to edit Master title style

Size: px
Start display at page:

Download "to edit Master title style"

Transcription

1 Hoonete energiatõhusus ja Click kaalumistegurid to edit Master title style Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühingu seminar Jarek Kurnitski

2 Climate and Energy Framework Climate and Energy Framework 2030 [COM(2014)15&COM(2014)520] European Council 23-24/10/ % GHG reduction 27% Renewable Energy 27 [30%(?)] Energy Efficiency Climate and Energy Framework 2020 [COM(2010)639] 20% GHG reduction Roadmap 2050 [COM(2011)885] 80-95% GHG reduction 20% Renewable Energy 20% Energy Efficiency Energy

3 State of play: Energy Efficiency The energy efficiency of the EU economy is steadily increasing. Economic growth is being decoupled from energy consumption. Source: Energy Efficiency Communication 2014 COM(2014) 520 3

4 2016 Energy Efficiency Package EED Main objectives: Optimal level of energy savings target for 2030 (at least 27% target, having in mind 30% EU target). Set a framework for beyond 2020 that will ensure 2030 targets are met. Review of Articles 6 and 7. Also elements of Articles 9-11/Annex VII on metering and billing. EPBD Main objectives: General review in light of experience gained (Article 19). Additional measures needed for to ensure it is fit for the future. Tap untapped potentials: Existing buildings (renovation rate, reliable consumer information); Enforcement/compliance; Progress in smart technologies. Energy

5 Energiatõhususe metoodika Summaarsel energiakasutusel põhinev Eesti energiaarvutuse metoodika ja energiatõhususe miinimumnõuded alates 2007, liginullenergia jm täiendused 2012 dünaamiline simulatsioon, energiaarvutuse baasaasta, energiamärgis, energiatõhususe spetsialisti kutsestandard... Liginullenergiahooned kasutavad 3-4 korda vähem energiat võrreldes enamiku olemasolevate hoonetega

6 Energiatõhususarv ja energiamärgis Hoonete energiatõhusust mõõdetakse energiatõhususarvu ETA (arvutuslik) ja kaalutud energiakasutuse KEK (tarbimisandmetel) abil ETA ja KEK = summaarne kaalutud energiakasutus köetava pinna ruudu kohta ETA ja KEK-i arvutus meenutab energiakulude arvutust, aga ühikuna on kwh-i köetava pinna ruutmeetri kohta aastas Tarnitud energiate kogused korrutatakse läbi kaalumisteguritega, mis tulenevad mittetaastuvast primaarenergiast, ning tulemus jagatakse köetava pinnaga. Kui hoone kasutab elektrit ja kaugkütet: ETA elekter kwh/ a 2,0 kaugküte kwh/ a 2 köetav pind m 0,9 energiakandja kaalumistegur on gaasi puhul 1,0 (fossiilne kütus) ning puidu puhul 0,75 (taastuvkütus)

7 Energiakandjate kaalumistegurid Energiakandjate kaalumistegurid tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju Võimaldavad energiatõhususe väljendamise ühe näitajaga -- energiatõhususarvuga Tarnitud energia Hoone summaarne energiakasutus Eksporditud energia Kinnistu piir = süsteemipiir Ühe energiakandja puhul: Tarnitud eksporditud energia = summaarne energiakasutus lokaalne taastuv ETA i tarnitud i - eksporditud i energiakan dja kaalumistegur köetav pind i

8 Energiamärgise skaala Energiamärgise skaala näitab kui palju võib energiakasutus kõikuda G klass vastab kõige kehvemas seisundis olevatele hoonetele, D klass on olulise rekonstrueerimise miinimumnõue, C klass uute hoonete miinimumnõue ja A klass liginullenergiahoonete nõue: F ja G klass vanemad olemasolevad hooned, E klass 10 a vanused Praegused uued hooned kasutavad ligikaudu poole vähem energiat Liginullenergiahooned kasutavad veel ca 40% vähem energiat, võrreldes enamiku olemasolevate hoonetega on erinevus 3-4 kordne

9 Nõuete areng 2008 summaarse energiakasutuse nõuded hakkasid kehtima 2013 a 20-40% rangemad nõuded sõltuvalt hoonetüübist ja kasutatud energiaallikatest, nn. kuluoptimaalsed energiatõhususe tasemed Kuluoptimaalseks tasemeks nimetatakse sellistele tehnilistele lahendustele vastavat energiatõhusust, mis tagab minimaalsed kogukulud (ehitusmaksumus, energia, hooldus jne.) nüüdisväärtuse meetodil 30 ja 20 aasta elutsükli jooksul vastavalt elamutes ja mitteelamutes Alates 2019 uued avalikud hooned ja alates 2021 kõiki uued hooned peavad olema liginullenergiahooned Tallinn University of Technology

10 National Plans Templates 2013 and 2014 Commission progress report EPBD Concerted Action Energy Efficiency Action Plans National Codes

11 JRC 2016 data: Energy performance expressed by Member States

12 NZEB development evaluation in Member States

13 Towards nearly zero energy buildings Indicator Denmark Energy frame 2010 Energy frame 2015 Energy frame 2020 Maximum of primary energy to Primary energy factors Residential buildings (houses, hotels, etc.) Non-residential buildings (offices, schools, institutions and other buildings) /A in kwh/m²a /A in kwh/m²a /A in kwh/m²a /A in kwh/m²a 20 kwh/m²a 25 kwh/m²a Electricity District heating Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

