1. GIỚI THIỆU CHUNG Khái niệm dự án. Dự án

Size: px
Start display at page:

Download "1. GIỚI THIỆU CHUNG Khái niệm dự án. Dự án"

Transcription

1 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Khái niệm dự án Dự án Công nghệ Thời gian Chi phí 1.2. Quản lý dự án Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành theo đúng mục tiêu tiến độ đã thực hiện Các bước cần thực hiện trong lập dự án Xác định mục tiêu, phạm vi và khả năng đáp ứng tài chính của dự án. Tìm thông tin và các yếu tố có thể ảnh hưởng dự án. Lập cấu trúc và phân hạng mục cho các công tác. Lập các công tác và nguồn lực thực hiện tương ứng. Sơ bộ ước tính và điều chỉnh thời gian, ngân sách, nguồn lực cho mỗi công tác và toàn bộ dự án. Lập tiến độ chi tiết, chuẩn bị nguồn lực và tài chính. Quản lý tiến độ thực tế dự án Một số phương pháp lập dự án Lập theo mốc thời gian (Milestone Schedule). Lập theo cấu trúc công tác WBS (Work Breakdown Strúcture). Lập theo biểu đồ ngang (Gantt Chart). Lập theo sơ đồ mạng (Network Diagram).

2 1.5. Microsoft Project - một phần mềm giúp lập và quản lý dự án Cơ sở dữ liệu của Micosoft Project Microsoft Project chứa tất cả các thông tin về dự án trong cơ sở dữ liệu của chương trình, và dung các thông tin này để lặp kế hoạch, tính toán biểu lịch thực hiện, chi phí và các yếu tố khác trong khi lập dự án. Càng nhiều thông tin chi tiết, kế hoạch lập càng chính xác. Microsoft Project sẽ tính toán và thể hiện ngay tức khắc các kết quả dự trên các thông tin quyết định của các công việc, như thời gian phải hoàn thành công việc hay thời gian dự kiến hoàn thành dự án. Các thông tin và kết quả tính toán được chứa trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các trường (field) thể hiện các dạng thông tin khác nhau như tên công việc, thời gian công việc, Microsoft Project cấp thông tin cần thiết và kịp thời Khi quản lý dự án chúng ta luôn cần những thông tin khác nhau trong mọi thời điểm bất kỳ: thời hạn hoàn thành, nguồn lực đang thiếu, Microsoft Project cung cấp những công cụ hiệu quả cho phép thực hiện: Xem xét (View) tức thời từng phần thông tin quan tâm theo một định dạng cho sẳn để hiểu và rõ rang. Các thong tin này được lưu giữ và cập nhật trong cơ sở dữ liệu của chương trình. Cung cấp các bảng với các cột thông tin phân loại. Chọn lọc những thông tin cần quan tâm Microsoft Project tính toán và cập nhật biểu lịch (scheduling) Microsoft Project tính toán và cập nhật biểu lịch thực hiện các công tác(task) từ khi bắt đầu cho đến khi hết thúc một cách tức thời. Tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một công tác sẽ được xem xét trong tính toán như: các hạn chế về thời gian, nguồn lực dự án (tài nguyên dự án). Công thức tính : Duration = Work/Resource effort Trong đó: Duration: thời gian thực tế cần dùng để hoàn thành công tác. Work: số công cần thực hiện trong trong một thời gian để hoàn thành công tác. Resource effort: nguồn lực được phân bổ để hoàn thành công tác Một số khả năng Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án dưới dạng: Dạng biểu đồ ngang Gantt Chart. Dạng sơ đồ mạng Network Diagram. Giải quyết các vần đề có thể nảy sinh trong dự án dễ dàng và nhanh: Có thể điều chỉnh các công tác rút ngắn thời gian thực hiện. Thay đổi ràng buộc của các công tác. Cân đối và phân bổ lại tài nguyên cho từng công tác cũng như toàn bộ dự án. Vẽ các dạng biểu đồ cho mỗi tài nguyên Tính toán và giám sát đường găng (critical path). Cập nhật về tiến độ dự án. Cho phép làm việc theo nhóm dự án trên mạng để trao đổi thông tin, cập nhật, giám sát tiến độ thực hiện dự án thông qua Microsot Server.

3 Quan sát và xử lý dự án: dạng biểu đồ: Dạng lịch. Gantt Chart. Network Diagram (Pert Chart). Các bảng dữ liệu cho các công tác và các tài nguyên: Task Usage Resources Usage Resources Sheet Resource Graphs Thiết lập các báo cáo: Tổng quan về tiến độ dự án. Các công tác đang thực hiện. Tài chính. Chi phí. Các báo cáo tổng hợp thiết lập bởi người sử dụng. Ghi chú: Trước khi sử dụng Microsoft Project cần chuẩn bị các thông số sau Công việc cần thực hiện là gì. Thời gian hoàn thành công việc. Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc. Danh sách các công việc trong dự án. Mức độ ưu tiên các công việc. Ràng buộc các công việc. Thứ tự thực hiện và mối quan hệ giữa chúng. Tài nguyên thực hiện dự án và dự định phân bổ tài nguyên cho mỗi công tác. Lịch làm việc cho dự án và cho mỗi tài nguyên. Các chi phí cho dự án: chi phí cho tài nguyên và chi phí cho công tác. Đọc thêm: Tóm lược về lập dự án quản lý bằng MS Project Cấu hình máy tính khi sử dụng MS Project

4 2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Thao tác khởi động chương trình Microsoft Project 2000: chọn Start Programs Microsoft Project 2000 hoặc biểu tượng trên màn hình Màn hình giao tiếp và các thanh công cụ Màn hình giao tiếp chính gồm: Hệ thống các Menu chính. Các cửa sổ tuỳ chọn trên thanh công dọc. Các biểu tượng và phím tắt trên thanh công cụ ngang Các Menu chính File: quản lý tập tin. Edit: soạn thảo và hiệu chỉnh. View: đặt các bảng quan sát. Insert: chèn các đối tượng. Format: định dạng các đối tượng. Tools: các công cụ trợ giúp, điều chỉnh lịch, tuỳ đặt. Project: sắp xếp, lọc, hiển thị thông tin. Window: quản lý các cửa sổ. Help: trợ giúp. Các cửa sổ làm việc Cửa sổ nhập dữ liệu Cửa sổ thể hiện biểu đồ ngang Hình 2.1: Màn hình giao tiếp chính

5 Các cửa sổ tuỳ chọn trên thanh công cụ dọc Có thể ẩn hiện các cửa sổ làm việc: Menu View View Bar (phía trái màn hình). Gồm các cửa sổ sau: Calendar: cửa sổ làm việc với dự án dưới dạng lịch để bàn (lịch hàng tháng, chỉ ra các công việc và khoảng thời gian hoàn thành nó). Gantt Chart: cửa sổ làm việc với dự án dưới dạng biểu đồ ngang (diễn tả các công việc và các thông tin có liên quan, biểu đồ ngang thể hiện các công việc và thời gian hoàn thành chúng). Network Diagram: cửa sổ làm việc với dự án dưới dạng sơ đồ mạng (dạng lưới công tác và sự phụ thuộc giữa chúng). Task Usage: cửa sổ quản lý việc thực hiện các công tác (thể hiện danh sách các công việc đã được gán tài nguyên và được nhóm dưới mỗi công việc; biết được công việc nào được thực hiện bởi tài nguyên nào). Tracking Gantt: cửa sổ quan sát tiến độ thực tế của dự án. Resource Graph: cửa sổ quản lý biểu đồ tài nguyên của dự án. Resource Sheert: cửa sổ quản lý nguồn tài nguyên của dự án. Resource Usage: cửa sổ quản lý việc phân bổ tài nguyên của dự án. More View: các cửa sổ quan sát khác Các biểu tượng trên thanh công cụ ngang Có thể ẩn hiện các biểu tượng trên thanh công cụ ngang bằng cách: chọn Menu Tools Customizes Toolbars hộp thoại Customize chọn Toolbars tuỳ chọn các thanh công cụ ngang. Hình 2.2

6 Các biểu tượng chính: New: Open: Save: Print: Preview: Cut: Coppy: Past: Painter: Link Task: Unlink Task: Split Task: Task Information: Task Notes: Assign Resources: tạo một dự án mới. mở một dự án đã có. lưu dự án. In ấn dự án. quan sát dự án. cắt dán đối tượng. sao chép đối tượng. dán đối tượng. thay đổi tính chất đối tượng. liên kết công tác. huỷ bỏ liên kết công tác. phân đoạn công tác. thông tin cho công tác. các ghi chú cho công tác. gán tài nguyên cho các công tác. Go to Selected Task: nhảy nhanh tới công tác cần xem biểu đồ. Copy Picture: Outdent: Indent: Show Subtasks: Hide Subtasks: AutoFilter: chụp ảnh vùng cửa sổ quan sát. huỷ bỏ công tác tóm lược. tạo công tác tóm lược. đưa ra chi tiết của công tác tóm lược. Ẩn các chi tiết của công tác tóm lược. lọc. Gantt Chart Wizard: các chỉ dẫn tạo biểu đồ Gantt Thao tác trên File Tạo dự án mới Tạo dự án mới: Menu File New hoặc biểu tượng trên thanh công cụ. Khai báo các thông tin phục vụ cho việc lập các báo biểu và in ấn về sau bằng cách chon: Menu File Properties Summary (đưa vào các thông tin cho dự án).

7 Hình 2.3 Trong đó: Title: tên dự án. Subject: chủ đề dự án. Author: người lập dự án. Manager: giám đốc. Company: tên công ty lập dự án Mở một dự án đã có Mở một dự án bằng cách: chọn Menu File Open chọn file cần mở hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ. Hình 2.4

8 Lưu một file dự án Lưu một file dự án bằng cách: chọn Menu File Save hoặc biểu tượng hoặc phím tắt Ctr+S đặt tên cần lưu OK. trên thanh công cụ Hình Đóng một file dự án Đóng một file dự án bằng cách chọn biểu tượng (Close) trên cửa sổ hoặc Ctr+F4.

