Contractor : INCDTCI - ICSI RM. VALCEA Anexa nr. 14 la Contract nr. 23N/2016 Cod fiscal: RO

Size: px
Start display at page:

Download "Contractor : INCDTCI - ICSI RM. VALCEA Anexa nr. 14 la Contract nr. 23N/2016 Cod fiscal: RO"

Transcription

1 Contractor : INCDTCI - ICSI RM. VALCEA Anexa nr. 14 la Contract nr. 23N/ Cod fiscal: RO RAPORT FINAL DE ACTIVITATE privind desfăşurarea Programului Nucleu PN Cercetări inovative pentru noi tehnologii energetice curate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii - CLEAN ENLIFE Anii - Durata programului: 2 ani Data începerii: Februarie/ Data finalizării: Decembrie 1. Scopul programului: Programul Nucleu Cercetări inovative pentru noi tehnologii energetice curate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii - CLEAN ENLIFE - a fost elaborat in conformitate cu obiectivele principale ale strategiei nationale CDI pentru perioada -. Pentru a răspunde scopului propus, Programul Nucleu a fost structurat pe patru obiective: 1. Hidrogenul ca vector esenţial în reformularea structurii energetice la nivel naţional şi global "HyEnergy for tomorrow", cu 2 directii de cercetari exploratorii si de dezvoltare-demonstrare: - E-mobility avand obiectiv specific demonstrarea capabilitatii unui sistem hibrid de propulsie pentru aplicatii automotive -Gas2Power avand obiective specifice: fabricarea in serie mica a ansamblurilor de pile de combustibil, ce includ o serie de inovatii tehnologice; dezvoltare de electrozi neconventionali pe baza de materiale grafenice 2. Tehnologii inovative de stocare a energiei suport pentru penetrarea energiilor regenerabile - "inside Energy Storage revolution", cu 3 directii de cercetare: protoni - Electron2Hydrogen - cu obiectiv specific o noua tehnologie de electroliza, cu membrane schimbatoare de - ROM _ Lihium_ion Battery - avand ca obiectiv specific realizarea si implementarea unei noi tehnologii de obtinere a bateriilor electrochimice de tip Li-Ion in standardizare si pouch - IntEnStorage - avand ca obiectiv specific realizarea si implementarea unui concept integrat de stocare electrica si termica a energiei 3. Tehnologii criogenice suport pentru energetica nucleară - "Cryogenic Hy-Izo", cu 2 directii de cercetare: - identificarea unei soluții flexibile de purificare avansata a fluxului de deuteriu tritiat - identificarea de solutii tehnice inovatoare care privesc utilizarea hidrogenului ca vector alternativ de energie si interactiunea cu infrastructurile critice

2 4. Cercetări analitice privind dezvoltarea de soluţii de evaluare şi prezervare a calităţii vieţii - "Food, feed and air", cu urmatoarele directii de cercetare: - Cercetari privind identificarea si stabilirea unor markeri de origine, prin dezvoltarea si implementarea unor metodologii de amprentare novatoare, cu aplicatie directa in investigarea materiei prime din alimente, cat si a produselor procesate - Dezvoltarea de tehnologii privind sinteza de noi materiale poroase, cu proprietati selective si catalitice ridicate, pentru reducerea si stabilizarea concentratiilor de poluanti in medii gazoase si lichide Programul Nucleu a oferit, în perioada -, un cadru adecvat pentru dezvoltarea resursei umane din institut, prin implicarea tinerilor cercetători şi a unor colective performante în cercetare. Prin Programul Nucleu s-a urmărit folosirea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare şi integrarea rezultatelor într-un sistem unitar de cunoştinte care să poată fi dezvoltate prin noi proiecte de cercetare-dezvoltare. Programul Nucleu a contribuit si la urmarirea obiectivului strategic al ICSI Rm Valcea privind orientarea activitatii de cercetare-dezvoltare pentru accesarea fondurilor structurale, a noilor programe din cadrul PNCDI III, intensificarea gradului de integrare in activitatea europeana de cercetare prin participarea cu proiecte si realizarea de colaborari internationale, dar si la diversificarea activitatii laboratoarelor de cercetare in vederea cresterii posibilitatii de transfer tehnologic. 2. Modul de derulare al programului: 2.1. Descrierea activităţilor (utilizând şi informațiile din rapoartele anuale) Nr. Crt. Cod proiect Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie 1 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Topologie hibridă pilă de combustibil/ baterie/ultracapacitor pentru mărirea autonomiei de deplasare a unui vehicul electric Elaborarea unor configuratii pentru diferite topologii de hibridizare acumulator ultracapacitor pentru un vehicul electric cu pile de combustibil. Definirea formalismului matematic pentru fiecare topologie elaborata. Simularea rezultatelor obtinute prin modelarea matematica in vederea determinarii consumurilor minime. Stabilirea configuratiei optime. Elaborarea proiectului si realizarea modelului experimental pentru configuratia aleasa Dezvoltarea unui sistem de control a subansamblurilor vehiculului pentru toplogia aleasa cu respectarea cerintelor de performanta si consum minim. Investigatii privind utilizarea procedurii MPPT pentru alimentarea propulsorului electric al vehiculului, prin intermediul unui convertor boost interleaved DC/DC (IBC metoda perturba si observa)

3 Nr. Crt. Cod proiect Faza 4 Faza 5 Faza 6 Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie Determinari experimentale in conditii diferite de functionare si validarea rezultatelor obtinute prin simulare. Interpretarea rezultatelor si stabilirea performantelor functionale. Elaborarea referentialului pentru studiul de caz - autovehicul electric cu pile de combustibil. Elaborarea proiectelor sistemului hibrid pila decombustibil - ultracapacitor in vederea implementarii pe un autovehicul electric de serie. Implementarea sistemului hibrid pila de combustibil - ultracapacitor pe un autovehicul electric de serie. Teste de performanta pe stand si in conditii reale de functionare. Elaborarea specificatiilor tehnice pentru sistemul hibrid pila de combustibil - ultracapacitor implementat pe un autovehicul electric de serie. 2 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 3 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Electrozi neconvenţionali pe bază de materiale grafenice cu aplicaţii în pilele de combustibil tip PEM Optimizarea suportului nanocarbonic cu catalizatori metalici pentru PEM Sinteza catalizatorilor nonmetalici cu aplicatii PEM Investigare morfo-structurala si electrochimica a catalizatorilor metalici Investigare microstructurala si electrochimica a catalizatorilor nemetalici Analiza comparativa a catalizatorilor metalici/nemetalici pe nanostructuri carbonice Implemetarea catalizatorilor metalici/nemetalici optimizati si determinarea performantelor functionale pentru aplicatia electrocatalizatori PEM Tehnologie de fabricare in serie mica a ansamblurilor de pile de combustibil de tip PEM, în configuratie optimizata Dezvoltarea de adezivi electro-termo conductori pentru realizarea placilor bipolare ale pilelor de tip PEM Solutii tehnologice inovatoare pentru elementele componente ale unei pile de tip PEM cu suprafata activa de 200 cmp Proiectarea si realizarea unei pile de referinta. Teste de functionalitate pentru noile solutii dezvoltate pe pila de referinta Dezvoltarea unui concept tehnologic de placa bipolara compusa grafit-metal cu geometrie standardizata. Proiectare si realizare tehnologica.