14 Liginullenergiahooned Eestis Defineeritud ja nõuded toodud MTM määruses nr 55 ( , jõustus ) Energiatõhususe miinimumnõuded Liginullenergiahoonete ehitamine ei ole kohustuslik, kuid selleks, et nimetada hoonet liginullenergiahooneks tuleb täita määruse nr 55 nõue energiatõhususarvu piirväärtus Energiatõhususarvude piirväärtused ehitatavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele Hoone kasutusotstarve Liginullenergia- Madalenergia- Miinimum- Oluline hoone hoone nõue rekonstrueerimine A B C D kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) Väikeelamutes Korterelamutes Büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes Ärihoonetes Avalikes hoonetes Kaubandushoonetes ja terminalides Haridushoonetes Koolieelsetes lasteasutustes Tervishoiuhoonetes

15 Uued uuringud Kuluoptimaalse energiatõhususe tasemed (MKM) uutes ja oluliselt rekonstrueeritavates hoonetes mis on 5 a jooksul muutunud? Liginullenergia eluhoonete tüüplahendused (KredEx) Töötab välja tüüplahendused elamutele: Näidisprojektide kujul (5 hoone joonised ja seletuskirjad) Juhendmaterjalide kujul (üksikelamud vs. rida ja korterelamud) Energiatõhususe arvutusmetoodika arendused määruste uuendamise sisendiks Tallinn University of Technology

16 NPV arvutus näitab liginullenergia investeeringu tasuvust Liginullenergia hoone ETA 100 kwh/(m 2 a) Kuluoptimaalsus +PV paneelid 15 kw Algne hoone ΔNPV, /m Soojavee kollektor ETA, kwh/(m 2 a)

17 Liginullenergiahoone mõiste Parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone Liginullenergia

18 Primary energy factors (PEF) in OAS ISO/FDIS :2016 To calculate primary energy indicator and renewable energy ratio RER, a full set of primary energy factors are defined in OAS: Total primary energy factor (f Ptot ); Non-renewable primary energy factor (f Pnren ); Renewable primary energy factor (f Pren ). By default, non-renewable factors are needed for the primary energy indicator calculation (Weighted overall energy balance: delivered minus exported) To calculate RER (optional), total primary energy factors are needed 18 Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

19 Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

20 Wider scope of weighting factors Recognized by OAS that there are more than one bases to calculate weighting factors The weighted energy performance can be calculated with any of the following types of weighting: primary energy, which can be non-renewable (EP nren ), renewable (EP ren ) and total (EP tot ), see 9.6.2; greenhouse gas emissions, see 9.6.3; additional weighting factors, see 9.6.4; costs, see Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

21 Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Ireland (dwellings) Ireland (non-res) Latvia Lithuania Malta Poland Portugal Spain Spain Sweden Slovakia Netherland UK CEN non-ren. def. Grid electricity PEF, - CA EPBD data Grid electricity PEF CEN non-renewable default PEF= Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

22 District heating PEF, - CA EPBD data District heating PEF Available only in limited number of countries Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

23 Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland Germany Ireland Lithuania Malta Norway Netherlands Poland Portugal Spain Slovakia UK CEN nren def. Biomass PEF, - Biomass PEF CEN nren default PEF=0.2 means that in the case of biomass boiler there is no need to insulate the building Correct from energetic point of view Conflicts with biofuel cost Conflicts with resource availability MS have evidently combined these aspects as national PEFs are close to 1 with very few exceptions Rewarding principle can be seen only in EST and FI Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations

24 Kaugkütte kaalumistegurid Kaalumistegurite ettepanek, lähtudes kaugküttevõrkudes soojuse tootmiseks kasutatavatest kütustest ning tehnoloogiatest (täpsemalt Eduard Latõšovi ettekandes) : kehtiv kaugkütte kaalumistegur 0,90 jääb baaskaalumisteguriks; tõhusa kaugkütte puhul kaugkütte kaalumistegur 0,40; eriti tõhusa kaugkütte puhul kaugkütte kaalumistegur 0,15. Keskmine indikatiivne kaugküttesoojuse käibemaksuta hind lõpptarbijatele aruande koostamise hetkel: eeldatavalt eriti tõhusates kaugküttevõrkudes euro/mwh eeldatavalt tõhusatest kaugküttevõrkudes euro/mwh eeldatavalt mitte tõhusates kaugküttevõrkudes sõltuvalt kasutatavast põhikütusest kas euro/mwh (maagaas) või euro/mwh (kütteõlid).

25 Eriti tõhusad kaugküttevõrgud Eriti tõhusad kaugküttevõrgud, soojuse käibemaksuta piirhinnad lõpptarbijatele on alljärgnevad: Tallinna võrgupiirkond: 49,96 euro/mwh; Tartu võrgupiirkond: 53,35 euro/mwh; Pärnu võrgupiirkond: 53,29 euro/mwh; Kuressaare: 44,49 euro/mwh; Paide: 47,16 euro/mwh; Rakvere võrgupiirkond: 54,07 euro/mwh.