9 3. NHẬP DỮ LIỆU VÀO GANTT CHART Cửa sổ nhập dữ liệu Gantt chart: Hình 2.6: Trong đó: Cột Task Name: cho phép nhập danh sách các công tác. Cột Duration: nhập khoảng thời gian thực hiện công tác. Cột Start: nhập thời gian bắt đầu công tác. Cột Finisnh: thời gian kết thức công tác.(chương trình tự tính) Resource Names: tên tài nguyên. Predecessors: công tác đi trước. Tiếp theo đây, trong phần 3, sẽ trình bày các nội dung thao tác sau: (1) Khai báo cho công tác (2) Định dạng và phân loại công tác (3) Các quan hệ phụ thuộc của các công tác (4) Nhâp dữ liệu và chỉ định tài nguyên (5) Đinh dạng và cửa sổ làm việc (6) Hiệu chỉnh và thêm dòng/cột

10 3.1. Khai báo cho công tác Tên công tác Kích hoạt cột Task Name. Nhập tên công tác. Hình Thời gian thực hiện công tác Kích hoạt cột Duration. Nhập khoảng thời gian thực hiện công tác( mo = months: tháng, w = week: tuần, d = days: ngày, h = hours: giờ, m = minutes: phút). Ngày bắt đầu thực hiện công tác: kích hoạt cột Start để chọn ngày bắt đầu. Cột Finish tự động tính ra ngày kết thúc công tác. Hình 3.2 Hoặc có thể nhập từ hộp thoại Task Information: Menu Project Task Information General Duration hoặc nhấp đúp chuột vào công tác.

11 Hình Tạo ghi chú cho công tác Menu Project Task Information General Notes: ghi chú thêm các thông tin liên quan cho công tác hoặc nhấp dúp chuột vào công tác chọn cần ghi chú. Hình Công tác có tính chu kỳ Menu Insert Recurring Task Recurrence pattern : lựa chọn kiểu chu kỳ cho công tác. Range of recurrence: giới hạn thời gian xảy ra chu kỳ. Calendar: lựa chọn lịch công tác.

12 Hình Định dạng và phân loại công tác Định dạng công tác a) Kiểu công tác Menu Project Task Information Advanced Task Type. Hình 3.6 Trong đó: Fixed Duration: cố định thời khoảng. Fixed Units: cố định đơn vị. Fixed Work: cố định giờ làm việc.

13 b) Ràng buộc của công tác Menu Project Task Information Advanced Constrain type: chọn lựa kiểu ràng buộc cho công tác. Hình 3.7 Trong đó: As Soon as Possible: công tác không bị ràng buộc. As Late as Possible: công tác này phải bị trì hoãn càng lâu càng tốt. Finish No Earlier Than: công tác phải kết thúc sau ngày tháng chỉ định. Finish No Later Than: công tác phải kết thúc sớm hơn ngày tháng chỉ định. Must Finish On: công tác phải kết thúc chính xác vào ngày tháng chỉ định. Must Start On: công tác phải bắt đầu chính xác vào ngày tháng chỉ định. Star No Earlier Than: công tác phải bắt đầu muộn hơn ngày tháng chỉ định. Start No Later Than: công tác phải bắt đầu trước ngày tháng chỉ định Phân đoạn công tác Task - Công tác Summary Task - Công tác tóm lược Sub Task - Công tác phụ thuộc nằm trong công tác tóm lược. -> Tạo ra bằng cách chọn công tác đó và chọn biểu tượng và xoá. Cho phép ẩn hay hiện các Sub Task chọn Menu Project Outline Hide/Show Sub Task hoặc biểu tượng và trên thanh công cụ. Summary Task Sub Task Hình 3.8

14 3.3. Các quan hệ phụ thuộc của các công tác Tạo liên kết cho các công tác Chọn các công tác có liên quan. Tạo liên kết chọn biểu tượng (link) Hoặc xoá liên kết (unlink) Liên kết công tác a) Liên kết công tác có thời gian chờ/trễ (lead/lag) + Chọn trên cột Lag chọn số, có trị: số âm: lead /số dương: lag. Kiểu lead Kiểu lag b) Liên kết công tác không có thời gian chờ/trễ + Chọn trên cột Type kích hoạt chọn kiểu liên kết (FS, SS, FF, SF) Kiểu FS Kiểu SS Kiểu FF Kiểu SF Trong đó: Finish to start (FS): ngày kết thúc công tác trước xác định ngày bắt đầu công tác sau. Start to start (SS): ngày bắt đầu công tác trước xác định ngày bắt đầu công tác sau. Finish to finish (FF): ngày kết thúc công tác trước xác định ngày kết thúc công tác sau. Start to finish (SF): ngày bắt đầu công tác trước xác định ngày kết thúc công tác sau. None: không có quan hệ. c) Liên kết công tác: có thể kết hợp cả hai liên kết trên + Các kiểu liên kết trên được tạo ra bằng cách: Click chuột vào mối nối để chọn kiểu nối hoặc bằng Menu Project Task Information Predecessors Type. (hình 3.10) Hình 3.9: Hộp thoại thể hiện bằng cách nhấp đúp chuột vào mối liên kết

15 Hình 3.10: Hộp thoại thể hiện bằng cách chọn Task Information

16 3.4. Nhâp dữ liệu và chỉ định tài nguyên Tài nguyên của dự án bao gồm: nhân lực, thiết bị, vật liệu,..(hay các chi phí) Nhập dữ liệu tài nguyên Menu View Resource Sheet hay biểu tượng trên view bar. Kích hoạt vào cột cần khai báo. Nhập thông tin. Hình 3.11: Cửa sổ Resuorces Sheet Trong đó: Resource Name: Nhập tên tài nguyên. Type: Kiểu. Material Label: Nhãn vật liệu. Initials: Viết tắt chữ cái đầu tiên tên tài nguyên (tự động). Group: Nhóm. Max.Units: Số đơn vị tài nguyên tối đa tính cho 1 ngày. Std.Rate: Giá chuẩn. Ovr.Rate: Giá ngoài giờ. Cost/Use: Phí sử dụng tính cho 1 tài nguyên. Accrue: Phương pháp tính giá. Base Calendar: Lịch cơ sở. Code: Mã tài nguyên.

17 Chỉ định (phân bổ) tài nguyên cho các công tác Để công tác thực hiện đúng với tiến độ đề ra cần phải phân bổ và sử dụng tài nguyên hợp lý. Phân bổ tài nguyên có thể thực hiện bằng nhiều cách. a) Cửa sổ Gantt Chart: Menu Tools Resours Assign Resources hay biểu tượng trên thanh công cụ ngang chọn tên tài nguyên chọn tên công tác cần phân bổ tài nguyên chọn Assign. Hình 3.12: Phân bổ tài nguyên cho Lập phương án hạ thủy Trong đó: Assign: gán phân bổ tài nguyên. Remove: xoá phân bổ tài nguyên. Replace: thay thế bằng tài nguyên khác. Close: đóng hộp thoại Resource Sheet. Address: địa chỉ (công tác) cần phân bổ. Units: đơn vị tài nguyên. b) Hoặc chọn công tác cần phân bổ rồi vào Menu Project Task Information Resources hay nhấp đúp chuột vào công tác: hộp thoại Task Information cột Resources name chọn tên tài nguyên cần phân bổ và cột Units chọn số lượng tài nguyên OK.

18 Hình 3.13: Phân bổ tài nguyên nhân công cho công tác Chuẩn bị dụng cụ c) Hoặc trên cửa sổ Gantt Chart: cột Resource name kích hoạt tại dòng công tác cần phân bổ tài nguyên sẽ cho ta danh sách chọn lựa tài nguyên. Hình 3.14:Phân bổ tài nguyên nhân công cho công tác Lắp đặt và bố trí các thiết bị

19 3.5. Định dạng cửa sổ làm việc Định dạng phông chữ tiếng Việt Định dạng cho toàn bộ các cửa sổ: Menu Format Text Style Font: chọn kiểu Font OK. Hình 3.15 Hoặc vào Menu Format Font: chọn kiểu Font OK. (hình 3.16), hoặc thay đổi phông chữ bằng cách chọn trên thanh công cụ (hình 3.17) Hình 3.16 Hình 3.17

20 Định dạng tên trường trong cửa sổ Gannt Nhấp đúp chuột vào trường muốn thay đổi hộp thoại Column Definition thay đổi các thông số cần thể hiện OK. Hình 3.18: Thay tên trường (column title) Duration bằng Thời khoảng. Trong đó: Filed name: tên trường. Title: tiêu đề. Align title: căn dòng tiêu đề. Align data: căn dòng dữ liệu. Width: độ rộng. Best Fit: tự động căn độ rộng Định dạng lịch a) Kiểu thể hiện ngày tháng: Menu Tools Options View chọn Date Format chọn cách thể hiện ngày tháng theo yêu cầu. Hình 3.20

21 b) Chọn giờ làm việc cho dự án của Microsof Project: Menu Tools Options Calendar: thay đổi các thông số theo yêu cầu OK. Hình 3.21 Trong đó: Week starts on: ngày bắt đầu trong tuần. Fiscal year starts in: tháng bắt đầu trong năm. Delault start time: giờ bắt đầu thực hiện công tác trong ngày. Delault end time: giờ kết thúc thực hiện công tác trong ngày. Hours per day: số giờ làm việc trong một ngày. Hours per week: số giờ làm việc trong một tuần. Days per month: số ngày làm việc trong một tháng. c) Lựa chọn lịch cho dự án hoặc tài nguyên Menu Tools Change Working Time Hình 3.22

22 Hình 3.23 Trong đó: For : chọn cho dự án hoặc tài nguyên cần thiết lập lịch. Standart: lịch chuẩn. Night Shift: lịch ca đêm. 24 hours: lịch làm việc 24 giờ. và các tài nguyên cần thiết lập lịch khác (nhân công, tời, cáp ) Legend: quy ước các biểu tượng thể hiện lịch dự án hoặc lài nguyên. Working: thời gian làm việc. Nonworking: thời gian không làm việc. Edits working hours: sửa đổi giờ làm việc. [T] Edits to a day of the week: sửa đổi giờ làm việc trong tuần. [31] Edits to an individual day: sửa đổi ngày làm việc thông thường. Select Date(s): chỉnh sửa lịch dự án hoặc tài nguyên. Set Select Date(s) to: thiết lập lịch các ngày được chọn. Use default: thiết lập giờ làm việc chuẩn. Nonworking time: ngày không làm việc. Nondefault working time: ngày làm việc đã chỉnh sửa.