4 Nr. Crt. Cod proiect Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie Faza 5 Faza 6 4 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Faza 7 5 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Model experimental pentru un ansamblu scurt de pile de combustibil. Proiectare-realizare-testare-evaluare. Tehnologie de fabricatie a ansamblurilor de pile de tip PEM in constructie grafitica optimizata. Dezvoltarea, testarea și implementarea de noi electrozi nanostructurați în bateriile de tip Li-ion Prepararea, caracterizarea și evaluarea performanțelor noilor tipuri de electrozi pe bază de grafit și LiMn2O4 cu potențiale aplicații în bateriile de tip Li-ion Prepararea, caracterizarea și evaluarea performanțelor noilor tipuri de electrozi pe bază de grafit și LiFePO4 cu potențiale aplicații în bateriile de tip Li-ion Funcționalizarea nanotuburilor de carbon cu grupe carboxilice și utilizarea acestora în prepararea de electrozi nanostructurati pentru bateriile de tip Li-ion Integrarea materialelor obținute în baterii Li-ion de tip urmată de testarea și evaluarea performanțelor acestora Realizarea, caracterizarea și evaluarea performanțelor electrozilor pe bază de grafit și LiMn2O4 în bateriile Liion de tip pouch Realizarea, caracterizarea și evaluarea performanțelor electrozilor pe bază de grafit și LiFePO4 în bateriile Liion de tip pouch Evaluarea performanțelor electrozilor pe bază de nanotuburi de carbon funcționalizate cu grupe -COOH în bateriile Li-ion de tip pouch Dezvoltarea de electrozi nanostructuraţi cu conţinut scăzut de platină, cu performanţe îmbunătăţite şi cost scăzut de fabricaţie pentru producerea hidrogenului prin electroliza PEM Dezvoltarea de electrozi nanostructuraţi pe bază de catalizatori cu activitate catalitică ridicată, durabilitate şi continut de platină scăzut. Modelarea matematica a curgerii fluidelor si realizarea si testarea unui ansamblu membrană-electrod (MEA) Sinteza prin metoda CVD de catalizatori de tipul nanotuburi/grafene cu activitate catalitica ridicata, fara continut de platina si stabilitate chimica si electrochimica.

5 Nr. Crt. Cod proiect Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie Faza 4 Faza 5 6 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 7 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Dezvoltarea și optimizarea colectorilor de curent și a plăcilor bipolare. Proiectare și realizare a unui sistem de bilanț de putere-elemente auxiliare pentru un electrolizor PEM. Dezvoltare experimentală de integrare și testare a unui ansamblu de electroliză PEM Studiu privind impactul generat de energia produsa prin electroliza PEM asupra sistemului energetic national Sistem integrat de stocare electrică şi termică a surplusului de energie regenerabilă în aplicaţii on-grid şi off-grid Proiectarea platformei integrate de stocare a energiei electrice si termice Realizarea platformei integrate de stocare a energiei electrice si termice, precum si cuplarea acesteia cu capacitatile de producere a energiei regenerabile, respectiv consumatorul Dezvoltarea strategiei de pilotare si control a platformei integrate de stocare a energiei electrice si termice si implementarea acesteia Realizarea unui algoritm universal de dimensionarea a capacitatilor de stocare electrica si termica in vederea cuplarii optime a producerii si a consumului energiei in conditiile minimizarii costului stocarii Investigarea implicatiilor tehnico-economice si a impactului asupra mediului a implementarii stocarii integrate electrica si termica a energiei la nivelul sistemului energetic Studii şi experimentări pentru dezvoltarea de noi echipamente criogenice necesare separării izotopilor hidrogenului Proiectarea si realizarea componentelor sistemului de purificare si a coloanelor de distilare criogenica. Testarea componentelor sistemului de purificare si a sistemelor aferente coloanelor de distilare criogenica Testarea in concordanta cu sistemele componente ale instalatiei Pilot Experimental pentru Separarea Deuteriului si Tritiului, cu standul experimental dezvoltat in cadrul Laboratorului de Criogenie si CRYOHY. Validarea conceptelor prin experimentare, testare, analize de proces, diseminarea rezultatelor. Raport final Proiect conceptual de schimbator criogenic de tip perforated plate matrix heat exchangers"(mhes)

6 Nr. Crt. Cod proiect Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie 8 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 9 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Hidrogenul, vector alternativ de energie, interacțiunea cu infrastructurile critice, reducerea riscurilor și îmbunătăţirea rezilienței sectorului energetic Analiză critică a stadiului actual privind progresul științific și tehnic referitor la modul în care poate fi utilizat hidrogenul în protecța infrastructurilor critice, reducerii riscului și îmbunatăţirii rezilienței sectorului energetic. Definirea activităților experimentale care pot fi realizate la nivelul ICSI Rm. Valcea, identificarea și achiziționarea de echipamente sau realizarea de părți componente ale instalațiilor în vederea testării în laborator sau/și validării datelor obținute Scenarii, simulări sau testări privind funcționalitatea conceptelor și componentelor sau a sistemelor în ansamblul lor, determinarea condițiilor și parametrilor optimi de lucru. Validare științifică a conceptelor demonstrative prin: experimente și testări, knowhow, diseminarea rezultatelor, studii de caz, etc. Evaluarea capacității de testare/experimentare a conceptului demonstrativ specific: sistem electrochimic de separare/comprimare a hidrogenului (EHS/C), validat prin experimente, testări, diseminări, în aplicații de cercetare-demonstrare din România Evaluarea impactului diferitelor ecosisteme asupra izotopilor stabili şi compoziţiei multi-element din plante cercetări privind variabilitatea geo-sezonieră Sinteza asupra cercetarilor existente cu privire la impactul diferitelor ecosisteme asupra amprentei izotopilor stabili si multi-element din plante; aplicatii Investigarea si selectarea ariilor de studiu si a grupelor de plante (biocenoza/biotop); Experimentarea metodologiilor pentru studierea rolului avut de ecosisteme diferite asupra evolutiei plantelor Cercetari cu privire la fractionarea izotopica a apei in plante, evolutia continutului in multi-elemente si amprenta izotopica a materiei din plante aflate in diferite etape de dezvoltare, provenind din aceleasi ecosisteme Evaluarea rezultatelor obtinute si aplicabilitatea lor in trasabilitatea alimentelor