26 Kuluoptimaalsuse arvutus (ilma päikesepaneelideta) Kaugkütte maksumus /kwh Kaalumistegur 0.9 Kuluoptimaalne

27 Kaugkütte maksumus 0.03 /kwh Kaalumistegur 0.9 Muutuse mõju 4 ETA ühikut Kuluoptimaalne

28 Kaugkütte maksumus 0.03 /kwh Kaalumistegur 0.8 Kaalumisteguri muutuse mõju 5 ETA ühikut

29 Kaugkütte maksumus 0.03 /kwh Kaalumistegur 0.75 Kaalumisteguri muutuse mõju 7 ETA ühikut

30 Kaugkütte maksumus 0.03 /kwh Kaalumistegur 0.5 Tulemusena liginullenergiahoone ilma lokaalse taastuvata

31 Kokkuvõte Võimalik tõhusa kaugkütte kaalumistegur: 0,8 kuluoptimaalsuse mõjuga võrdne 0,75 ca 2 korda suurem mõju Kaheastmeline differentseerimine on piisav: tavalised ja tõhusad kaugküttevõrgud Kaugkütte kaalumistegurit ei saa vaadelda ainult kütuste sisendi aspektist, oluline arvestada kuluoptimaalsuse ja ressursitõhususe aspekte, millest tulenevalt nt taastuvkütuse kaalumistegur on Eesti metoodikas 0,75

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style EEA0036 Hoonete energiatõhususe määramine Click to edit Master title style 1. loeng Kevad 2017 Hoonete energiakasutus on ebaproportsionaalselt suur Energia lõpptarbimine Eestis 33-34 TWh/a Hoonete osakaal

More information

Nearly zero energy building requirements and green building Click to edit Master title style label in Estonia

Nearly zero energy building requirements and green building Click to edit Master title style label in Estonia Nearly zero energy building requirements and green building Click to edit Master title style label in Estonia June 4, 2014 ICIS DA 2014 Tallinn Jarek Kurnitski Professor, Tallinna Tehnikaülikool, Aalto

More information

2030 energy strategy: cost optimal renovation and nearly

2030 energy strategy: cost optimal renovation and nearly 2030 energy strategy: cost optimal renovation and nearly Click zero energy to edit Master new buildings title style TWN / PuRE-net Annual Conference 2014 Tallinn Jarek Kurnitski Professor, Tallinn University

More information

Liginullenergiahoonete alased

Liginullenergiahoonete alased Liginullenergiahoonete alased Click uuringud to edit ja juhendmaterjalid Master title style 13.10.2015 Liginullenergiahooned täna ja homme konverents Jarek Kurnitski Professor, Tallinna Tehnikaülikool,

More information

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Energiatõhususe arengud liginullenergiahoonete suunas Click to edit Master title style 23.11.2016 Kaubanduskoda, Liginullenergia ja energiatõhusate hoonete" infoüritus Jarek Kurnitski Professor, Tallinna

More information

CAP CONTEXT INDICATORS

CAP CONTEXT INDICATORS CAP CONTEXT INDICATORS 2014-2020 24. AGRICULTURAL TRAINING OF FARM MANAGERS 2017 update CONTEXT INDICATOR 24: AGRICULTURAL TRAINING OF FARM MANAGERS Learning by doing is still the main form of for the

More information

Emissions Trading System (ETS): The UK needs to deliver its share of the total EU ETS emissions reduction of 21% by 2020, compared to 2005;

Emissions Trading System (ETS): The UK needs to deliver its share of the total EU ETS emissions reduction of 21% by 2020, compared to 2005; Emissions Trading System (ETS): The UK needs to deliver its share of the total EU ETS emissions reduction of 21% by 2020, compared to 2005; Non-ETS emissions: The Effort Sharing Decision sets a target

More information

nzeb definitions in Europe

nzeb definitions in Europe REHVA Technical Seminar, Technologies for nzeb March 5, 2014, Praha nzeb definitions in Europe Jarek Kurnitski Professor, Vicepresident REHVA Tallinn University of Technology Aalto University jarek.kurnitski@ttu.ee

More information

Energy Efficiency Perspectives and Priorities Vleva EUSEW, 24 June 2014

Energy Efficiency Perspectives and Priorities Vleva EUSEW, 24 June 2014 Efficiency Perspectives and Priorities Vleva EUSEW, 24 June 2014 Eva Hoos European Commission Directorate-General for Efficiency Unit 1. Implementation 2. Financing 3. Next steps: 2030 Outline 1. Implementation

More information

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 29.7.2016 COM(2016) 464 final REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Progress by Member States in reaching cost-optimal levels of minimum energy

More information

nzeb implementation progress and open issues in national applications

nzeb implementation progress and open issues in national applications CLIMA 2016 REHVA nzeb Workshop 23 May 2016, Aalborg nzeb implementation progress and open issues in national applications Jarek Kurnitski Professor, Vice-president REHVA Tallinn University of Technology

More information

EU Climate and Energy Policy Framework: EU Renewable Energy Policies

EU Climate and Energy Policy Framework: EU Renewable Energy Policies EU Climate and Energy Policy Framework: EU Renewable Energy Policies Buenos Aires 26-27 May 2015 Dr Stefan Agne European Commission DG Climate Action Energy 1 EU Climate and Energy Policy Framework 2 Agreed

More information

ANNEXES. to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

ANNEXES. to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 23.7.2014 COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ANNEXES to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Energy Efficiency and its contribution

More information

The European Approach to Decrease Energy Consumption in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings)

The European Approach to Decrease Energy Consumption in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings) The European Approach to Decrease Energy Consumption in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings) Professor Bjarne W. Olesen, Ph.d., Dr.h.c., R. Centre for Indoor Environment and Energy Technical University