23 Định dạng cách thể hiện thanh thời khoảng và các thông tin liên quan trên biểu đồ ngang (Gantt chart) Bước 1: Chọn lựa cách thể hiện thanh thời khoảng và các thông tin liên quan trên biểu đồ ngang bằng cách: Menu Format GanttChartWizad hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ ngang. Hình 3.24 Bước 2: Nhấn Next để cho phép chọn kiểu và dạng biểu đồ ngang muốn thể hiện. Trong đó: Standard: kiểu biểu đồ ngang chuẩn. Critical path: kiểu biểu đồ ngang có thể hiện đường găng. Baseline: kiểu biểu đồ ngang thể hiện dự án cơ sở. Other: các dạng thể hiện biểu đồ ngang khác. Custom Gantt Chart: lựa chọn thể hiện bởi người sử dụng. Tuỳ theo yêu cầu thực tế mà ta chọn kiểu thể hiện biểu đồ ngang cho thích hợp. Hình 3.25

24 Bước 3: Nhấn Next để thiết lập các thông tin thể hiện trên biểu đồ. Hình 3.26 Trong đó: Resources and dates: tài nguyên và ngày tháng. Resources: tài nguyên. Dates: ngày tháng. None, thanks: không thể hiện thông tin. Custom task information: thể hiện bởi thiết lập của người sử dụng. Bước 4: Nhấn Next để lựa chọn thể hiện liên kết giữa các công tác.!!! Lưu ý trạng thái Yes / No của liên kết nếu có (hình 3.27) Hình 3.27

25 Bước 5: nhấn Next để xác nhận các thiết lập trên là đúng. (cần lập lại vài lần cho các công tác kế nhau). Cuối cùng, nhấn vào nút Format It (Hình 3.28) và Exit Wizard (hình 3.29) để kết thúc. Hình 3.28 Hình 3.29

26 3.6. Hiệu chỉnh và thêm dòng/cột Hiệu chỉnh dòng Thêm dòng (thêm công tác) bằng cách: Menu Isert New task. Xoá dòng dùng tổ hợp phím Ctrl + Delete hoặc Menu Edit Delete Task. Có thể sao chép, cắt và dán. Có thể hoán đổi vị trí các công tác cho nhau bằng cách chọn công tác cần di chuyển giữ chuột di chuyển (lên/xuống) đến vị trí cần đổi Hiệu chỉnh cột Thêm cột bằng cách chọn Isert Column hoặc nhấp chuột phải vào cột cần chèn chọn Isert Column. Xoá dòng cột tổ hợp phím Ctrl + Delete hoặc Menu Edit Delete Task. Như vậy, trong phần 3 đã trình bày các nội dung thao tác sau: (1) Khai báo cho công tác (2) Định dạng và phân loại công tác (3) Các quan hệ phụ thuộc của các công tác (4) Nhâp dữ liệu và chỉ định tài nguyên (5) Đinh dạng và cửa sổ làm việc (6) Hiệu chỉnh và thêm dòng/cột Tiếp theo trong phần 4 sẽ trình bày các vần đề liên quan đến khâu Theo dõi dự án Và phần 5 nói về Hiệu chỉnh báo biểu và in xuất

27 4. Theo dõi dự án Các dạng kết xuất: Sơ đồ ngang (Gantt Chart) Sơ đồ mạng lưới (Pert) Sơ đồ lịch (Calendar) Các biểu đồ khác Công việc cần thực hiện tiếp theo là cập nhật tiến độ và cân đối tài nguyên Sơ đồ ngang (Gantt Chart) Sơ đồ ngang cho phép theo dõi tiến độ, ngày giờ thực hiện công tác. Hình 4.1 Trên sơ đồ ngang cho phép ghi các chú giải thêm và chọn lựa kiểu thể hiện thanh thời khoảng và cách ghi chú giải bằng cách: Menu Format Bar: hộp thoại Format Bar chọn thông tin cấn thiết OK hoặc nhấp đúp chuột vào thanh thời khoảng trong biểu đồ. Hình 4.2

28 Có thể điều chỉnh thang thời gian sao cho phù hợp với từng dự án bằng cách: Menu Format Timescale chọn cách thể hiện thang thời gian OK hoặc nhấp đúp chuột vào thang thời gian. Hình Câp nhật tiến độ thực tế cho từng công tác Menu Tools Tracking Update Tasks hộp thoại thiết lập các thông số OK. Name: tên công tác. % complete: % công tác hoàn thành. Actual dur: thời gian thực tế đã thực hiện công tác. Remaining dur: thời gian còn lại của công tác. Current: Thời gian bắt đầu và kết thùc hiện thời của công tác. Hình 4.4

29 Câp nhật tiến độ thực tế cho toàn dự án Menu Tools Tracking Update Project hộp thoại Update Project thiết lập các thông số OK. Update work as complete through: cập nhật tiến độ thực tế. Set 0% -100% complete: cập nhật tiến độ theo thời gian chỉ định hoặc hiện thời. Set 0% -100% complete only: chỉ cập nhật tiến độ khi kết thúc công tác. Reschedule uncomplete work to start after: thiết lập lại lịch trình cho công tác chưa kết thúc theo thời điểm thực tế. Entire project: cập nhật cho toàn bộ dự án. Selected Task: chỉ cập nhật cho công tác được chọn. Hình 4.5 Hình 4.6: Cách thể hiện tiến độ của 1 công tác

30 4.2. Sơ đồ mạng lưới (Pert) Hình 4.7 Có thể thay đổi hộp biểu diễn công tác cho phù hợp yêu cầu đặt ra bằng cách: Format Box: hộp thoại Format box lựa chọn cách biễu diễn OK. Hình 4.8 Trong đó: Style settings for: các kiểu hộp công tác. Preview: hình vẽ minh hoạ cho các hộp công tác. Set highlight filter style: thiết lập màu cho công tác khi sử dụng bộ lọc. Show data from task ID: thiết lập từ công tác có ID được chỉ định cho loại công tác tương ứng được chọn. Data Template: thay đổi từ hộp công tác mẫu. Border: hình dáng và màu sắc hộp công tác. Show horizontal gridlines: hiển thị vạch phân cách đứng. Background: màu và kí hiệu nền hộp công tác.

31 4.3. Sơ đồ lịch (Calendar) Cửa sổ Calendar Hình Các biểu đồ tài nguyên Cửa sổ Resource Graphs cho phép quan sát biểu đồ tài nguyên theo các tiêu chí lựa chọn khác nhau.: Menu Format Details chọn các dạng biểu đồ tài nguyên cần quan sát gồm: Peak Units: biểu đồ đơn vị sử dụng tài nguyên. Work: biểu đồ giờ làm việc của tài nguyên. Comulative: biểu đồ tích luỹ thời gian làm việc của tài nguyên. Overallocatin: biểu đồ tài nguyên quá tải. Percent Allocation: biểu đồ phần trăm sử dụng tài nguyên. Remaining Availability: biểu đồ tài nguyên chưa sử dụng. Cost: biểu đồ giá tài nguyên. Comulative Cost: biểu đồ tích luỹ giá tài nguyên. Work Availability: biểu đồ sử dụng thời gian làm việc của tài nguyên. Unit Availability: biểu đồ sử dụng đơn vị tài nguyên.

32 chọn lựa biểu đồ tài nguyên Hình 4.10: Biểu đồ đơn vị nhân công cho từng giờ thực hiện dự án Cần phải định dạng lại thang thời gian cho phù hợp với thang thời gian của sơ đồ ngang bằng cách tượng tự như trên. Có thể chọn lại cách biểu diễn cột đồ thị bằng cách: Menu Format Bar Styles : hộp thoại thiết lập các thông tin cần thiết OK. Hình 4.11 Trong đó : All tasks: định dạng cho tất cả các công việc. Selected task: định dạng cho công việc được chọn. Overallocated resources: dạng biểu đồ tài nguyên trong phạm vị áp dụng.

33 Chọn lựa biểu đồ tài nguyên dự án Hình 4.12: Biểu đồ đơn vị dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho dự án Ghi chú: trong quá trình theo dõi dự án qua các biểu đồ tài nguyên nếu có xảy ra sự quá tải một tài nguyên náo đó thì cần phải cân đối lại tài nguyên 4.5. Cân đối tài nguyên Menu Tools Level Resource hộp thoại : thiết lập các thông số OK. (hình 4.13) Trong đó: Leveling calculation: (o) Manual: cho phép can thiệp vào quá trình cân đối tài nguyên. + Look for overallocations on a basic: tìm kíêm tài nguyên quá tải theo các chỉ tiêu: thời gian (phút, giây, giờ,..). + Clear leveling values before leveling: xoá các giá trị đã cân đối trước khi thực hiện cân đối lại tài nguyên. Leveling range for... : phạm vi cân đối tài nguyên. Resolvings overallocations: các giải pháp cho những tài nguyên quá tải.

34 Hình 4.13 Như vậy, trong phần 4, đã trình bày các dạng kết xuất của quản lý dự án như: Sơ đồ ngang (Gantt Chart) Sơ đồ mạng lưới (Pert) Sơ đồ lịch (Calendar) Biểu đồ tài nguyên Cũng như các công việc liên quan đến theo dõi dự án là cập nhật tiến độ và cân đối tài nguyên.