7 Nr. Crt. Cod proiect Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie 10 PN Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Faza 7 11 PN Faza 1 Faza 2 Cercetări avansate privind autentificarea originii produselor alimentare, în scopul implementării de metodologii de amprentare inovatoare - Particularizare pentru produse pe bază de fructe Sinteza conceptului de autenticitate si trasabilitate. Aprofundarea cunostintelor cu privire la aplicarea metodelor de analiza statistica multivariate pentru identificarea si caracterizarea markerilor specifici. Dezvoltarea si experimentarea unor tehnici analitice multi-element (ex. ICP-MS, HPLC, RMN, UV-VIS, AAS si MALDI-TOF) pentru identificarea markerilor de trasabilitate pe lantul apa-sol-planta-fruct produse procesate Evaluarea peptidelor cheie din produsele naturale romanesti pentru crearea unei baze de date cu amprente proteice Cercetari privind caracterizarea si autentificarea produselor traditionale pe baza evaluarii compozitiei izotopice si studiul factorilor de influenta geo-climatici asupra amprentei izotopice. Corelarea metodelor de amprentare izotopice cu tehnicile de caracterizarea a profilului compozitional in vederea implementarii si adaptarii lor pentru autentificarea calitatii si provenientei produselor traditionale romanesti. Validarea si demonstrarea functionalitatii metodelor de analiza statistica multivariata prin utilizarea markerilor de origine identificati pentru fiecare matrice in parte. Evaluarea comportamentului cinetic al compuşilor polifenolici din fructe în corelaţie cu activitatea antioxidantă, alături de investigarea reziduurilor de pesticide Cercetări privind dezvoltarea de noi materiale poroase, cu proprietăţi selective şi catalitice ridicate, pentru reducerea şi stabilizarea concentraţiilor de poluanţi în medii gazoase şi lichide Situatia nationala si internatională în ceea ce priveste utilizarea materialelor poroase hibride in separarea, captarea si stocarea gazelor cu efect de sera si folosirea în tratamentul apelor uzate Caracterizarea reziduurilor rezultate din combustia carbunelui / biomasei cu privire la compozitie, proprietati si a impactului asupra mediului

8 Nr. Crt. Cod proiect Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Faza 7 Faza 8 Faza 9 Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie Utilizarea cenusii zburatoare si a zgurii pentru producerea de materiale poroase cu proprietati selective si catalitice Investigatii cu privire la metode de preparare a materialelor hibride functionale cu aplicabilitate atât în separarea CO2, cat si in remedierea apelor uzate Proiectare si executie a unui stand experimental complex pentru testarea materialelor hibride în separare de CO2 si tratarea apelor uzate Sinteza zeolitilor din cenusa zburatoare, prezentarea tehnologilor utilizate, caracterizarea produsilor obtinuti Evaluarea performantelor functionale ale materialelor hibride în testarea în paralel a separării CO2 si tratamentul apelor uzate Determinarea eficientei de obtinere a materialelor poroase, stabilirea distributiei elementelor si a reducerii cantitatii de deseuri prin utilizare in procesul de sinteza a zeolitilor Testarea unor sorturi comerciale de materiale poroase pentru demonstrarea capabilităților superioare ale noilor compozite sintetizate 2.2. Proiecte contractate: Nr. Nr. Valoare Total (lei) Cod proiecte proiecte (mii lei) obiectiv contractate finalizate 1. PN PN PN PN Total: Situatia centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu : Cheltuieli în lei Total I. Cheltuieli directe , , ,50 1. Cheltuieli de personal , , ,77 2. Cheltuieli materiale şi servicii , , ,73 II. Cheltuieli Indirecte: Regia , , ,46 III. Achiziții / Dotări independente din care: , , ,04 1. pentru construcție/modernizare infrastructura TOTAL ( I+II+III) , , ,00 3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului Pe baza directiilor de cercetare abordate conform scopului programului, rezultatele obtinute au realizat integral obiectivele propuse si vor constitui o baza solida pentru diverse propuneri viitoare.

9 4. Prezentarea rezultatelor: 4.1. Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute: Anexa Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea: Anexa 4.2 Din care: Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (-): Anexa Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, worksopuri, etc): Anexa Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: Anexa Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care: Anexa a) au stat la baza unor politici sau decizii publice: b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi tehnologiei: 4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea: Anexa 4.3 Din care: Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi altele asemenea: Anexa Structura de personal: Personal CD (Nr.) Total personal Total personal CD cu studii superioare cu doctorat doctoranzi Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu: Anexa Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute: Anexa Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare: Anexa 5 6. Rezultate transferate în vederea aplicării: Anexa 6 7. Alte rezultate:... (a se specifica, dacă este cazul) Anexa 7