More information

ENERGY PRIORITIES FOR EUROPE

ENERGY PRIORITIES FOR EUROPE ENERGY PRIORITIES FOR EUROPE Presentation of J.M. Barroso, President of the European Commission, to the European Council of 4 February 2011 Contents 1 I. Why energy policy matters II. Why we need to act

More information

The European Approach to Decrease Energy Use in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings)

The European Approach to Decrease Energy Use in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings) The European Approach to Decrease Energy Use in Buildings Towards ZEB (Zero Energy Buildings) Professor Bjarne W. Olesen, Ph.d., Dr.h.c., R. Centre for Indoor Environment and Energy Technical University

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15240:2007 Hoonete ventilatsioon. Hoonete energiakasutus. Juhised õhu konditsioneerimise süsteemide kontrollimiseks Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines

More information

Accounting CO 2 emissions from electricity and district heat used in buildings

Accounting CO 2 emissions from electricity and district heat used in buildings Accounting CO 2 emissions from electricity and district heat used in buildings Jarek Kurnitski, D.Sc. Docent, Research manager Helsinki University of Technology, HVAC-Technology Euroheat & Power 29 2.5.29

More information

ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation. Recent energy efficiency trends in the EU

ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation. Recent energy efficiency trends in the EU ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation Recent energy efficiency trends in the EU Didier Bosseboeuf, ADEME, project coordinator Bruno Lapillonne, Karine Pollier; Enerdata

More information

ANNEXES. to the. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

ANNEXES. to the. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL EUROPEAN COMMISSION Brussels, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the inclusion of greenhouse gas emissions

More information

CAP CONTEXT INDICATORS

CAP CONTEXT INDICATORS CAP CONTEXT INDICATORS 2014-2020 44. ENERGY USE IN AGRICULTURE, FORESTRY AND THE FOOD INDUSTRY 2017 update BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK CONTEXT INDICATOR

More information

Wind energy in Europe markets

Wind energy in Europe markets Wind energy in Europe markets Turkish Wind Energy Congress (TWEC 2012), 7 November 2012, Istanbul Christian Kjaer CEO European Wind Energy Association (EWEA) More than 600 members from almost 60 countries

More information

The EPBD and EED implementation in Poland from the perspective of the Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

The EPBD and EED implementation in Poland from the perspective of the Buildings Performance Institute Europe (BPIE) 77th Forum Effect-Energy-Environment NFOŚiGW Warszawa, 5 November 2015 The EPBD and EED implementation in Poland from the perspective of the Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Szymon Firląg

More information

Latest achievements promoting heat pumps in Finland: energy carrier factors and ESBO freeware

Latest achievements promoting heat pumps in Finland: energy carrier factors and ESBO freeware Latest achievements promoting heat pumps in Finland: energy carrier factors and ESBO freeware Senior Lead, Built Environment Sitra, the Finnish Innovation Fund Adjunct Professor, Aalto University Energy

More information

Energy Efficiency and Policies in Tertiary Sector (Estonia) INGE ROOS, PhD Tallinn University of Technology Department of Energy Technology

Energy Efficiency and Policies in Tertiary Sector (Estonia) INGE ROOS, PhD Tallinn University of Technology Department of Energy Technology Energy Efficiency and Policies in Tertiary Sector (Estonia) INGE ROOS, PhD Tallinn University of Technology Department of Energy Technology Final energy consumption by economic activity in Estonia 2000:

More information

Energy Mapping in Heat Roadmap Europe

Energy Mapping in Heat Roadmap Europe Energy Mapping in Heat Roadmap Europe Susana Paardekooper, Aalborg University 13 June 2017 District Energy in Chile Who are we? Energy planning: Highly renewable energy systems with radical technological

More information

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Secrétariat KEY GHG DATA

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Secrétariat KEY GHG DATA UNITED NATIONS NATIONS UNIES FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - Secrétariat KEY GHG DATA Greenhouse Gas Emissions Data for 1990 2003

More information

Photo: Karpov. Wind in power 2009 European statistics. February 2010 THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION

Photo: Karpov. Wind in power 2009 European statistics. February 2010 THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION Photo: Karpov Wind in power 29 European statistics February 21 1 WIND IN POWER: 29 EUROPEAN STATISTICS Contents Executive summary 29 annual installations Wind map 29 Wind installations 29 Power capacity

More information

Joint owner of the research company Profu Research leader of the waste management group at Chalmers University of Technology , Ph.D

Joint owner of the research company Profu Research leader of the waste management group at Chalmers University of Technology , Ph.D Joint owner of the research company Profu Research leader of the waste management group at Chalmers University of Technology 1993-2005, Ph.D. 1993. Profu Profu was established 1987 and has since then been

More information

Renewable energy policy in the EU: Directive 2009/28/EC, implications for national renewable energy strategies, and lessons learned

Renewable energy policy in the EU: Directive 2009/28/EC, implications for national renewable energy strategies, and lessons learned Renewable energy policy in the EU: Directive 2009/28/EC, implications for national renewable energy strategies, and lessons learned Dr Marzena Chodor, Key Expert 25 September 2013, Tbilisi 1. EU policy

More information

Energy demand dynamics and infrastructure development plans in the EU. October 10 th, 2012 Jonas Akelis, Managing Partner - Baltics