35 5. Hiệu chỉnh và in xuất 5.1. Hiệu chỉnh và in các báo cáo chuẩn có trong Microsoft Project Bước 1: Menu View Reports hộp thoại Reports chọn mẫu báo cáo. Hình 5.1 Trong đó: Overview: Các báo cáo tổng quan. Current Activities: Các báo cáo về tình trạng hiện thời của các công tác dự án. Cost: Báo cáo tài chính. Assignment: Báo cáo phân bổ tài nguyên. Workload: Custom: Báo cáo về thực hiện công tác và sử dụng tài nguyên. Báo cáo được lập bởi người sử dụng; ví dụ như báo cáo công tác găng, công tác mốc, tổng quan dự án, ngân sách và lưu thông tiền tệ của dự án, Bước 2: Sau khi chọn mẫu báo cáo click chuột vào Select chọn kiểu trình bày báo cáo. Chọn Select để hoàn tất. Hình 5.2: Các mẫu báo cáo tổng quan

36 Bước 3: Định dạng trang in Menu File Print Preview hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ ngang. Chọn Page Setup để thiết lập thông tin cần thiết cho trang in. Hình 5.3 Trong hộp thoại Page Setup cho phép thiết lập các thông số: Page: đặt tỉ lệ và khổ giấy trang in. Margins: căn lề trang in. Header: tiêu đề đầu trên trang in. Footer: tiêu đề đầu dưới trang in. Legend: các biểu tượng chú giả cho trang in. View: lựa chọn vùng dữ liệu cần in. Các nút chức năng khác: Print Preview: quan sát trước khi in. Options: lựa chọn lại máy in và khổ giấy. Print: ra lệnh in. Các chức năng trên cũng tương tự như hầu hết các phần mềm trong MS Office khác

37 Hình 5.4: Ví dụ một trang in báo cáo chi phí (Cash flow) 5.2. Hiệu chỉnh và in biểu đồ Một số loại biểu đồ thường dùng khi in ấn: biểu đồ ngang, sơ đồ mạng, các loại biểu đồ tài nguyên. Trước khi thực hiện in các biểu đồ cần thiết lập các thông số cho phù hợp như: cách thể hiện biểu đồ, thang thời gian, các thông số khác, Hình 5.5: Trang in biểu đồ phân bố nhân công

38 6. VÍ DỤ VD1: Một xí nghiệp lập dự án chế tạo một sản phẩm mới. Những công việc của dự án và trình tự tiến hành được liệt kê thành bảng dưới đây: Công việc Nội dung công việc Công việc đứng trước Thời khoảng (ngày) A B C D E F G H I J Thiết kế sản phẩm Khảo sát thị trường Thiết kế công nghệ sản xuất Thiết kế mẫu mã sản phẩm Làm sách chào hàng Chiết tính giá thành Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chuẩn bị các điểm tiêu thụ Tường trình giá cả và nhu cầu Viết báo cáo dự án - - A A A C D B,E H F, G, I Yêu cầu: a) Lập sơ đồ mạng cho dự án. b) Xác định đường găng. c) Tính thời gian hoàn thành dự án. 1. GIẢI Cách 1: Tính bằng tay. - Sơ đồ mạng: - Đường găng là đường A-E-H-I-J. - Thời gian của dự án hoàn thành là: T g = = 18 ngày. 1 B A 3 2 E H D C 5 4 G 6 F I 7 J 8 Cách 2: Dùng Microsoft Project phần màu đỏ (in đậm) thể hiện đường găng Bước 1: Trên cửa sổ Gantt Chart nhập: Công việc theo thứ tự ở cột Task Name. Thời gian thực hiện tương ứng Công việc ở cột Duration. Công tác đi trước tương ứng Công việc ở cột Predecessors. Kết quả trên màn hình:

39 Bước 2: Chọn cửa sổ Network diagram để xem sơ đồ mạng Bước 3: Tìm đường găng - có các cách như sau: Trên sơ đồ mạng cửa sổ Network diagram có chỉ rõ đường găng: phần màu đỏ (như hình trên). Hoặc trên cửa sổ nhập liệu Gantt Chart tìm đường găng dự án bằng cách: Project Filtered for Critical. Hoặc Menu Format GanttChartWizad hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ ngang chọn Next cửa sổ GanttChartWizad Step 2: chọn Critical path Finish Format It Exit Wizard.(phần màu đỏ thể hiện đường găng) Tính thời gian: dựa vào sơ đồ ngang có thể tính được thời gian là 18 ngày.

40 BÀI TẬP BT 1 Một xí nghiệp lập dự án chế tạo một phân đoạn vách. Những công việc của dự án và trình tự tiến hành được liệt kê thành bảng dưới đây: Công việc Nội dung công việc Hàn đính tôn bao Chế tạo xương Chế tạo các chi tiết phụ (mã, viền ) Vạch dấu trên tôn bao Lắp và hàn xương Lắp và hàn các chi tiết phụ Hàn đường tôn bao Nắng thẳng phân đoạn Vạch dấu và cắt theo kích thước Kiểm tra và nghiệm thu Bảo quản và lưu kho Công việc đứng trước ,4 3,4 5,6 6, Thời khoảng (giờ) Yêu cầu: a) Lập sơ đồ mạng cho dự án. b) Xác định đường găng. c) Tính thời gian hoàn thành dự án. Giải bằng Microsoft Project được kết quả như sau: Sơ đồ ngang Sơ đồ mạng (phần màu đỏ thể hiện đường găng của dự án.)

41 BT 2 Một xí nghiệp lập dự án đóng mới một chiếc tàu vỏ gỗ. Những công việc của dự án và trình tự tiến hành được liệt kê thành bảng dưới đây: Công việc Nội dung công việc Nhận hợp đồng Chuẩn bị vật tư Chuẩn bị bãi đóng Chế tạo các tấm ván gỗ Chế tạo các chi tiết khung xương Chế tạo các chi tiết phụ (mã, viền ) Đặt ky đáy lên triền đóng Lắp đặt 2 tấm kề ky 2 bên Lắp đặt các tấm đáy Lắp đặt các tấm ván hông Lắp các tấm mạn đến nửa mạn Đặt đà ngang đáy Lắp sườn Lắp thanh đỡ đầu xà ngang boong Lắp xà ngang boong Lắp ván boong,mạn Lắp các chi tiết phụ Gia công mép ván để xảm Xảm kín nước Thử kín nước và xử lý kín nước Lắp các trang thiết bị Sơn Hạ thuỷ Thử tàu Hoàn thiện trang thiết bị Bàn giao Công việc đứng trước , , , Thời khoảng (ngày) Tài nguyên NC NC NC, gối đỡ NC,gỗ, đồ nghề NC,gỗ, đồ nghề NC,gỗ, đồ nghề NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề, đinh NC, đồ nghề NC, đồ nghề, X NC, vôi, xăng,.x NC, đồ nghề, bulong, máy móc, ống, NC, sơn, cọ NC, tời, cáp,puly NC, -xăng, dầu NC, đồ nghề, tb điện NC Ghi chú: NC: nhân công X: các vật liệu để xảm ( hắcín, chai, dây đai,..) Tb điện: thiết bị điện ( dây, bóng đèn, ) đồ nghề: cưa, phấn vạch, đục, vít, mỏ lếch, Yêu cầu: 1. Lập sơ đồ ngang 2. Xác định đường găng. 3. Tính thời gian hoàn thành dự án. 4. Lập các biểu đồ sử dụng tài nguyên. 5. Lập các báo cáo, báo biểu.

42 Tóm lược về lập dự án và quản lý dự án bằng Microsoft Project 1. Nhập thông tin ban đầu dự án (hộp thoại Project Information) Ngày tháng bắt đầu và kết thúc dự án. Chọn ngày thiết lập dự án hiện thời. 2. Nhập tên và thời khoảng công tác Nhập trên cửa sồ Gantt Chart. Tạo công tác (task), công tác tóm lược (summary task) và công tác phụ thuộc (sub task). Chọn mức ưu tiên cho các công tác. Gán các ràng buộc cho các công tác nếu có. Cách ẩn và hiện công tác tóm lược. 3. Tạo liên kết giữa các công tác theo các cách Dùng Link Task. Hộp thoại Task Information. Thao tác kéo thả. Chọn kiều liên kết công tác. Xác lập các ràng buộc liên kết công tác. 4. Tạo bảng tài nguyên cho dự án bằng cửa sổ Resource Sheet Nhập tên, kiểu tài nguyên, nhãn, nhóm, đơn vị. Nhập giá chuẩn, giá ngoài giờ, phí sử dụng tài nguyên. Chọn lịch tài nguyên. 5. Phân bổ tài nguyên bằng Hộp thoại Assign Resource. Hộp thoại Task Information. Hộp thoại Task Form. 6. Quan sát dự án dưới dạng Gantt Chart, Network diagram. Biểu đồ ngang Gantt Chart Thay đổi và thiết lập thang thời khoảng cho phù hợp. Thay đổi các cách thể hiện liên kết công tác. Định dạng màu sắc, phong chữ thông thể hiện trên thanh thời khoảng. Sơ đồ mạng Network Diagram Chọn hộp công tác mẫu cần thể hiện. Định dạng màu sắc, kiểu nét, các thông số khác cho hộp công tác. Chọn kiểu thể hiện sơ đồ mạng theo ngày, tuần, tháng. 7. Sử dụng công cụ Gantt Chart Wizard Kiểu biểu đồ chuẩn Standard. Kiểu tìm và thể hiện đường găng Critical Path. Kiểu dự án cơ sở Baseline. Các kiểu biểu đồ thiết lập khác.