10 8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri: Principalele aprecieri generale asupra derulării programului sunt: - Directiile de cercetare au fost realiste, concrete şi au au fost abordate în sensul maximizarii gradului de atingere a rezultatelor proiectelor componente - Obiectivele programului au fost clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi s-au incadrat in perioada de derulare a programului - Există concordanţă între obiectivele declarate si indicatorii propusi. Principalele rezultate în cadrul Programului Nucleu s-au concretizat sub forma de informatii stiintifice, teoretice si experimentale, sub forma de studii, articole stiintifice, cereri pentru brevete de inventie, comunicari stiintifice, metode analitice, tehnologii, echipamente modele experimentale, modele matematice, proceduri de lucru, produse, toate descrise in rapoartele de finalizare ale fiecarui proiect component. Mentionam valorificarea potentialului de resurse umane, la realizarea obiectivelor participand si tineri doctoranzi. S-au obtinut rezultate care au fost prezentate la conferinte de specialitate din tara sau din strainatate, iar rezultatele cu grad ridicat de originalitate au constituit obiectul unor articole trimise spre publicare unor reviste de specialitate. Alte studii si tehnologii elaborate contin idei originale, cu posibilitatea de brevetare, in urma inaintarii catre OSIM a cererilor de brevete.. Programul Nucleu a fost structurat pe patru obiective: 1. Hidrogenul ca vector esential in reformularea structurii energetice la nivel national si global. HyEnergy for tomorrow s-a derulat in cadrul Centrului National pentru Hidrogen si a fost orientat in domeniul tehnologiilor energetice ale hidrogenului cu scopul de crestere a probabilitatii de comercializare a tehnologiilor bazate pe hidrogen, dar si de implementare la nivel national. Astfel, in cadrul acestui obiectiv au fost incluse urmatoarele directii de cercetare: E-mobility avand obiectiv specific demonstrarea capabilitatii unui sistem hibrid de propulsie (pila de combustibil hidrogen/baterii/ultracapacitor), pentru aplicatii automotive. Propulsorul autovehiculului a fost vast diseminat la nivel national si a fost total transformat intr-o varianta cu performante functionale imbunatatite, cu privire la managementului puterii, dar si prelungirea autonomiei de functionare. Propunerea este ca experienta acumulata sa fie folosita pentru transferul tehnologic propulsie electrica cu pila de combustibil catre prototip. Gas2Power avand obiective specifice: fabricarea in serie mica a ansamblurilor de pile de combustibil si dezvoltare de electrozi neconventionali pe baza de materiale grafenice. Propunerile urmaresc aprofundarea activitatii exploratorii de implementare de noi materiale, considerate definitorii, pentru a putea obtine cat mai curand tintele declarate la nivel global - sisteme eficiente cu un grad de durabilitate crescut la preturi scazute, prin utilizarea de materiale de tip grafene dopate nanoparticule ca si catalizatori ORR/placi bipolare inovative. 2. Tehnologii inovative de stocare energie suport pentru penetrarea energiilor regenerabile inside Energy Storage revolution - s-a derulat in Noul Laborator de Stocare a Energiei, ROMEST ce functioneaza ca si

11 entitate in cadrul Centrului National pentru Hidrogen si are ca sarcina principal, dezvoltarea unei game largi de tehnologii aplicabile pe piata. In cadrul acestui obiectiv au fost incluse urmatoarele directii: Electron2Hydrogen- noua tehnologie de electroliza, cu membrane schimbatoare de protoni, considerata fi cea mai flexibila, scalabila si sustenabila solutie de stocare a energiei regenerabile pe termen lung. S-a dezvoltat un concept inovativ de producere a hidrogenului si reducere a costurilor de productie prin dezvoltarea de nanocatalizatori cu activitate catalitica ridicata, durabilitate si continut de Pt scazut, dezvoltarea si optimizarea de colectori de curent si a placilor bipolare. Propunerea legata de rezultatele obtinute in cadrul aceastei directii de cercetare consta in elaborarea si derularea de noi proiecte de cercetare. ROM _ Lihium_ion Battery avand ca obiectiv specific realizarea si implementarea unei noi tehnologii de obtinere a bateriilor electrochimice de tip Li-Ion in standardizare si pouch, cu densitate mare de energie, utilizand materiale inovative ca alternativa eficienta pentru realizarea de electrozi nanostructurati. Propunerea consta in definirea si identificarea de noi materiale pentru cresterea densitatii de energie. IntEnStorage avand ca obiectiv specific realizarea si implementarea unui concept integrat de stocare electrica si termica a energiei, in vederea valorificarii intregului potential de producere a energiei din surse regenerabile, in conditiile minimizarii costului stocarii, prin combinarea stocarii energiei cu managementul energiei la consummator. 3. Tehnologii criogenice suport pentru energetica nucleara Cryogenic Hy-Izo s-a derulat in instalatia Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului si Deuteriului si a urmarit in principal, reducerea costurilor de operare si cresterea eficientei si sigurantei unei instalatii de distilare criogenica in exploatare, precum si optimizarea procesului de producere si manevrare a Heliului lichid, ca fluid criogenic de baza pentru aceste tehnologii. In cadrul acestui obiectiv au fost incluse urmatoarele directii de cercetare: - identificarea unei soluții flexibile de purificare avansata a fluxului de deuteriu tritiat precum si solutii noi pentru echipamentele din componenta unui proces de distilare criogenica; dezvoltare de sisteme de analiza integrata pentru instalatii cu caracter complex in care exista cicluri criogenice - identificarea de solutii tehnice inovatoare care privesc utilizarea hidrogenului ca vector alternativ de energie si interactiunea cu infrastructurile critice; realizarea de studii de caz specifice sectorului energetic din Romania, care prevede cresterea aportului energiei nucleare si celei regenerabile; validare stiintifica a conceptelor prin experimente. Propunerea urmareste ca solutiile dezvoltate privind tehnologia de separare electrochimica a hidrogenului sa fie transferata la scala de laborator. 4. Cercetari analitice privind dezvoltarea de solutii de evaluare si prezervare a calitatii vietii Food, feed and air s-a focusat spre utilizarea izotopilor stabili ca trasori pentru investigarea componentelor ce concura la mentinerea unei calitati de viata corespunzatoare alimentatie si mediu, dar si de indentificare a altor markeri optimi.

12 In cadrul acestui obiectiv au fost incluse urmatoarele directii: - Cercetari privind identificarea si stabilirea unor markeri de origine, prin dezvoltarea si implementarea unor metodologii de amprentare inovatoare cu aplicatie directa in investigarea materiei prime din alimente, cat si a produselor procesate, in vederea dezvoltarii unui sistem avansat de clasificare a produselor traditionale romanesti (pe baza amprentarii multi-element, izotopice si proteice). Propunerea este ca markerii identificati si implementati in sistemele de analize curente sa fie inclusi intr-o baza de date privind siguranta alimentelor. - Dezvoltarea de tehnologii privind sinteza de noi materiale poroase cu proprietati selective si catalitice ridicate pentru reducerea si stabilizarea concentratiilor de poluanti in medii gazoase si lichide, avand ca obiective specific: utilizarea deseurilor industriale de tipul cenusa zburatoare si zgura in sinteza unor material poroase selective de tipul zeolitilor si stabilirea tehnologiei de obtinere a acestor material; stabilirea si implementarea unui sistem performant care poate oferi simultan separarea CO 2 din amestecuri gazoase si epurarea apelor uzate folosind materiale hibride poroase avansate. Pe baza acestor rezultate, Propunerea consta in transferul tehnologic al sistemului de purificare propus, precum si largirea gamei de aplicatii procese de separare folosind materialele dezvoltate. Astfel, s-a remarcat o varietate mare de rezultate ale cercetării ştiinţifice, de forme de impact al acestora asupra economiei, care caracterizează în mod direct efectele activităţii ştiinţifice. Derularea eficienta a Programului Nucleu s-a realizat printr-un efort stiintific sustinut, care a condus la realizarea, la un nivel ridicat privind criteriile de performanta, de cercetari aplicative si studii experimentale in domeniul noilor tehnologii energetice curate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, contribuind la cresterea eficientei si competitivitatii economice, precum si la asigurarea unei dezvoltari durabile in plan economic si social. ICSI Rm Valcea isi orienteaza in continuare activitatea spre cercetari exploratorii si demonstrative avansate, in domeniul valorificarii potentialului de cercetare, in sprijinul dezvoltarii unor noi tehnologii si materiale energetice si de mediu, conform noii strategii stiintifice. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE PROGRAM, DIRECTOR ECONOMIC, Dr. fiz. Mihai VARLAM Dr. chim. Gheorghe IONIŢĂ Ec. Viorica HANDOLESCU