Energy demand dynamics and infrastructure development plans in the EU. October 10 th, 2012 Jonas Akelis, Managing Partner - Baltics Energy demand dynamics and infrastructure development plans in the EU October 10 th, 2012 Jonas Akelis, Managing Partner - Baltics Forecasted energy demand dynamics of EU-11 will be significantly higher

More information

Overview of national applications of the Nearly Zero- Energy Building (NZEB) definition

Overview of national applications of the Nearly Zero- Energy Building (NZEB) definition Hans Erhorn Heike Erhorn-Kluttig Overview of national applications of the Nearly Zero- Energy Building (NZEB) definition Detailed report April 2015 www.epbd-ca.eu Overv iew of national applications of

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15377-3:2007 Hoonete küttesüsteemid. Kaetud vesipindkütte- ja -jahutussüsteemide projekteerimine. Osa 3: Taastuvate energiaallikate kasutamise optimiseerimine Heating systems in buildings

More information

Photo: Thinkstock. Wind in power 2010 European statistics. February The European Wind energy association

Photo: Thinkstock. Wind in power 2010 European statistics. February The European Wind energy association Photo: Thinkstock Wind in power 21 European statistics February 211 1 WIND IN POWER: 21 EUROPEAN STATISTICS Contents Executive summary 21 annual installations Wind map 21 Wind power capacity installations

More information

Wind energy and Climate policy Fixing the Emission Trading System

Wind energy and Climate policy Fixing the Emission Trading System Wind energy and Climate policy Fixing the Emission Trading System Rémi Gruet Senior Advisor - Climate Change & Environment European Wind Energy Association 1st February 2012 EWEA Members Across entire

More information

RENEWABLE H&C: BREAK-THROUGH NEEDS?

RENEWABLE H&C: BREAK-THROUGH NEEDS? RENEWABLE H&C: BREAK-THROUGH NEEDS? Tobias Fleiter, Jan Steinbach, Fraunhofer ISI Brussels, 2017/10/17, EUFORES Based on 3 EU H&C projects Mapping and analyses of the H/C fuel deployment EC tender study

More information

nzeb progress including energy efficient HVAC solutions in Central and North Europe

nzeb progress including energy efficient HVAC solutions in Central and North Europe WS 11: CCHVAC REHVA, 24 May 2016, Aalborg nzeb progress including energy efficient HVAC solutions in Central and North Europe Jarek Kurnitski Professor, Vice-president REHVA Tallinn University of Technology

More information

How to secure Europe s competitiveness in terms of energy and raw materials? The answer, my friend, is blowing in the wind

How to secure Europe s competitiveness in terms of energy and raw materials? The answer, my friend, is blowing in the wind How to secure Europe s competitiveness in terms of energy and raw materials? The answer, my friend, is blowing in the wind Iván Pineda Head of Policy Analysis, EWEA PolyTalk 2014, Brussels Around 600 members

More information

The EU Renewable Energy Framework for Biogas. Giulio Volpi Renewable Energy and CCS Unit DG Energy, European Commission

The EU Renewable Energy Framework for Biogas. Giulio Volpi Renewable Energy and CCS Unit DG Energy, European Commission The EU Renewable Energy Framework for Biogas Giulio Volpi Renewable Energy and CCS Unit DG Energy, European Commission The 20-20-20 EU policy, by 2020-20% -20% 100% 20% Greenhouse gas levels Energy consumption

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15316-4-3:2007 Hoonete küttesüsteemid. Süsteemide energiavajaduse ja süsteemide tõhususe arvutusmeetod. Osa 4-3: Küttesüsteemide soojusallikad, päikeseküttesüsteemid Heating systems

More information

EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Bucharest 17 October 2017

EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Bucharest 17 October 2017 EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Bucharest 17 October 2017 European Commission - DG Research & Innovation - Unit I2 Eco-innovation Challenges for Construction and Demolition Waste

More information

The Energy Efficiency Watch Progress in energy efficiency policies in the EU28

The Energy Efficiency Watch Progress in energy efficiency policies in the EU28 The Energy Efficiency Watch Progress in energy efficiency policies in the EU28 Christiane Egger OÖ Energiesparverband christiane.egger@esv.or.at, www.esv-en.at www.energy-efficiency-watch.org The Energy

More information

3. Future wood demand for energy

3. Future wood demand for energy UNECE/FAO Workshop on wood resource balances Part II: Future wood resource availability and demands presented by Sebastian Hetsch University of Hamburg Centre of Wood Science Udo Mantau Florian Steierer

More information

Wind energy overview. Lauri Ulm

Wind energy overview. Lauri Ulm Wind energy overview Lauri Ulm 14.08.2014 About me Name: Lauri Ulm Work Currently: Renewable energy development manager Past: Asset Management Department network analyst Eletricity network designer Education

More information

Munkaanyag

Munkaanyag TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 16555-2 December 2014 ICS 03.100.50; 03.100.40 English Version Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management

More information

Eurostat current work on resource-efficient circular economy Renato Marra Campanale

Eurostat current work on resource-efficient circular economy Renato Marra Campanale Eurostat current work on resource-efficient circular economy Renato Marra Campanale Renato.Marra-Campanale@ec.europa.eu Eurostat Unit E2 'Environmental statistics and accounts; sustainable development'