43 8. Thiết lập lịch trình của dự án và tài nguyên. Tạo lịch theo kiểu mong muốn. Thay đổi giờ làm việc, ngày làm việc, ngày nghỉ. Thay đổi lịch các tài nguyên của dự án. 9. Quan sát biểu đồ sử dụng tài nguyên của dự án Biểu đồ đơn vị tính. Biểu đồ công việc và tích luỹ công việc. Biểu đồ quá tải, biểu đồ phần trăm sử dụng và các biểu đồ khác. Thay đổi kiểu thể hiện biểu đồ. 10. Lưu và xoá dự án cơ sở Baseline. 11. Quan sát việc sử dụng tài nguyên phân bổ cho các công tác qua cử sổ Usage Resource. 12. Quan sát các công tác được phân bổ bởi những tài nguyên nào qua cửa sổ Task Usage. 13. Câp nhật tiến độ các công tác của dự án theo tiến độ thực tế Cập nhật cho từng công tác. Cập nhật cho toàn bộ dự án. 14. Quan sát biểu đồ tiến độ thực tế so với biểu đồ tiến độ cơ sở thông qua cửa sổ Tracking Gantt. 15. Tạo các bảng quan sát bởi người sử dụng 16. Quan sát và sửa đổi các báo biểu chuẩn của chương trình. 17. Thiết lập các báo biểu do người sử dụng. 18. Thiết lập các trang in Thay đổi dịnh dạng của trang in theo khổ giấy, vùng nhìn, Căn lề, thể hiện Header và Footer.

Do yêu cầu công việc mỗi công tác công nhân sẽ làm thêm 1 giờ mỗi ngày, số giờ tăng ca được tính toán:

Do yêu cầu công việc mỗi công tác công nhân sẽ làm thêm 1 giờ mỗi ngày, số giờ tăng ca được tính toán: MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MS PROJECT 2007 TRONG LẬP TIẾN ĐỘ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG Trần Trung Kiên 1 & Mai Xuân Việt 2 & Trương Đình Nhật 3 1 Thạc sĩ, Khoa Kỹ thuật công trình - Trường Đại học Lạc Hồng,

More information

Mục Lục. Phamvana.wordpress.com MỤC LỤC...1 LỜI NÓI ĐẦU...4

Mục Lục. Phamvana.wordpress.com MỤC LỤC...1 LỜI NÓI ĐẦU...4 Mục Lục MỤC LỤC...1 LỜI NÓI ĐẦU...4 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG MICROSOFT PROJECT...5 1. Mục đích chung và các yêu cầu của Microsoft Project...5 2. Quản lý dự án là gì?...6 3. Các nhân tố chính tạo nên một

More information

Phương pháp học cây quyết định Decision Tree

Phương pháp học cây quyết định Decision Tree Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ Phương pháp học cây quyết định Decision Tree Đỗ Thanh Nghị dtnghi@cit.ctu.edu.vn Cần Thơ 02-12-2008 Nội dung Giải thuật học của cây quyết định Kết luận và

More information

Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý

Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý Centre for Organisational Effectiveness Trung Tâm vì Hiệu Quả Quản Lý www.coe-partners.com ARCHITECT OF HIGH PERFORMING ORGANISATIONS NHÀ KIẾN TẠO NHỮNG TỔ CHỨC THÀNH TÍCH CAO A t l a n t a B e i j i n

More information

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD

TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA * NATIONAL STANDARD TCVN ISO 9001 : 2008 Xuất bản lần 3 Third edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC YÊU CẦU QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS HÀ NỘI 2008 1 Mục lục 0 Lời

More information

Giới thiệu về Nhãn Sinh thái

Giới thiệu về Nhãn Sinh thái KHÓA ĐÀO TẠO BA NGÀY VỀ MUA SẮM CÔNG BỀN VỮNG VÀ NHÃN SINH THÁI NGÀY I Giới thiệu về Nhãn Sinh thái DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XANH THÔNG QUA MUA SẮM THE SUSTAINABLE CÔNG PUBLIC BỀN

More information

WORKSHEET 06: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG MATLAB

WORKSHEET 06: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG MATLAB WORKSHEET 06: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG MATLAB --Thái Duy Quý ITFac thaiduyquy@gmail.com Mục đích: Worksheet này giới thiệu về các lệnh cơ bản trong lập trình giao diện của MATLAB. Yêu cầu: - Sinh viên

More information

Phân tích hướngđối tượng UML

Phân tích hướngđối tượng UML Phân tích hướngđối tượng UML Giáo viên: Đỗ Thị Mai Hường Bộ môn : Các hệ thống thông tin Khoa : CNTT - Học viện kỹ thuật quân sự Please purchase a personal license. Bài6 Biểuđồlớp 2 Lớp là gì? Đối tượng

More information

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY SÔNG THU ĐÀ NẴNG FINISHING INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR PRODUCTION COST IN SONG THU COMPANY OF DA NANG SVTH: TRẦN THỊ SÁU Lớp: 30K06.3,

More information

Phương pháp học Bayes Bayesian classification

Phương pháp học Bayes Bayesian classification Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ Phương pháp học Bayes Bayesian classification Đỗ Thanh Nghị dtnghi@cit.ctu.edu.vn Cần Thơ 0-1-008 Nội dung Kết luận và hướng phát triển Nội dung Kết luận

More information

XCS. Reference Guide. XCS Contact Center Plans Comparison

XCS. Reference Guide. XCS Contact Center Plans Comparison XCS Enterprise Unified Communication Contact Center Reference Guide XCS Contact Center Plans Comparison Thông tin chi tiết về các sản phẩm XCS, hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của doanh

More information

B2C :30: 08:30 08:35 : 08:35 09:50: & 09:50 10:05 : 10:05 10:25 : 10:25 11:00 : 11:00 11:15 : Q&A

B2C :30: 08:30 08:35 : 08:35 09:50: & 09:50 10:05 : 10:05 10:25 : 10:25 11:00 : 11:00 11:15 : Q&A Agenda 08.15 08:30: Check in 08:30 08:35 : Giới thiệu chương trình 08:35 09:50 : Thảo luận về B2C Marketing & Marketing Automation 09:50 10:05 : Break-time 10:05 10:25 : Quy trình triển khai Marketing

More information

2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT REPORT OF SUPERVISORY BOARD

2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT REPORT OF SUPERVISORY BOARD 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT REPORT OF SUPERVISORY BOARD Báo cáo trình Đại hội Cổ đông năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Report to 2016 Shareholders' Meeting of the Supervisory

More information

Quy Tắc Ứng Xử. Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh

Quy Tắc Ứng Xử. Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh Quy Tắc Ứng Xử Bộ Quy tắc Ứng xử AMMPL (BME) Đối với Tham nhũng, Lao động Trẻ em và Liên kết Kinh doanh Hiệp hội Quản lý Nguyên liệu, Mua hàng và Hậu cần (AMMPL hay "BME" trong tiếng Đức), Frankfurt, đã

More information

TRACE 700 Load Design Mode

TRACE 700 Load Design Mode Bài tập 1: Làm quen với giao diện của phầm mềm Trace 700 Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh ( Những thông số nào không đề cập thì để phần mềm tự tính) Điều kiện thiết kế: Điều hòa trong các văn phòng. Nguồn

More information

PHƯƠNG PHÁP XUYÊN TĨNH, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ CONE PENETRATION TEST METHOD, ADVANTAGE AND DISADVANTAGE

PHƯƠNG PHÁP XUYÊN TĨNH, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ CONE PENETRATION TEST METHOD, ADVANTAGE AND DISADVANTAGE PHƯƠNG PHÁP XUYÊN TĨNH, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ CONE PENETRATION TEST METHOD, ADVANTAGE AND DISADVANTAGE ThS. PHẠM THỊ HẢI YẾN Khoa Công trình thủy, Trường ĐHHH Tóm tắt Phương pháp thí

More information

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BETTER WORK VIETNAM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN Giảng viên Nguyễn Thanh Thủy trưởng, Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung, Hợp tác và truyền thông hiệu quả tại nơi làm việc, Kỹ năng thương lượng và Phòng tránh

More information

Kiểu Dữ Liệu, Biến, Lệnh If, Vòng Lặp

Kiểu Dữ Liệu, Biến, Lệnh If, Vòng Lặp BÀI THỰC HÀNH 2 Kiểu Dữ Liệu, Biến, Lệnh If, Vòng Lặp 1. Hãy ĐỌC CẨN THẬN TẤT CẢ NỘI DUNG trong bài thực hành trước khi làm bài. 2. Sinh viên TỰ GÕ CODE, KHÔNG COPY từ bài có sẵn, để nắm được việc lập

More information

Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL. Việt Nam

Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL. Việt Nam Bảng chú giải thuật ngữ ITIL tiếng Việt Nam, v1.0, ngày 29 tháng 7 năm 2011 Dựa trên bản Bảng chú giải thuật ngữ tiếng Anh v1.0, ngày 29 tháng 7 năm 2011 Bảng chú giải thuật ngữ và từ viết tắt ITIL Việt

More information

VIE: Greater Mekong Subregion Ben Luc-Long Thanh Expressway Project - Tranche 1

VIE: Greater Mekong Subregion Ben Luc-Long Thanh Expressway Project - Tranche 1 Environmental Monitoring Report Special Report February 2017 VIE: Greater Mekong Subregion Ben Luc-Long Thanh Expressway Project - Tranche 1 Report on Corrective Actions on Environment and Safety following

More information

ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (30 tiết) Mục tiêu

ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC (30 tiết) Mục tiêu ĐẠI HỌC NHA TRANG PLC (30 tiết) GV: Bùi Thúc Minh buithucminh@gmail.com Bộ môn: Điện công nghiệp NHA TRANG 2014 Mục tiêu Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: Biết cách kết nối thiết bị vào PLC. Thiết

More information

So, how ERP revolutionise manufacturing process?