13 INCDTCI-ICSI RM. VALCEA Raport de Finalizare PN - ANEXA Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul () Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI 1 2 Convenient graphene based materials as potential candidates for low cost fuel cell catalysts Iodinated Carbon Materials for Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Scalable Synthesis and Electrochemical Performances Reac Kinet Mech Cat, 118: , DOI /s (IF:1.2) Arabian Journal of Chemistry, DOI /j.arabjc (IF:4.55) A. Marinoiu, M. Raceanu, E. Carcadea, D. Marinescu, C. Teodorescu, A. Mellichio, M. Varlam, I. Stefanescu Adriana Marinoiu, Mircea Raceanu, Elena Carcadea, Mihai Varlam, Ioan Stefanescu An Experimental Approach for Finding Low Cost Alternative Support Material in PEM Fuel Cells Fine tuning the outcome of 1,3-dipolar cycloaddition reactions of benzimidazolium ylides to activated alkynes Quaternization of N-methylated phenylbenzimidazole azomethines to benzimidazolium salts Behaviour of pretreated clinoptilolite volcanic tuff used in ion exchange process with Ca2+, Ni2+ and NH4 + ions described by a numerical study Rev. Roum. Chim., 61(4-5), A.Marinoiu, C.Cobzaru, E. Carcadea, M. Raceanu, I.Atkinson, M.Varlam, I.Stefanescu Tetrahedron 72 () 2507e2520 E. Georgescu, A. Nicolescu, F. Georgescu, S. Shova, A. T Marinoiu, F. Dumitrascu Rev.Roum.Chim.,, 61(61-67), Rev. Roum. Chim.,, 61(4-5), Corina Cernatescu, Claudia Cobzaru, Gabriela Apostolescu, Nicolae Apostolescu, Adriana MARINOIU Claudia Cobzaru, Adriana Marinoiu, Gabriela Antoaneta Apostolescu, Ramona Elena Tataru-Farmus, Nicolae Apostolescu and Corina Cernatescu

14 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI Design of Experiments with Four-Factors for a PEM Fuel Cell Optimization Efficient removal of Indigo Carmine dye by a separation process SWCNT-Pt-P2O5-Based Sensor for Humidity Measurements Synthesis, characterization and efficiency of new organically modified montmorillonite polyethersulfone membranes for removal of zinc ions from wastewasters Progress of the IAHE Nuclear Hydrogen Division on international hydrogen production programs Effect of water deuterium content on plants development Journal of Numerical Analysis, V. Olteanu, L. Pătularu, C. L. Industrial and Applied Mathematicsacceptat spre publicare Popescu, M. O. Popescu and A. Crăciunescu Water Science&Technology, Volume 74, Issue 10, DOI: /wst..388 IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 16, NO. 21, NOVEMBER 1, Applied Clay Science- acceptat pentru publicare International Journal of Hydrogen Energy, 41, 19 () Journal of Biotechnology (Elsevier) Volume 231, Supplement, 10 August, Pages S82 S83 Simona Caprarescu, Alexandra Raluca Miron, Violeta Purcar, Anita- Laura Radu, Andrei Sarbu, Daniela Ion-Ebrasu, Leonard-Ionuţ Atanase and Marius Ghiurea Eusebiu Ilarian Ionete, Stefan-Ionut Spiridon, Bogdan Florian Monea, Daniela Ion- Ebrasu, and Ashok Vaseashta Simona Caprarescu, Raluca Ianchis, Anita L Radu, Andrei Sarbu, Raluca Somoghi, Bogdan Trica, Elvira Alexandrescu, Catalin I Spataru, Radu C Fierascu, Daniela Ion-Ebrasu, Silviu Preda, Leonard I Atanase, Dan Donescu Iordache Ioan Diana COSTINEL, Roxana Elena IONETE, Oana Romina BOTORAN, Raluca POPESCU si Gallia BUTNARU , , , , New trends in sludge mechanical degradation Journal of Biotechnology (Elsevier) Volume 231, Supplement, 10 August, Pages S75 Ionela Ramona Zgavarogea, Violeta Carolina Niculescu, Marius Gheorghe Miricioiu, Nadia Paun 1,306 0

15 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI Influence of climate and origin on the isotopic and elemental profile of fruits Journal of Biotechnology, vol. 231, pp Regional and vintage discrimination of Food Anal. Methods, Volume 9, Issue 8, Romanian wines based on elemental and pp isotopic fingerprinting Development and validation of a REV. CHIM. (Bucharest), Vol. 67, chromatographic method for the No.11/ (pages ) determination of C1-C8 hydrocarbons, O 2, (IF/2015: 0.956) N 2 and CO 2 in natural gas Botoran Oana si colab. Botoran Oana si colab. Marius Miricioiu, Violeta Niculescu, Marius Constantinescu, Ramona Zgavarogea, Marius Nafliu, Gheorghe Nechifor 1, , , Low cost iodine doped graphene for fuel cell electrodes International Journal of Hydrogen Energy, ISSN: (IF/:3.582) Adriana Marinoiu, I. Gatto, M. Raceanu, M. Varlam, C.C.Moise, Aida Pantazi, C. Jianu, I.Stefanescu, M.Enachescu Iodine Doped Graphene for Enhanced Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cell Applications Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, 14(3), ISSN: , doi: / Impact factor: Adriana Marinoiu, M.Raceanu, Elena Carcadea, M. Varlam, D. Balan, Daniela Ebrasu, I.Stefanescu, M. Enachescu Low cost iodine intercalated graphene for fuel cells electrodes Doped Graphene As Non-Metallic Catalyst for Fuel Cells Applied Surface Science,, 424:93- Adriana Marinoiu, M.Raceanu, Elena 100, Carcadea, M.Varlam, I.Stefanescu doi.org/ /j.apsusc , ISSN: )( IF: 3.397) Materials Science (Medžiagotyra), vol. 23 (2), ISSN: , DOI: , Adriana Marinoiu, M.Raceanu, Elena Carcadea, M. Varlam, A. Soare, I. Stefanescu