More information

EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Dublin, 22 June 2017

EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Dublin, 22 June 2017 EU Construction & Demolition Waste Management Protocol Dublin, 22 June 2017 EUROPEAN COMMISSION - DG GROWTH - Unit C.1 Clean technologies & products - Vincent Basuyau - vincent.basuyau@ec.europa.eu Resource

More information

Public Consultation on the Evaluation of the Energy Performance of Buildings Directive

Public Consultation on the Evaluation of the Energy Performance of Buildings Directive Public Consultation on the Evaluation of the Energy Performance of Buildings Directive Fields marked with * are mandatory. PUBLIC CONSULTATION ON THE EVALUATION OF THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE

More information

Options for structural measures in the EU ETS

Options for structural measures in the EU ETS CEPS Carbon Market Forum 23 April 2013, Brussels Options for structural measures in the EU ETS Stefan P. Schleicher Wegener Center for Climate and Global Change University of Graz A B B C C D E F F G G

More information

EUROPEAN POLICIES TO PROMOTE ENERGY CROPS

EUROPEAN POLICIES TO PROMOTE ENERGY CROPS EUROPEAN POLICIES TO PROMOTE ENERGY CROPS Hilkka Summa European Commission DG Agriculture and Rural Development Outline 1) EU policy for renewable energy 2) Energy crops production and land use 3) The

More information

Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK

Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK 215 1 1 GENERAL INFORMATION ON DENMARK Energy in Denmark, 215 Contents General information on Denmark 3 Energy production 4 Imports and exports of energy

More information

Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK

Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK Data, tables, statistics and maps ENERGY IN DENMARK 216 Energy in Denmark, 216 Contents General information on Denmark 3 Energy production 4 Imports and exports of energy 8 Electricity and heat 9 Danish

More information

Waste-to-Energy in Europe + implementation of the Waste Framework Directive

Waste-to-Energy in Europe + implementation of the Waste Framework Directive Confederation of European Waste-to-Energy Plants Waste-to-Energy in Europe + implementation of the Waste Framework Directive IFAT ENTSORGA 16 th September 2010 Munich Dr. Ella Stengler CEWEP Managing Director

More information

Sectoral Profile - Industry

Sectoral Profile - Industry Sectoral Profile - Industry Energy consumption Energy consumption trends in EU There is a regular decrease in energy consumption since 2003, although there was growth in industrial activity from 2003 to

More information

European Commission. Communication on Support Schemes for electricity from renewable energy sources

European Commission. Communication on Support Schemes for electricity from renewable energy sources European Commission Communication on Support Schemes for electricity from renewable energy sources External Costs of energy and their internalisation in Europe Beatriz Yordi DG Energy and Transport External

More information

Environmental Best Practices, It Begins with Us: Business, Local Governments and International Community Should Work Together

Environmental Best Practices, It Begins with Us: Business, Local Governments and International Community Should Work Together Environmental Best Practices, It Begins with Us: Business, Local Governments and International Community Should Work Together Jung Wan Lee, PhD Boston University, United States Objectives of the Paper

More information

Overview of IEA HPT Annex 50

Overview of IEA HPT Annex 50 Overview of IEA HPT Annex 50 Marek Miara Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE Joint Workshop IEA HPT Annex 49/50 and IEA EBC Annex 67 Heat pumps for nzeb, retrofit and energy flexibility Rotterdam,

More information

Trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU in 2016

Trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU in 2016 EU greenhouse gas inventory Trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU in 2016 Official data for 2016 confirm the longterm reduction in greenhouse gas emissions across Europe. This briefing

More information

Approximated greenhouse gas emissions in 2016

Approximated greenhouse gas emissions in 2016 Approximated greenhouse gas emissions Approximated greenhouse gas emissions in 2016 This briefing presents early approximated (proxy) estimates of greenhouse gas (GHG) emissions for 2016 in the European

More information

Safe Water for Europe: issues and options

Safe Water for Europe: issues and options Study supporting the revision of the EU Drinking Water Directive www.safe2drink.eu Safe Water for Europe: issues and options Results of Second Stakeholder s consultation workshop and proposed policy options

More information

The need for better statistics for climate change policies

The need for better statistics for climate change policies The need for better statistics for climate change policies Jacqueline McGlade Greenhouse gas emission data: more timely and more spatial data needed EEA annual report on GHG trends and projections in Europe

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 16555-1 July 2013 ICS 03.100.50; 03.100.40 English Version Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Management

More information

EUROPE S ENERGY PORTAL

EUROPE S ENERGY PORTAL EUROPE S ENERGY PORTAL METHODOLOGY GAS & ELECTRICTY PRICES Collect Analyze Report EUROPEAN UNION END-USERS Description of the process leading to the determination of end-user prices for natural gas and

More information

Energy Performance of Buildings Directive: Status, Best Practices and Further Steps

Energy Performance of Buildings Directive: Status, Best Practices and Further Steps Energy Performance of Buildings Directive: Status, Best Practices and Further Steps Gergana Miladinova Unit D4 - Energy Efficiency, DG TREN Energy Efficiency in Buildings. Fair of Project Ideas 24 April

More information

PRICE SETTING IN THE ELECTRICITY MARKETS WITHIN THE EU SINGLE MARKET

PRICE SETTING IN THE ELECTRICITY MARKETS WITHIN THE EU SINGLE MARKET PRICE SETTING IN THE ELECTRICITY MARKETS WITHIN THE EU SINGLE MARKET A report to the Committee on Industry, Research and Energy of the European Parliament February, 2006 Outline Characteristics of the