So, how ERP revolutionise manufacturing process? There is one similar attribute that all best-in-class manufacturers agree: their supply chain, distribution and service standpoint are very easy to work with with help from cloud-based manufacturing applications,

More information

Chương III CÁC CẤU TRÚC VÀ CHIẾN LƯỢC DÙNG CHO VIỆC TÌM KIẾM TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Chương III CÁC CẤU TRÚC VÀ CHIẾN LƯỢC DÙNG CHO VIỆC TÌM KIẾM TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Chương 3: Tìm kiếm Trong Không Gian Trạng Thái Chương III CÁC CẤU TRÚC VÀ CHIẾN LƯỢC DÙNG CHO VIỆC TÌM KIẾM TRONG KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Nội dung chính : Trong chương này, chúng ta giới thiệu về lý thuyết

More information

Thiết kế và thi công cừ biển cốt polymer

Thiết kế và thi công cừ biển cốt polymer Thiết kế và thi công cừ biển cốt polymer TS. Hoàng Tuấn Nghĩa TS. Nguyễn Công Thắng PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Xây dựng, Nucetech, Delta) Hà Nội, 12.2017 1 Việt Nam có đường bờ biển trên 3,200 km

More information

INTERNATIONAL STANDARD 22000

INTERNATIONAL STANDARD 22000 INTERNATIONAL ISO STANDARD 22000 FIRST EDITION 2005-09-01 FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS FOR ANY ORGANIZATION IN THE FOOD CHAIN Reference number ISO 22000 : 2005 (E) Page 1 of 75 Contents Page

More information

SỰ SAO CHÉP DNA. DNA là vật chất di truyền. Thí nghiệm về biến nạp của Griffith. DNA mang tín hiệu di truyền. Thí nghiệm của Frederick Griffith (1928)

SỰ SAO CHÉP DNA. DNA là vật chất di truyền. Thí nghiệm về biến nạp của Griffith. DNA mang tín hiệu di truyền. Thí nghiệm của Frederick Griffith (1928) là vật chất di truyền SỰ SA CHÉP Thí nghiệm của Frederick Griffith (1928) mang tín hiệu di truyền Năm1944 nhóm Avery, McCarty, McLeod xác định rõ nguyên nhân gây biến nạp là gì? Tế bào S + (protease, RNAase)

More information

Application Reference Letter

Application Reference Letter - Opening Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam, Formal, female recipient, name unknown Dear Sir / Madam, Formal, recipient name and gender unknown Thưa ông, Thưa bà, Thưa ông/bà, Dear

More information

Breakout Group Session II. Group Presentations Friday, 27 September

Breakout Group Session II. Group Presentations Friday, 27 September Breakout Group Session II Group Presentations Friday, 27 September Questions for All Groups What have you learnt from the dialogue that can help with the design and implementation of REDD+ Benefit Sharing

More information

Giáo trình cơ sở dữ liệu. Biên tập bởi: Ngô Trần Thanh Thảo

Giáo trình cơ sở dữ liệu. Biên tập bởi: Ngô Trần Thanh Thảo Giáo trình cơ sở dữ liệu Biên tập bởi: Ngô Trần Thanh Thảo Giáo trình cơ sở dữ liệu Biên tập bởi: Ngô Trần Thanh Thảo Các tác giả: Ngô Trần Thanh Thảo Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/3eaa132c

More information

Bài Giảng: Máy Nâng Chuyển ***** Chương 1: MÁY NÂNG HẠ. GV. Nguyễn Hải Đăng.

Bài Giảng: Máy Nâng Chuyển ***** Chương 1: MÁY NÂNG HẠ. GV. Nguyễn Hải Đăng. Bài Giảng: Máy Nâng Chuyển --------- ***** --------- Chương 1: MÁY NÂNG HẠ GV. Nguyễn Hải Đăng 1 Survey Information 2 A well designed materials handling system attempts to achieve the following: (i) Improve

More information

HƯỚNG DẪN CỦA OECD/OECD GUIDELINES

HƯỚNG DẪN CỦA OECD/OECD GUIDELINES HƯỚNG DẪN CỦA OECD/OECD GUIDELINES QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES 2015 Nguyên bản của OECD, xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với tên gốc

More information

Tel: Fax:

Tel: Fax: Tel: 0320. 3535 243 - Fax: 0320. 3535 251 KLH GANG THÉP HÒA PHÁT Hoa Phat Steel Integrated Complex K hu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát được xây dựng trên diện tích 116 ha tại xã Hiệp Sơn, huyện

More information

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUỐC TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành

More information

CÁC MÁY NÂNG HẠ. Chương 1: GV. Nguyễn Hải Đăng *****

CÁC MÁY NÂNG HẠ. Chương 1: GV. Nguyễn Hải Đăng ***** KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ BỘ MÔN MÁY SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN --------- ***** --------- Chương 1: CÁC MÁY NÂNG HẠ GV. Nguyễn Hải Đăng 1 Survey Information 2 A well designed materials handling system attempts

More information

GIẢI PHÁP CỦA GS1 QUẢN LÝ HÀNG HÓA, TÀI SẢN TRONG VẬN TẢI & LOGISTIC

GIẢI PHÁP CỦA GS1 QUẢN LÝ HÀNG HÓA, TÀI SẢN TRONG VẬN TẢI & LOGISTIC GIẢI PHÁP CỦA GS1 QUẢN LÝ HÀNG HÓA, TÀI SẢN TRONG VẬN TẢI & LOGISTIC MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM MÃ TOÀN CẦU PHÂN ĐỊNH HÀNG GỬI (GSIN) VÀ HÀNG KÍ GỬI (GINC) YÊU CẦU KĨ THUẬT Article numbering and barcoding

More information

Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi của Việt Nam

Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi của Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 33, Số 1 (2017) 92-99 Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi của Việt Nam Nguyễn Đức Hải * Công ty Cổ phần Đầu tư Thái

More information

Vietnam Course programme July-August 2007

Vietnam Course programme July-August 2007 Vietnam Course programme July-August 2007 With the cooperation of Knowledge, skills and strategies for Professionals May 2007 Course Programme Vietnam July-August 2007 In cooperation with KMR-Global, www.kmr-global.com.

More information

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT VIET AGE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT VIET AGE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI VIỆT VIET AGE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Công ty cổ phần Công nghệ THỜI VIỆT (VATECH) thành lập năm 2007, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Sản

More information

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO Q345B

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO Q345B Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 12: 1964-1977 Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 12: 1964-1977 www.vnua.edu.vn NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP

More information

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Họ và tên học viên: BÙI DUY HÙNG 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 05/06/1989 4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Quyết định công nhận học viên số: 4759/QĐ-KHTN-CTSV, ngày 29 tháng 12

More information

Gluten-Free Certification Program Chương trình chứng nhận sản phẩm không chứa gluten (gluten free)

Gluten-Free Certification Program Chương trình chứng nhận sản phẩm không chứa gluten (gluten free) Gluten-Free Certification Program Chương trình chứng nhận sản phẩm không chứa gluten (gluten free) Show your commitment to producing safe and reliable gluten-free products Gluten-free claims can be obscure,

More information

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo)

Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo) LOGO Chương 2: CÁC KỸ THUẬT NỀN CỦA CNSH HIỆN ĐẠI (tiếp theo) Nguyen Thi Viet Anh Nội dung 1. Các kỹ thuật chính dùng trong công nghệ DNA tái tổ hợp 1.1. Khái niệm 1.2. Các enzym dùng trong công nghệ DNA

More information

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với các tổ chức ngân hàng Tháng 10/2010 Yêu cầu sao chép ấn phẩm vui lòng gửi đến địa chỉ

More information

BỘ CÔNG THƯƠNG BÁO CÁO. Logistics Việt Nam LOGISTICS: TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN HÀNH ĐỘNG NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG BÁO CÁO. Logistics Việt Nam LOGISTICS: TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN HÀNH ĐỘNG NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG BỘ CÔNG THƯƠNG BÁO CÁO Logistics Việt Nam LOGISTICS: TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN HÀNH ĐỘNG NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 5 DANH MỤC HÌNH 6 DANH MỤC ẢNH 7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8 LỜI NÓI ĐẦU 9 CHƯƠNG

More information

Sử dụng & theo dõi chống đông máu trong ECMO. Bs. Lê Đức Thắng Đơn vị PT Tim mạch-viện Tim Mạch-Bv Bạch Mai

Sử dụng & theo dõi chống đông máu trong ECMO. Bs. Lê Đức Thắng Đơn vị PT Tim mạch-viện Tim Mạch-Bv Bạch Mai Sử dụng & theo dõi chống đông máu trong ECMO Bs. Lê Đức Thắng Đơn vị PT Tim mạch-viện Tim Mạch-Bv Bạch Mai Tuần hoàn ngoài cơ thể CPB (Cardiopulmonary bypass) =>1953- John Gibon ECMO ( Extracoporel membrane

More information

SHARING THE PROJECT BUILDING EFFICIENCY ACCELERATOR (BEA) IN DA NANG CITY

SHARING THE PROJECT BUILDING EFFICIENCY ACCELERATOR (BEA) IN DA NANG CITY SHARING THE PROJECT BUILDING EFFICIENCY ACCELERATOR (BEA) IN DA NANG CITY (2016-2018) CONTENT: Part 1. INTRODUCTION ON BEA DA NANG Part 2. RESULTS OF BEA DA NANG Part 3. NEXT ACTIVITIES PART 1. INTRODUCTION

More information

Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 235 Đề thi gồm có 50 câu Họ và tên thí sinh:...số báo danh:...

Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 235 Đề thi gồm có 50 câu Họ và tên thí sinh:...số báo danh:... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT Môn thi: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Hệ: ĐHCQ Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 235 Đề thi gồm có 50 câu Họ và tên thí

More information

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN SẤY ĐỐI LƯU ĐẾN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BỘT NẤM MÈO Auricularia auricula-judae

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN SẤY ĐỐI LƯU ĐẾN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BỘT NẤM MÈO Auricularia auricula-judae Tạp chí Khoa học và Công nghệ 49 (6A) (2011) 176-182 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN SẤY ĐỐI LƯU ĐẾN THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA BỘT NẤM MÈO Auricularia auricula-judae Trịnh Thanh Tâm 1, Nguyễn Quốc Cường

More information

Collaborating to Reduce Lead Poisoning in Vietnam

Collaborating to Reduce Lead Poisoning in Vietnam Collaborating to Reduce Lead Poisoning in Vietnam Presented by Catherine Karr (Univ WA) ckarr@uw.edu On behalf of a whole lot of people/organizations Blood lead level (ug/dl) Lead is BAD, particularly

More information

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TẠI PHÒNG KHÁM NỘI KHỚP KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN AN GIANG TRÊN ĐỐI TƢỢNG BỆNH NHÂN CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TẠI PHÒNG KHÁM NỘI KHỚP KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN AN GIANG TRÊN ĐỐI TƢỢNG BỆNH NHÂN CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TẠI PHÒNG KHÁM NỘI KHỚP KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN AN GIANG TRÊN ĐỐI TƢỢNG BỆNH NHÂN CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TÓM TẮT: Phạm Thị Bích Thủy và Nguyễn Ngọc Rạng Tại bệnh viện ĐKTTAG,

More information

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ PHẠM LUẬN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ (In Lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LỜI MỞ ĐẦU Phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử là những kĩ thuật phân tích

More information

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT KHÓM TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HỒNG DÂN- BẠC LIÊU

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT KHÓM TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HỒNG DÂN- BẠC LIÊU HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT KHÓM TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI HỒNG DÂN- BẠC LIÊU Kha Thanh Hoàng 1, Võ Thị Gương 1 và Lê Quang Trí 1 ABSTRACT The ojectives of this study were to determine the

More information

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC TÁC FCC TẠI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC TÁC FCC TẠI VIỆT NAM PETROVIETNAM NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT XÚC TÁC FCC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt ThS. Trần Nam Thanh, ThS. Nguyễn Thị Hoài Ân TS. Lê Phúc Nguyên, TS. Nguyễn Hoài Thu CN. Nguyễn Anh Tuấn,

More information

LESSON DEVELOPMENT VIETNAMESE. OBJECTIVES: After the lesson, students will be able to:

LESSON DEVELOPMENT VIETNAMESE. OBJECTIVES: After the lesson, students will be able to: LESSON DEVELOPMENT VIETNAMESE MAIN COMPONENTS: Reading on Vacation Package information I. LEVEL: Intermediate/High, Fourth semester, Vietnamese OBJECTIVES: After the lesson, students will be able to: -

More information

Course Revision. Truong Tuan Anh CSE-HCMUT

Course Revision. Truong Tuan Anh CSE-HCMUT Course Revision Truong Tuan Anh CSE-HCMUT Contents Database Systems Overview ERD Relational Data Model Algebra SQL Normalization Database Security Final Exam 90 minutes 4-5 Questions. No books, notes,

More information

Advancing ASEAN Sustainable Farming Network. Vietnam

Advancing ASEAN Sustainable Farming Network. Vietnam 2013-2014 Advancing ASEAN Sustainable Farming Network SAFSeN@work Vietnam SOUTHEAST ASIAN COUNCIL FOR FOOD SECURITY & FAIR TRADE (SEACON) SEA Network Facility for Technology on Sustainable Agriculture,

More information

Glossary of auditing terms and Vietnamese equivalents

Glossary of auditing terms and Vietnamese equivalents Glossary of auditing terms and Vietnamese equivalents Students: Dương Thị Cúc - 1KT 07-0704010006 Bùi Thị Minh Hoạt - 2 KT 07-0704010022 Hoàng Xuân Quỳnh - 1 KT 07-0704010052 Vũ Phương Thảo - 2KT 07-0704010056

More information

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN QUỐC TUẤN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành

More information

HỆ ĐIỀU HÀNH. GV: Lương Trần Hy Hiến Khoa: Công nghệ Thông tin.

HỆ ĐIỀU HÀNH. GV: Lương Trần Hy Hiến Khoa: Công nghệ Thông tin. HỆ ĐIỀU HÀNH GV: Lương Trần Hy Hiến Khoa: Công nghệ Thông tin https://hienlth.info/os https://hutechos.weebly.com MÔ TẢ HỌC PHẦN - Môn học này cung cấp cho sinh viên những khái niệm tổng quan về hệ điều

More information

CÁC DỰ ÁN LỚN PREMIUM PROJECTS

CÁC DỰ ÁN LỚN PREMIUM PROJECTS VN/ENG CÁC DỰ ÁN LỚN www.graphenstone.com Chất lượng hàng đầu Sơn an toàn cho môi trường và thân thiện sinh thái. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của: Environmentally safe and eco-friendly paints.

More information

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 13, Số 4; 2013: 317-323 ISSN: 1859-3097 http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN

More information

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP DỰA VÀO HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM. Vũ Long

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP DỰA VÀO HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM. Vũ Long HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI TẠI VIỆT NAM Hà Nội - 2013 Vũ Long LỜI MỞ ĐẦU Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự báo,

More information

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH SỐ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH SỐ MÔN TIN HỌC Đối tượng : SV đại học chính quy toàn trường Nội dung chính gồm 12 chương : 1. Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số. 2. Thể hiện dữ liệu trong máy tính số. 3. Tổng quát về lập trìnhbằng

More information

MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC

MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ BỘ MÔN MÁY SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN --------- ***** --------- Chương 2: MÁY VẬN CHUYỂN LIÊN TỤC GV. Nguyễn Hải Đăng 1 Phân loại Máy VCLT có

More information

Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of Việt Trì City, Phú Thọ Province

Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of Việt Trì City, Phú Thọ Province VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 31, No. 1 (2015) 62-67 Ecological Services Analysis: Some Evidences and Policy Implications for Socio- Economic Development of Ecosystems of

More information

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC PHẦN I: CẤU TẠO CHẤT Bài giảng môn Cơ sở lý thuyết Hoá học I. Mở đầu 1. Các hạt cơ bản tạo thành nguyên tử: * Nguyên tử có: CHƯƠNG I - CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - Kích thước khoảng 1 A

More information

Nguyên nhân suy thoái môi trường: Thất bại thị trường (quyền sở hữu)

Nguyên nhân suy thoái môi trường: Thất bại thị trường (quyền sở hữu) Bộ môn Kinh tế Môi trường, Nông nghiệp và Tài nguyên (Department of Environmental, Agricultural, and Resource Economics) 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, Tp.HCM Môn học: Kinh tế môi trường Nguyên nhân suy thoái

More information

YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế:Kinh tế và Phát triển; ISSN 2588 1205 Tập 126, Số 5D, 2017, Tr. 219 230; DOI: 10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4503 YẾU TỐ TÀI NGUYÊN DU LỊCH TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN

More information

ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN Part 3

ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN Part 3 Bài tập trắc nghiệm (Pro S.A.T Anh) ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN Part 3 Cô Vũ Mai Phương Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN 1. Đảo ngữ Câu đảo ngữ là một câu trần

More information

BÁO CÁO CẬP NHẬT TIN TỨC

BÁO CÁO CẬP NHẬT TIN TỨC NGÀNH: NHỰA VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ngày 22 tháng 11 năm 2017 CTCP NHỰA BÌNH MINH (BMP) - CTCP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (NTP) Trần Xuân Trường Chuyên viên phân tích Email: truongtx@fpts.com.vn Tel: (8428)

More information

Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology

Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology DOI: 10.13141/jve.vol3.no1.pp50-54 Management and monitoring of air and water pollution by using GIS technology Quản lý giám sát ô nhiễm môi trường không khí và nước bằng cách sử dụng công nghệ GIS Research

More information

CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT

CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT TAP CHI SINH HOC 2014, 36(3): 265-294 Các kỹ thuật chỉ thị DNA DOI: 10.15625/0866-7160/v36n3.5974 CÁC KỸ THUẬT CHỈ THỊ DNA TRONG NGHIÊN CỨU VÀ CHỌN LỌC THỰC VẬT Nguyễn Đức Thành Viện Công nghệ sinh học,

More information

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC Đại Học Đà Nẵng Trường Đại Học Bách Khoa Khoa Điện Bộ môn Tự Động - Đo Lường GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐIỀU KHIỂN LOGIC MÔN HỌC DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN KHOA ĐIỆN KHOÁ CHÍNH QUY Số đơn vị học trình: 4 (60 tiết)

More information

Bang thong ke ket qua xo so nam 2015

Bang thong ke ket qua xo so nam 2015 Bang thong ke ket qua xo so nam 2015 09/04/2017 The message institute 1: a busy day walkthrough 09/06/2017 2017 new Assamese sex stories 09/07/2017 -Behan ki chudai Humne ki bhai ne sote Hue BF video Hindi

More information

Y HỌC THỰC HÀNH (893) - SỐ 11/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Bệnh viện 198 HÀ VĂN NHƯ Trường ĐH Y tế công cộng

Y HỌC THỰC HÀNH (893) - SỐ 11/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Bệnh viện 198 HÀ VĂN NHƯ Trường ĐH Y tế công cộng TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CỦA NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN 198 NĂM 2013 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG Bệnh viện

More information

USING NET PRESENT VALUE METHOD IN ECONOMIC EFFICIENCY ANALYSIS FOR FOREST PLANTATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

USING NET PRESENT VALUE METHOD IN ECONOMIC EFFICIENCY ANALYSIS FOR FOREST PLANTATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS USING NET PRESENT VALUE METHOD IN ECONOMIC EFFICIENCY ANALYSIS FOR FOREST PLANTATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS Nguyen Quang Ha Bac Giang Agriculture and Forestry University SUMMARY This paper discussed limitations

More information

NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD

NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH MỘT SỐ GIỐNG TẰM DÂU BẰNG KỸ THUẬT RAPD Nguyễn Thị Thanh Bình, Hoàng Thị Hằng,Nông Văn Hải Viện Công nghệ Sinh học I. MỞ ĐẦU Ngày nay, việc sử dụng các chỉ thị phân tử ADN về đa hình

More information

Tiếng anh chuyên ngành Thổ nhưỡngvà Môi trường đất NXB Đại học quốc gia Hà Nội Tr

Tiếng anh chuyên ngành Thổ nhưỡngvà Môi trường đất NXB Đại học quốc gia Hà Nội Tr Unit 2. RESOURCES Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tiếng anh chuyên ngành Thổ nhưỡngvà Môi trường đất NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 15 24. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được