16 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI 21 Facile synthesis of well dispersed Pd nanoparticles on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of formic acid International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, Nr. 37, pp , ISSN: (IF/:3.582) Krishna Rahul, Fernandes Diana, Marinoiu Adriana, Ventura Joao, Freire Cristina, Titus Elby Synthesis And Testing Of A Composite Membrane Based On Sulfonated Polyphenylene Oxide And Silica Compounds As Proton Exchange Membrane For PEM Fuel Cell Efficient removal of phenol from aqueous solutions using hydroxyapatite and substituted hydroxyapatites Aspects Concerning Manufacture Of Reproducible And Homogeneous Batches Of Pt/C/PtFe Catalyst For Hydrogen-Water Isotopic Exchange Numerical Approach for Catalytic Conversion of CO2 to Methane over Nickel Base Catalysts On the energy efficiency of standalone fuel cell/renewable hybrid power source with controlled fueling flows The effects of cathode flow channel size and operating conditions on PEM fuel performance: a CFD modelling study and experimental demonstration Materials Research Bulletin, Available 256 May, Journal, ISSN: (IF: 2.47) Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, pp. 1-21, DOI: /s , ISSN: (Print) (Online) Fusion Science and Technology, vol. 71, issue 4, Pages , ISSN: REV. CHIM. (Bucharest), 68, No. 1,, pp , ISSN: International Journal of Hydrogen Energy acceptat spre publicare International Journal Of Energy Research Acceptat spre publicare Petreanu, Adriana Marinoiu, Claudia Sisu, Mihai Varlam, Radu Fierascu, Paul Stanescu, Mircea Teodorescu Irina Fierascu, Sorin Marius Avramescu, Irina Petreanu, Adriana Marinoiu, Amalia Soare, Angel Nica, Radu Claudiu Fierascu Gheorghe Ionita, Irina Vagner, Ioan Stefanescu, Adriana Marinoiu and Ciprian Bucur Adriana Marinoiu, Elena Carcadea, Claudia Cobzaru, Corina Cernatescu C. I. Hoarca, N. Bizon, L. Patularu Elena CARCADEA, Mihai VARLAM, Derek Ingham, Mohammed Ismail, Laurentiu PATULARU, Adriana MARINOIU, Dorin SCHITEA

17 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI 28 Hydrogen refueling station infrastructure roll-up, an indicative assessment of the commercial viability and profitability International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, Nr. 8, pp Ioan Iordache, Dorin Schitea, Mihaela Iordache Study of LiFePO4 electrode morphology for Li-ion battery performance Rev. Chim., 69 (3), In press Mihaela Buga, et al Modeling an energy storage system based on a hybrid renewable energy system in stand-alone applications Commercial Gooseberry Buds Extract Containing Membrane for Removal of Methylene Blue Dye from Synthetic Wastewaters Synthesis, characterization and efficiency of new organically modified montmorillonite polyethersulfone membranes for removal of zinc ions from wastewasters REV.CHIM (68), No. 11/, ISSN REV.CHIM.(Bucharest), 68, No. 8, Applied Clay Science 137 () Alexandru Ciocan, Ovidiu Mihai Balan, Mihaela-Ramona Buga, Tudor Prisecaru, Mohand Tazerout SIMONA CAPRARESCU, ALEXANDRA RALUCA MIRON, VIOLETA PURCAR, ANITA LAURA RADU, ANDREI SARBU, RALUCA IANCHIS, DANIELA ION ERBASU Caprarescu Simona, Ianchis Raluca, Radu Anita-Laura, Sarbu Andrei, Somoghi Raluca, Trica Bogdan, Alexandrescu Elvira, Spataru Catalin- Ilie, Fierascu Radu Claudiu, Ion- Ebrasu Daniela, Preda Silviu, Atanase Leonard-Ionut, Donescu Dan Electrochemical Characterization of Metal Oxides as Catalysts for Oxygen Evolution in Alkaline Media Acceptat pentru publicare in Special issue of Bulgarian Chemical Communications, Sofia, Bulgaria Daniela Ion-Ebrasu, Adnana Zaulet, Stanica Enache, Mirela Dragan, Dorin Schitea, Elena Carcadea, Mihai Varlam and Konstantin Petrov

18 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI One step solid-state synthesis of lanthanum cobalt oxide perovskites as catalysts for oxygen evolution in alkaline media Achievenements in Mechanical and Engineering Materials Dynamic simulation of a multicomponent distillation column for D-T separation Acceptat pentru publicare in Special issue of Bulgarian Chemical Communications, Sofia, Bulgaria Fusion Engineering and Design, Volume 116, Pages 61-65, ISSN: Fusion Engineering and Design, Volume 124, Pages Stanica Enache, Mirela Dragan, Amalia Soare, Daniela-Ion Ebrasu, Adnana Zaulet, Mihai Varlam, Konstantin Petrov Eusebiu Ilarian Ionete, Kris Dylst, Costeanu Claudiu Gheorghe, Spiridon Ionut Stefan, Wouter 0.74 Broeckx Alina Niculescu, Toma Constantin, George Ana, Mirela Draghia Investigation of some critical scenarios due to various failures of ICSI Cryogenic Distillation System Hydrogen refuelling station infrastructure roll-up, an indicative assessment of the commercial viability and profitability in the Member States of Europe Union Fusion Engineering and Design, Volume 124, Pages International Journal of Hydrogen Energy, 42 (), George Ana, Nicolae Sofilca, Alina Niculescu, Mirela Draghia 0.74 Mihaela Iordache, Dorin Schitea, Ioan Iordache, 1, ,, Stable Isotopes (O-H-C) Optimum Markers in Protecting Designation of Origin (PDO) and Geographical Indication (PGI) of Romanian Wines Journal of Biotechnology (Elsevier), Diana COSTINEL, Roxana Elena Volume 256S, , ISSN IONETE, Oana Romina BOTORAN, 1656 Elsevier, p.s104, (FI/: 2.599) Raluca POPESCU and Irina Elisabeta GEANA Waste gas biotreatment Journal of Biotechnology (Elsevier), Volume 256S, , ISSN Elemental profile and 87 Sr/ 86 Sr isotope Food Analytical Methods (), vol. ratio as fingerprints for geographical 10, issue 1, pp (IF/: 2,038) traceability of wines: An approach on Romanian wines Ionela Ramona ZGAVAROGEA, Violeta NICULESCU, Marius E.I. Geană, C. Sandru, V. Stanciu, R.E. Ionete 1,306 1,306 1,205 2