More information

11 October, 2016, Petten

11 October, 2016, Petten 11 October, 2016, Petten The REmap approach IRENA s REmap programme explores potential, cost and benefits of doubling the share of renewables in global energy mix (SE4ALL objective), key to realize SDG

More information

AMBITION OF RENEWABLE ENERGY TARGETS FOR THE EU IN 2030

AMBITION OF RENEWABLE ENERGY TARGETS FOR THE EU IN 2030 AMBITION OF RENEWABLE ENERGY TARGETS FOR THE EU IN CONCLUSIONS FROM THE REPORT BENCHMARKS FOR A MORE AMBITIOUS EU RENEWABLES TARGET COMMISSIONED BY EREF CORINNA KLESSMANN 17 OCTOBER 2017 1 / ECOFYS, A

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15048-1:2007 Mitte-eelkoormatavad ehituslikud kinnitusmehhanismid. Osa 1: Üldnõuded Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements EESTI STANDARDIKESKUS

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 19011:2011 Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD See Eesti standard EVS-EN

More information

ESF Ex-Post evaluation

ESF Ex-Post evaluation ESF 2007-2013 Ex-Post evaluation Fields marked with * are mandatory. Open public consultation Questionnaire Please consult the background document as it provides useful information on the European Social

More information

Relating to the transnational hiring-out of workers in the framework of the provision of services

Relating to the transnational hiring-out of workers in the framework of the provision of services FORM FOR USE (OPTIONAL) BY THE REQUESTING ADMINISTRATION I. REQUEST FOR INFORMATION Relating to the transnational hiring-out of workers in the framework of the provision of services Pursuant to Article

More information

Status Quo - Storage systems and PV in a global context

Status Quo - Storage systems and PV in a global context Status Quo - Storage systems and PV in a global context 2. October 2013 Stuttgart Martin Ammon Senior Research Manager EuPD Research Economic Parameters of Photovoltaics and Storage 2 Evaluation approaches

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 14006:2011 Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2011) EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

Phasing out nuclear power in Europe Rolf Golombek, Finn Roar Aune and Hilde Hallre Le Tissier 39th IAEE International Conference Bergen, June 2016

Phasing out nuclear power in Europe Rolf Golombek, Finn Roar Aune and Hilde Hallre Le Tissier 39th IAEE International Conference Bergen, June 2016 Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Phasing out nuclear power in Europe Rolf Golombek, Finn Roar Aune and Hilde Hallre Le Tissier 39th IAEE International Conference Bergen, June

More information

ECC-Net statistics 1 regarding e-commerce

ECC-Net statistics 1 regarding e-commerce ECC-Net statistics 1 regarding e-commerce 2012-2013 The European Consumer Centre Network The European Consumer Centre Network (ECC-Net) consists of 30 centres based in each EU Member State, Norway and

More information

(c) The terms of the agreement are set out in the Annex to this Note Verbale.

(c) The terms of the agreement are set out in the Annex to this Note Verbale. Note Verbale No EDD/2018/001 Her Britannic Majesty's Foreign and Commonwealth Office presents its compliments to the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change and has the

More information

ENERGY AUDITS (AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS) UNDER THE EED

ENERGY AUDITS (AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS) UNDER THE EED ENERGY AUDITS (AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS) UNDER THE EED Energy Efficiency Coordination Group Energy Community Vienna, 28 June 2017 Claudia Canevari Deputy Head of Unit European Commission DG ENERGY

More information

Core projects and scientific studies as background for the NREAPs. 9th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency

Core projects and scientific studies as background for the NREAPs. 9th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency Core projects and scientific studies as background for the NREAPs 9th Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency Brussels, 18.11.2009 Mario Ragwitz Fraunhofer Institute Systems

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 10052:2005 Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method Acoustics - Field measurements of airborne and

More information

Over the whole year 2011, GDP increased by 1.4% in the euro area and by 1.5% in the EU27, compared with +1.9% and +2.0% respectively in 2010.

Over the whole year 2011, GDP increased by 1.4% in the euro area and by 1.5% in the EU27, compared with +1.9% and +2.0% respectively in 2010. 35/2012-6 March 2012 Second estimates for the fourth quarter of Euro area and EU27 down by 0.3% +0.7% and +0.9% respectively compared with the fourth quarter of 2010 decreased by 0.3% in both the euro

More information

The Solar Thermal Potential in Europe

The Solar Thermal Potential in Europe The Solar Thermal Potential in Europe Werner Weiss AEE Institute for Sustainable Technologies Peter Biermayr Vienna University of Technology Share of Renewables 2005 and target 2020 60,00% 50,00% Share

More information

EUROPEAN COUNCIL Brussels, 31 May 2013 (OR. en)

EUROPEAN COUNCIL Brussels, 31 May 2013 (OR. en) EUROPEAN COUNCIL Brussels, 31 May 2013 (OR. en) Interinstitutional File: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLG 69 OC 295 LEGAL ACTS Subject: DRAFT EUROPEAN COUNCIL DECISION establishing the composition

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 16555-3 December 2014 ICS 03.100.40; 03.100.50 English Version Innovation management - Part 3: Innovation thinking Management