More information

HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE)

HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE) HIỆU QUẢ CỦA ĐÔ T NHIỆT CAO TÂ N (RFA)TRÊN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KHÔNG ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN VỚI THUYÊN TĂ C HO A TRI QUA ĐÔ NG MA CH(TACE) BS CKII Trần Nhựt Thị Ánh Phượng, TS BS Lê Thành Lý (Khoa Nội

More information

Tổng quan về In-situ TEM ứng dụng trong các nghiên cứu vật lý, hóa học và năng lượng

Tổng quan về In-situ TEM ứng dụng trong các nghiên cứu vật lý, hóa học và năng lượng Tổng quan về In-situ TEM ứng dụng trong các nghiên cứu vật lý, hóa học và năng lượng Ngô Đức Thế * Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, Đan Mạch Ngày nhận bài 4.3.2015, ngày chuyển phản biện 6.3.2015, ngày nhận

More information

Các kỹ thuật PCR và ứng dụng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****0O0****

Các kỹ thuật PCR và ứng dụng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****0O0**** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****0O0**** Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC HẢI Ngành : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: LÊ

More information

XÁC ĐỊNH ĐOẠN MÃ VẠCH ADN CHO TRÀ HOA VÀNG TAM ĐẢO (Camellia tamdaoensis): LOÀI CÂY ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM

XÁC ĐỊNH ĐOẠN MÃ VẠCH ADN CHO TRÀ HOA VÀNG TAM ĐẢO (Camellia tamdaoensis): LOÀI CÂY ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (2015), 5:123-130 XÁC ĐỊNH ĐOẠN MÃ VẠCH ADN CHO TRÀ HOA VÀNG TAM ĐẢO (Camellia tamdaoensis): LOÀI CÂY ĐẶC HỮU CỦA VIỆT NAM TÓM TẮT Hà Văn Huân, Nguyễn Văn Phong Viện Công nghệ

More information

The wastewater quality from several industrial production branches and traditional production villages in the Day-Nhue river basin, North Vietnam

The wastewater quality from several industrial production branches and traditional production villages in the Day-Nhue river basin, North Vietnam VNU Journal of Science, Earth Sciences 26 (2010) 1-7 The wastewater quality from several industrial production branches and traditional production villages in the Day-Nhue river basin, North Vietnam Nghiem

More information

Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng

Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng Các enzyme sử dụng trong kỹ thuật tạo dòng 1.Restriction endonuclease 2.Các enzyme biến đổi DNA Nuclease: ExonucleaseIII,DNaseI,nucleaseS1 DNA polymerase: DNA pol.i,rtase,rna pol. Enzymes biến đổi đầu

More information

WORKSHOP ON STRENGTHENING INTERGRATED INTERMODAL TRANSPORT CONNECTIVITY FOR SOUTHEST AND SOUTH-SOUTHWEST ASIA

WORKSHOP ON STRENGTHENING INTERGRATED INTERMODAL TRANSPORT CONNECTIVITY FOR SOUTHEST AND SOUTH-SOUTHWEST ASIA MINISTRY OF TRANSPORT VIET NAM MARITIME ADMINISTRATION LOGO WORKSHOP ON STRENGTHENING INTERGRATED INTERMODAL TRANSPORT CONNECTIVITY FOR SOUTHEST AND SOUTH-SOUTHWEST ASIA Presenter: Dr. Trịnh Thế Cường

More information

Bucket Elevator. 1

Bucket Elevator.   1 Bucket Elevator 1 Objectives Definition General Characteritics Types of Bucket Elevators Parts of Bucket Elevators Capacity Calculation Power Requirement Gầu tải bang xích Others types 2 1. Definition/

More information

TRAINING FOR HOMESTAY OPERATION. Module 6: Managing money. How much. do I pay? esrt programme

TRAINING FOR HOMESTAY OPERATION. Module 6: Managing money. How much. do I pay? esrt programme TRAINING FOR HOMESTAY OPERATION Module 6: Managing money How much do I pay? esrt programme Module introduction Explain key learning objectives and topics covered in this module: Principles of costing and

More information

Trình tự motiz. Bởi: Wiki Pedia

Trình tự motiz. Bởi: Wiki Pedia Bởi: Wiki Pedia Một trình tự motif là một đoạn trình tự nucleotide hoặc amino acid phổ biến và có, hoặc cho là có, một chức năng sinh học nào đó. Ví dụ như motif về vị trí gắn thêm gốc N-glycosyl: Asn,

More information

PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH DẠNG CÁC KIM LOẠI NẶNG Zn, Cd, Pb VÀ Cu TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU

PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH DẠNG CÁC KIM LOẠI NẶNG Zn, Cd, Pb VÀ Cu TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH DẠNG CÁC KIM LOẠI NẶNG Zn, Cd, Pb VÀ Cu TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU Mã

More information

Distribution of saline and freshwater in groundwater in Thai Binh province and solution for reasonable exploitation

Distribution of saline and freshwater in groundwater in Thai Binh province and solution for reasonable exploitation DOI: 1.13141/jve.vol6.no.pp1-15 Distribution of saline and freshwater in groundwater in Thai Binh province and solution for reasonable exploitation Hiện trạng phân bố mặn nhạt nước dưới đất tỉnh Thái Bình

More information

Kính gửiquy Công Ty. Vũ Tuấn Anh Giám Đốc ĐiềuHànhViệnQuản Lý Việt Nam. NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities. VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors

Kính gửiquy Công Ty. Vũ Tuấn Anh Giám Đốc ĐiềuHànhViệnQuản Lý Việt Nam. NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities. VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors Kính gửiquy Công Ty ViệnQuản Lý Việt Nam rađờinăm 2011. Các dịch vụ của VIM bao gồm đào tạo inhouse cho doanh nghiệp, hướng nghiệp cho các sinh viên sắptốtnghiệp, các chương trình nâng cao năng suất cho

More information

THE PROCUREMENT PLAN (Updated till July 21, 2016)

THE PROCUREMENT PLAN (Updated till July 21, 2016) Package Start Public Disclosure Authorized A PROCUREMENT ACTIVITY FOR CONSULTING SERVICES THE PROCUREMENT PLAN (Updated till July 21, 2016) 107494 Public Disclosure Authorized 1 Consulting service for

More information

ASSESSMENT THE PROCESS OF ECOLOGICAL ENGINEERING APPLICATION IN HAI DUONG

ASSESSMENT THE PROCESS OF ECOLOGICAL ENGINEERING APPLICATION IN HAI DUONG ASSESSMENT THE PROCESS OF ECOLOGICAL ENGINEERING APPLICATION IN HAI DUONG 2015-2016 Nguyen Thi Quynh Anh Do Huyen Trang Dao Thanh Truong Joachim H. Spangenberg OVERVIEW HAI DUONG Hai Duong province (South)

More information

LAND EVALUATION (LE) đất Mobi: :

LAND EVALUATION (LE) đất Mobi: : ĐÁNH GIÁ ĐẤT T ĐAI LAND EVALUATION (LE) ThS. Nguyễn Du Bộ môn: Quy hoạch sử dụng đất Mobi: : 0985633898 Email: nguyendzu2002@yahoo.com CHUONG 1. GIOI THIEU CHUNG CHUONG 2. DON VI DAT DAI (LMU) CHUONG 3.

More information

Urban Governance Challenges: Evidence and Implication from PAPI

Urban Governance Challenges: Evidence and Implication from PAPI Urban Governance Challenges: Evidence and Implication from PAPI Jairo Acuña-Alfaro Policy Advisory, Public Administration Reform and Anti-Corruption UNDP Viet Nam jairo.acuna@undp.org Presentation prepared

More information

Design of a system for management and monitoring of vehicles transporting solid waste in open-cast coal mines

Design of a system for management and monitoring of vehicles transporting solid waste in open-cast coal mines Design of a system for management and monitoring of vehicles transporting solid waste in open-cast coal mines Thiết kế hệ thống quản lý giám sát các phương tiện vận chuyển chất thải rắn trên mỏ than lộ

More information

Hãy chọn (tích) mục Microsoft DAO 3.6 Object Libraly trên danh sách Available References; chọn xong, nhấn OK để đóng lại.

Hãy chọn (tích) mục Microsoft DAO 3.6 Object Libraly trên danh sách Available References; chọn xong, nhấn OK để đóng lại. CHƯƠNG 6 LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Khái niệm về kỹ thuật DAO DAO (Data Access Objects Các đối tượng truy xuất dữ liệu) là tập hợp bao gồm lớp các đối tượng có thể dùng để lập trình truy cập và xử lý dữ

More information

DEVELOPMENT OF FORECAST MODEL FOR DOMESTIC WATER DEMAND IN HUNG NHAN TOWN, HUNG HA DISTRICT, THAI BINH PROVINCE

DEVELOPMENT OF FORECAST MODEL FOR DOMESTIC WATER DEMAND IN HUNG NHAN TOWN, HUNG HA DISTRICT, THAI BINH PROVINCE DEVELOPMENT OF FORECAST MODEL FOR DOMESTIC WATER DEMAND IN HUNG NHAN TOWN, HUNG HA DISTRICT, THAI BINH PROVINCE Tran Thi Thuy 1, Bui Xuan Dung 2 1,2 Vietnam National University of Forestry SUMMARY To determine

More information

ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM

ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM Omonrice 17: 174-178 (2010) ECONOMIC ANALYSIS ON PRODUCTION OF HIGH QUALITY RICE IN CUULONG DELTA, VIETNAM ABSTRACT Rice is the principal food for about half of the world s population. Rice consumption

More information

LIST OF DOCTORAL CANDIDATE S PROJECTS

LIST OF DOCTORAL CANDIDATE S PROJECTS LIST OF DOCTORAL CANDIDATE S PROJECTS 1. Nguyen Hoang Hue (2010), The role of Viet Nam in economic cooperative relationship with Laos and Cambodia in the first years of the 21 st century, printed in the

More information