19 Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr. Nume Autori Anul publicării Scorul relativ de influenta al articolui Numărul de citări ISI Comparing Hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars using NMR, C/H/N analysis and δ 13 C-IRMS O H C stable isotopes as discriminant markers for fruits botanical origin Journal of Biotechnology Special Issue,, 256S, S104, (FI/: 2,599) Journal of Biotechnology Special Issue,, 256S, S104, (FI/: 2,599) R. Popescu, O.R. Botoran, D. Costinel, F. Bucura, R.E. Ionete, A. Scutelnicu, M. Botu 1,306 - O.R. Botoran, R. Popescu, D. Costinel, R.E. Ionete 1, Waste gas biotreatment Journal of Biotechnology Special Issue,, 256S, S62 I.R. Zgavarogea, V.C. Niculescu, M.G. Miricioiu, A.M. Iordache, C. Covaliu 1, Comparing Walnut (Juglans regia L.) Cultivars Using NMR, C/H/N Analysis and δ 13 C-IRMS New anti DNA topoisomerase naphthalenedione leads Platinum mesoporous silica catalysts for liquid media oxidation In proces de peer-review la Food Control, (FI/: 3,496) Eur Biophys J () 46 (Suppl 1):S320, P-785 (ISSN: print version; ISSN: electronic version), IF: 1.472/ Analytical Letters, Print ISSN: Online ISSN: X, Current status: Under review R. Popescu, O.R. Botoran, F. Bucura, R.E. Ionete, D. Costinel, E.I. Geana, M. Botu R. Tamaian, N. Paun, V. Niculescu , V. Niculescu, N. Aldea, V. Rednic, V. Parvulescu 1,150

20 INCDTCI-ICSI RM. VALCEA Raport de Finalizare PN - ANEXA Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, worksopuri, etc) Nr. crt. "Titlul articolului", Manifestarea ştiintifică, Volumul, Pagina nr. Nume Autori An apariţie "Techno-economical analysis of hybrid PV-WThydrogen Fuel Cell system for a residential building with low power consumption", FOREN, D.S. 3.5 "Electric propulsion with hydrogen fuel cells for mobile applications", The 21st Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation "A class of high performance electrocatalysts for oxygen reduction reaction in fuel cells, using Iodine doped graphene", 11 th International Conference on Physics of Advanced Materials,ICPAM Cluj 8-14 september, Book of Abstracts, p G. Badea, R. Felseghi, S. Raboaca, A. Bolboaca, I. Aschilean, D. Moldovan, D. Chira, D. Muresan, T. Soimosan A. Enache, M. Culcer, M. Iliescu, M. Raceanu, M. Varlam Adriana Marinoiu, Mihai Varlam, Ioan Stefanescu, Elena Carcadea, Mircea Raceanu "Preparation of iodine doped graphene as catalyst for PEM Adriana Marinoiu, Elena Carcadea, fuel cell", IVth International Symposium on Innovative Irina Petreanu, Claudia Susu, Materials for Processes in Energy Systems, IMPRES -087, Constantin Teodorescu, Mircea octombrie,taormina, Italia, p , ISBN Raceanu "Obtaining iodinated graphene materials by chemical reduction using HI without catalysts", The 21st Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, October 19-21, Calimanesti-Caciulata, Romania Bianca Sucea, Elena Marin, Adriana Marinoiu, Mihai Varlam, Irina Vagner "Preparation of halogenated doped graphene using electrophilic substitution", The 21st Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, October 19-21, Calimanesti-Caciulata, Romania "Liquid cooled PEMFC bipolar plates development for stationary applications", The 230 th Meeting on the Electrical Society, ECS Trans. 75(14): ; doi: / ecst "CFD Modelling of a New PEM Fuel Cell Configuration for Portable Applications", 5 th European PEFC & H 2 Forum Proceedings, ISBN "Processs for bipolar plates production with liquid cooling system type included for pem fuel cell stack", 8 th EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION Iasi, May "Process for mechanical reinforcing of PEM polymer membranes used in electrochemical generators", 8 th European exhibition, of Creativity and Innovation, Iasi, may Euroinvent Elena Marin, Adriana Marinoiu, Bianca Sucea, Elena Carcadea, Mihai Varlam, Marius Constantinescu L.G.Patularu, D.Schitea, M.Varlam, E.Carcadea, I.Stefanescu Elena Carcadea, D.B Ingham, A. Marinoiu, M. Raceanu, M. Varlam, D. Schitea, L. Patularu Patularu Laurentiu Gabriel, Schitea Dorin Marius, Varlam Mihai, Stefanescu Ioan, Marinoiu Teodora Adriana Patularu Laurentiu Gabriel, Enache Stanica, Schitea Dorin Marius, Ion- Ebrasu Daniela, Varlam Mihai, Stefanescu Ioan

