Accession to WTO * Paper to be presented at Canadian Economics Association 42 nd Annual Meetings June 6 - June 8, 2008, University of British Columbia, Vancouver Competitiveness Analysis of Agricultural Products in Mekong

More information

Vietnamese Real Estate - The potential market

Vietnamese Real Estate - The potential market Vietnamese Real Estate - The potential market Currently, Vietnam is one of the fastest growing countries in the world. The investment trend is showing positively as the government continues to support

More information

343/22 SƯ VẠN HẠNH (ND) - P.12 - Q.10 - TP.HCM - Click xem chỉ đường ĐT: (08) Website : daitailoc.com click vào website

343/22 SƯ VẠN HẠNH (ND) - P.12 - Q.10 - TP.HCM - Click xem chỉ đường ĐT: (08) Website : daitailoc.com click vào website ĐẠI TÀI LỘC 343/22 SƯ VẠN HẠNH (ND) - P.12 - Q.10 - TP.HCM - Click xem chỉ đường ĐT: (08)39707999-39778500 Website : daitailoc.com click vào website Liên Hệ KD : KD1 : dailong0212@yahoo.com Mr. Tuyển (0911.567.666)

More information

POTENTIAL IMPACTS OF THE SUPER SEA DYKE (SSD) AT RACH GIA BAY ON THE VALUES OF MANGROVES IN KIEN GIANG PROVINCE - MEKONG DELTA, VIETNAM

POTENTIAL IMPACTS OF THE SUPER SEA DYKE (SSD) AT RACH GIA BAY ON THE VALUES OF MANGROVES IN KIEN GIANG PROVINCE - MEKONG DELTA, VIETNAM 1 POTENTIAL IMPACTS OF THE SUPER SEA DYKE (SSD) AT RACH GIA BAY ON THE VALUES OF MANGROVES IN KIEN GIANG PROVINCE - MEKONG DELTA, VIETNAM Dr. Trinh Thi Long SOUTHERN INSTITUTE OF WATER RESOURCES RESEARCH

More information

Nail 123 System User s Manual Introduction and Functionalities of Nail 123 Version /11/2005

Nail 123 System User s Manual Introduction and Functionalities of Nail 123 Version /11/2005 Nail 123 System by A. T. Software Solutions, Inc. Nail 123 System User s Manual Introduction and Functionalities of Nail 123 Version 1.0.0 9/11/2005 Copyright 2005 WWW.ATPOSSYSTEM.COM A. T. Software Solutions,

More information

University of Agriculture & Forestry - Hue University. Châu Thành court, Cai Lậy court & Sắc Tứ pagoda, Tiền Giang

University of Agriculture & Forestry - Hue University. Châu Thành court, Cai Lậy court & Sắc Tứ pagoda, Tiền Giang No. PN Project title Implementing agency 1 6 2 8 3 10 4 18 5 22 6 34 7 40 8 44 9 47 Reducing greenhouse gases by promoting the use of "Advanced cooking table" model Development of environment-friendly

More information

REPORT ON FINAL WORKSHOP AND TRAINING COURSE ON NANO SAFETY IN VIETNAM Hanoi, 5-6 May 2016

REPORT ON FINAL WORKSHOP AND TRAINING COURSE ON NANO SAFETY IN VIETNAM Hanoi, 5-6 May 2016 Organization REPORT ON FINAL WORKSHOP AND TRAINING COURSE ON NANO SAFETY IN VIETNAM Hanoi, 5-6 May 2016 Within the Memorandum of Agreement on "Training and Capacity building to develop pilot projects on

More information

Consumer Behavior Survey SOFT DRINK MARKET

Consumer Behavior Survey SOFT DRINK MARKET Consumer Behavior Survey SOFT DRINK MARKET Contents Executive summary Industry overview Survey results General information about the survey 2 EXECUTIVE SUMMARY [1] Brand awareness Coca-Cola Pepsi and C2

More information

TÀI LIỆU THAM KHẢO. Anderson, James H., Gary Reid and Randi Ryterman Understanding Public Sector Performance in Transition. Chương 1.

TÀI LIỆU THAM KHẢO. Anderson, James H., Gary Reid and Randi Ryterman Understanding Public Sector Performance in Transition. Chương 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương 1 Gainsborough, Martin. 2007. A Comparative Study of Governance Reform Options for Vietnam to 2020 Drawing on the Lessons from Asia. Processed. Malesky, Edmund. 2004. Leveled

More information

UN-EU GUIDELINES FOR FINANCING OF LOCAL COSTS IN DEVELOPMENT CO-OPERATION WITH VIET NAM. Version 2013

UN-EU GUIDELINES FOR FINANCING OF LOCAL COSTS IN DEVELOPMENT CO-OPERATION WITH VIET NAM. Version 2013 UN-EU GUIDELINES FOR FINANCING OF LOCAL COSTS IN DEVELOPMENT CO-OPERATION WITH VIET NAM Version 2013 ISSUED BY UN AGENCIES IN VIET NAM, THE EU DELEGATION TO VIET NAM AND THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT

More information

A REVIEW OF THE ROLE OF COLLECTORS IN VIETNAM S RICE VALUE NETWORK

A REVIEW OF THE ROLE OF COLLECTORS IN VIETNAM S RICE VALUE NETWORK DOI: 10.19275/RSEP019 Received: 21.07.2017 Accepted: 18.10.2017 A REVIEW OF THE ROLE OF COLLECTORS IN VIETNAM S RICE VALUE NETWORK Thanh Thu Do Center for Interdisciplinary Economic Research, University

More information

HEALTHCARE & BEAUTY OFFERS

HEALTHCARE & BEAUTY OFFERS Merchant Offer Photo Validity Outlet Thea-Beauty Solutions HEALTHCARE & BEAUTY OFFERS Use service and get offer: 1) _ Beauty Tour Ticket (worth VND 3,000,000, for 1 laser and collagen service) for Platinum

More information

Land use change and rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam

Land use change and rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam International Meeting on Land Use and Emissions in South/Southeast Asia Ho Chi Minh City, 17-19 October 2016 Land use change and rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam Nguyen Lam-Dao, Phung

More information

Support on renewable energy and case of solar

Support on renewable energy and case of solar Support on renewable energy and case of solar pv in viet nam Van Binh Doan, Le Quyen Luu and Hoai Nam Nguyen Institute of Energy Science, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Str.,

More information

DESTINATION BRANDING: THE COMPARATIVE CASE STUDY OF GUAM AND VIETNAM

DESTINATION BRANDING: THE COMPARATIVE CASE STUDY OF GUAM AND VIETNAM Page 95 DESTINATION BRANDING: THE COMPARATIVE CASE STUDY OF GUAM AND VIETNAM Thi Lan Huong Bui, University of Guam Gerald S. A. Perez, Guam Visitors Bureau ABSTRACT In the context of a global recession,

More information

Vietnam Agriculture Extension And Market Information System

Vietnam Agriculture Extension And Market Information System Vietnam Agriculture Extension And Market Information System Tran Than Thi Ngan Hoa 1,2, Do Thi Dung 1, Nguyen Hong Son 1 1: Centre for Information Technology and Statistics, Vietnam, nganhoa@mard.gov.vn.

More information

Corporate Social Responsibility - On Aspect of Environmental Protection in Vietnam Today

Corporate Social Responsibility - On Aspect of Environmental Protection in Vietnam Today Doi:10.5901/jesr.2015.v5n3p31 Abstract Corporate Social Responsibility - On Aspect of Environmental Protection in Vietnam Today Dr. Cao Thu Hang Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences;

More information

Current status of nanotechnology development in Vietnam

Current status of nanotechnology development in Vietnam Kuala Lumpur, 2-4 May 2017 Current status of nanotechnology development in Vietnam Tran Dai Lam Vietnam Academy of Science and Technology Executive Committee Member of ANF Geographic location 332,698 km2

More information

WHAT IF THERE IS A CONTRACEPTION METHOD? A digital strategy to get the adult. DIGITAL MARKETING PLAN Prepared by OhYeah Communications

WHAT IF THERE IS A CONTRACEPTION METHOD? A digital strategy to get the adult. DIGITAL MARKETING PLAN Prepared by OhYeah Communications WHAT IF THERE IS A CONTRACEPTION METHOD? A digital strategy to get the adult DIGITAL MARKETING PLAN Prepared by OhYeah Communications THE QUESTIONS WHY why we need to communicate to help and what is the

More information

Correlation between Climate Change Impacts and Migration Decisions in Vietnamese Mekong Delta

Correlation between Climate Change Impacts and Migration Decisions in Vietnamese Mekong Delta P IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 4 Issue 8, August 2017 Correlation between Climate Change Impacts and Migration Decisions in Vietnamese Mekong Delta

More information

SOME SOLUTIONS TO RESPOND CLIMATE CHANGE FOR THE MEKONG DELTA, VIET NAM

SOME SOLUTIONS TO RESPOND CLIMATE CHANGE FOR THE MEKONG DELTA, VIET NAM 18 SOME SOLUTIONS TO RESPOND CLIMATE CHANGE FOR THE MEKONG DELTA, VIET NAM Nguyen Thuy Lan CHI 1, Phan DAO 1, Miroslav KYNCL 2 1 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam e-mail: nguyenthuylanchi@tdt.edu.vn

More information

Gemeinsam Heimat schaffen mit Schwäbisch Hall

Gemeinsam Heimat schaffen mit Schwäbisch Hall Gemeinsam Heimat schaffen mit Schwäbisch Hall Unsere exzellenten Finanzlösungen haben uns zum Marktführer der Bausparkassen gemacht - unser persönlicher Einsatz zum vertrauensvollen Partner von über 7

More information

VIET NAM EMPLOYMENT FORUM

VIET NAM EMPLOYMENT FORUM THE MINISTRY OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE IN VIET NAM VIET NAM EMPLOYMENT FORUM Decent Work, Growth and Integration 16-18 December 2007 REPORT OF THE FORUM Hanoi,

More information

Climate Change on the Vietnam, Mekong Delta

Climate Change on the Vietnam, Mekong Delta Climate Change on the Vietnam, Mekong Delta Expected impacts and adaptations Toru Konishi World Bank East Asia Infrastructure Overview 1. The Mekong and the Mekong Delta 2. Expected Climate Change Impacts

More information