More information

Munkaanyag

Munkaanyag TECHNICAL SPECIFICATION SPÉCIFICATION TECHNIQUE TECHNISCHE SPEZIFIKATION CEN/TS 16555-3 December 2014 ICS 03.100.40; 03.100.50 English Version Innovation management - Part 3: Innovation thinking Management

More information

State of play of energy efficiency investment and financing scheme Czech Republic

State of play of energy efficiency investment and financing scheme Czech Republic State of play of energy efficiency investment and financing scheme Czech Republic Vladimír Sochor Director of Department on Energy Efficiency and Savings Ministry of Industry and Trade Financing Energy

More information

Circular Economy and Energy Union

Circular Economy and Energy Union Circular Economy and Energy Union Dr. Ella Stengler CEWEP Managing Director 16 June 2016, Rotterdam 8 th CEWEP Waste-to-Energy Congress 2016 1 Members CEWEP Confederation of European Waste-to-Energy Plants

More information

The Development of Distributed Generation

The Development of Distributed Generation The Development of Distributed Generation Martin Scheepers ECN Policy Studies Int. Conf. Energy in Changing Environment, 13-14-15 December, 2007, Jacobs University Bremen www.ecn.nl Contents What is distributed

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS TECHNICAL REPORT RAPPORT TECHNIQUE TECHNISCHER BERICHT CEN/TR 15628 July 2007 ICS 03.100.30 English Version Maintenance - Qualification of Maintenance personnel Maintenance - Qualification du personnel

More information

NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN FOR LITHUANIA

NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN FOR LITHUANIA NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN FOR Tomas Garasimavičius Kaunas, 2010 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ENERGY AGENCY EU and national RES targets 49 39,8 32,6 40 38 28,5 34 23,3 31 20,5 25 24 30 25

More information

CAP CONTEXT INDICATORS

CAP CONTEXT INDICATORS CAP CONTEXT INDICATORS 2014-2020 33. FARMING INTENSITY 2017 update CONTEXT INDICATOR 33: FARMING INTENSITY Intensification is an important restructuring process that has characterised European agriculture

More information

How effective will the EU s largest post-2020 climate tool be?

How effective will the EU s largest post-2020 climate tool be? Understanding the Climate Action Regulation How effective will the EU s largest post-2020 climate tool be? Carbon Market Watch Policy Brief, April 2018 Introduction The Climate Action Regulation (CAR),

More information

SITUATION, TRENDS AND PROSPECTS OF THE SUPPLY OF FISHERIES AND AQUACULTURE PRODUCTS TO THE EU MARKET

SITUATION, TRENDS AND PROSPECTS OF THE SUPPLY OF FISHERIES AND AQUACULTURE PRODUCTS TO THE EU MARKET SITUATION, TRENDS AND PROSPECTS OF THE SUPPLY OF FISHERIES AND AQUACULTURE PRODUCTS TO THE EU MARKET European Commission Seminar Madrid 15 April 2010 Audun Lem, FAO 1 Outline World fish supply and demand

More information

Stakeholder consultation on the mid-term review of the 2011 White Paper on transport

Stakeholder consultation on the mid-term review of the 2011 White Paper on transport 1 von 11 01.06.2015 14:57 Case Id: 25d75e1b-6c50-4ec3-a704-189176957ecf Stakeholder consultation on the mid-term review of the 2011 White Paper on transport Fields marked with are mandatory. Please provide

More information

Renewable energy technologies/sources path within EU 2020 strategy

Renewable energy technologies/sources path within EU 2020 strategy Renewable energy technologies/sources path within EU 2020 strategy Analysis according to national renewable energy action plans and 2013 progress reports Manjola Banja, Fabio Monforti-Ferrario, Katalin

More information

The Renewable Energy Directive the role of National Renewable Energy Action Plans in reaching the 2020 targets

The Renewable Energy Directive the role of National Renewable Energy Action Plans in reaching the 2020 targets The Renewable Energy Directive the role of National Renewable Energy Action Plans in reaching the 2020 targets EUROPEAN COMMISSION Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary, EWEA workshop

More information

Merit Order Effect of Wind Power Impact on EU 2020 Electricity Prices

Merit Order Effect of Wind Power Impact on EU 2020 Electricity Prices Merit Order Effect of Wind Power Impact on EU 2020 Electricity Prices AEE Wind Energy Convention, Madrid June 15-16 Jesper Munksgaard Ph.D., Senior Consultant 2 Agenda Background Literature review Modeling

More information

Energy policy choices of Poland. Marek Wąsiński The Polish Institute of International Affairs Paris, 27 September 2016

Energy policy choices of Poland. Marek Wąsiński The Polish Institute of International Affairs Paris, 27 September 2016 Energy policy choices of Poland Marek Wąsiński The Polish Institute of International Affairs Paris, 27 September 2016 Main Principles of Polish Energy Policy Energy independence Stable and price-efficient

More information

(sources: EnergyPLAN cost database)

(sources: EnergyPLAN cost database) Smart Energy Systems or electrification - Infrastructures and paths to 100% Renewable energy studies from the projects RE-INVEST, Heat Roadmap Europe, the 4DH Centre. Brian Vad Mathiesen; Friday 23 February

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

More information

Danish and European plans for wind energy deployment

Danish and European plans for wind energy deployment Chapter 5 Danish and European plans for wind energy deployment By Peter Hjuler Jensen and Søren Knudsen, DTU Wind Energy; Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering Danish and European plans for wind

More information