21 Nr. crt. "Titlul articolului", Manifestarea ştiintifică, Volumul, Pagina nr. Nume Autori An apariţie "CFD investigation of gas diffusion layers compression on the Elena Carcadea, Mihai Varlam, pem fuel cell performance", lectie plenara in cadrul Derek Bingham, Laurentiu conferintei the 21st Conference Progress in cryogenics and Patularu, Adriana Marinoiu, isotopes separation, october 19-21, Calimanesti- Daniela Ion-Ebrasu and Ioan Caciulata, romania. Stefanescu Lithium-based energy storage: an integrated R&D infrastructure for developing and testing new Li-ion battery, Safe and Sustainable Energy for the Region FOREN 13 th Edition, June, Vox Maris Grand Resort Costinesti, Reference no: P23_en, poster The future of electrochemical energy storage at ICSI Rm Valcea, Safe and Sustainable Energy for the Region FOREN Mihaela BUGA, Mihai BALAN, Constantin BUBULINCA, Alin CHITU, Silviu BADEA, Stanica ENACHE, Mihai VARLAM Ioan STEFANESCU, Mihai VARLAM, Elena CARCADEA, Mihaela BUGA 13 th Edition, June, Vox Maris Grand Resort Costinesti, prezentare, Cod lucrare: 3.5.5_ro An integrated R&D infrastructure for developing and testing Mihaela BUGA, Mihai BALAN, new Li-ion/Li-polymer battery solutions, Next Generation Stanica ENACHE, Constantin Energy Storage, April, San Diego, USA, poster BUBULINCA, Alin CHITU, Silviu BADEA Development of R&D infrastructure for manufacturing and testing new Li-ion/Li-polymer battery solutions, 10 th International Renewable Energy Storage Conference (IRES ), March, Messe Dusseldorf, Germany, poster Mihai BALAN, Mihaela BUGA, Constantin BUBULINCA, Silviu BADEA, Alin CHITU, Stanica ENACHE Performance assessment of Li-ion batteries by using the multitag FuelCON work, Safe and Sustainable Energy for the Region FOREN 13 th Edition, June, Vox Maris Grand Resort Costinesti, prezentare, Cod lucrare: 3.5.7_ro Trends in multi-scale characterization methods and techniques for efficient energy storage applications, the 21 th Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, October, Calimanesti - Caciulata, Valcea, ROMANIA, prezentare Influence of temperature variation over characteristic capacity in Li-ion rechargeable battery, the 21 th Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, October, Calimanesti - Caciulata, Valcea, ROMANIA, prezentare Performance assessment of Li-ion batteries by using the multitag FuelCon work test station, the 21 th Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, October, Calimanesti - Caciulata, Valcea, ROMANIA, poster Effect of Gdl(+MPL) Compression on the PEM Fuel Cell Performance Diagnostics and Characterization Methods, prezentare oral in cadrul conferintei PRiME /230th ECS Meeting Constantin BUBULINCA, Stanica ENACHE, Mihaela BUGA Stanica ENACHE, Daniela ION - EBRASU, Mihaela Ramona BUGA, Constantin BUCULINCA, Mihai VARLAM, Ioan STEFANESCU Constantin BUBULINCA, Stanica ENACHE, Mihaela Ramona BUGA Constantin BUBULINCA, Stanica ENACHE, Mihaela Ramona BUGA Elena Carcadea, Mihai Varlam, Derek B. Ingham, Laurentiu G Patularu, Adriana Marinoiu, Daniela Ion- Ebrasu, and Ioan Stefanescu

22 Nr. crt. "Titlul articolului", Manifestarea ştiintifică, Volumul, Pagina nr. Nume Autori An apariţie CVD Grown Mwcnts and Graphene for Pemfcs Application, The 230th Meeting of The Electrochemical Society, Honolulu, Hawaii, SUA, Book of Abstracts CVD Grown Mwcnts and Graphene for Pemfcs Application, prezentare oral in cadrul conferintei PRiME /230th ECS Meeting TAKING A LEAP FORWARD IN THE MISSING LINK OF THE HYDROGEN-BASED RENEWABLE ENERGY STORAGE CHAIN PEM ELECTROLYSIS DEVELOPMENT, lectie plenara in cadrul Conferintei The 21st Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, ROGRESS IN CRYOGENICS AND ISOTOPES SEPARATION OCTOBER 19-21, CALIMANESTI-CACIULATA, ROMANIA Zn AIR BATTERIES IN IEES, PAST AND PRESENT, lectie plenara in cadrul Conferintei The 21st Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, ROGRESS IN CRYOGENICS AND ISOTOPES SEPARATION OCTOBER 19-21, CALIMANESTI-CACIULATA, ROMANIA. D. Ion-Ebrasu, S. Enache, C. Bubulinca, E. Carcadea, M. Varlam, I. Stefanescu D. Ion-Ebrasu, S. Enache, C. Bubulinca, E. Carcadea, M. Varlam, I. Stefanescu D. ION-EBRASU1, S. ENACHE, M. VARLAM, I. STEFANESCU, K. PETROV I. ILIEV, A. KAISHEVA, S. GAMBURZEV, B. ABRASHEV, D. UZUN, K. PETROV Modelling a Hybrid System consisting in Wind Turbines, Concentrated Solar Power and a Compressed Air Energy Storage System; OSES ; Valletta iulie Control strategy for energy storage involving a solar concentrator with Stirling engine, wind turbines and photovoltaic cells; SolarPaces AbuDhabi Noiembrie Hybrid energy storage systems for renewable energy sources: Applications and challenges; Foren ; Costinesti iunie Large-scale energy storage solutions comparison in the Romanian context pumped hydro vs. battery storage and Power-to-Gas is Tarnita the only option?; Foren ; Costinesti iunie Energy Storage Technologies for Renewable Energy Sources using a CSP equipped with a Stirling Engine, a Wind Turbine, Photovoltaic Cells, Li-Ion Batteries and a boiler for TES; Progress in Cryogenics and isotopes separation; Calimanesti noiembrie Elemente de comparatie privind sursele regenerabile in Romania, Stiinta moderna si energia - Producerea, Transportul si utilizarea energiei, Cluj Napoca Design of WDS Workshop WDS-ITER, meeting, ENEA Frascatti Materials and components in cryogenic distillation, Proceeding International Conference of Cryogenics and Refrigeration Technology, Bucuresti Preliminary Design of WDS Mechanical Design of Tanks, PDR Meeting ITER Alexandru Ciocan, Mihai Balan, Mohand Tazerout Alexandru Ciocan, Mihai Balan, Alexandru Rizoiu Alexandru Ciocan, Mihai Balan, Mihaela Buga Mihai Balan, Alexandru Ciocan, Mihaela Buga Alexandru Ciocan, Mihai Balan, Mihaela Pislaru, Alexandru Rizoiu, Andrei Constantin, Mihai Anghel Mihaela Pislaru, Mihai Balan, Alexandru Ciocan Sebastian Brad S.Brad, A. Lazar, M.Vijulie, N.Sofalca Sebastian Brad

STUDIU COMPARATIV PRIVIND COSTURILE DE FABRICATIE A UNEI PIESE REPREZENTATIVE

STUDIU COMPARATIV PRIVIND COSTURILE DE FABRICATIE A UNEI PIESE REPREZENTATIVE STUDIU COMPARATIV PRIVIND COSTURILE DE FABRICATIE A UNEI PIESE REPREZENTATIVE Gabriela Georgeta NICHITA Universitatea din Oradea, e-mail: gnichita@uoradea.ro Abstract: By comparative study in this paper,

More information

LOCURI ȘI TEME ADMITERE DOCTORAT 2016 SCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT

LOCURI ȘI TEME ADMITERE DOCTORAT 2016 SCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE MANAGEMENT Nr. crt. LOCURI ȘI TEME ADMITERE DOCTORAT 2016 SCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT Conducător de doctorat Număr de locuri propuse pentru concurs

More information

CHOOSING HEATING UNITS USING THE UTILITY FUNCTION. G. S. Naghiu a, I. Giurca *a

CHOOSING HEATING UNITS USING THE UTILITY FUNCTION. G. S. Naghiu a, I. Giurca *a CHOOSING HEATING UNITS USING THE UTILITY FUNCTION G. S. Naghiu a, I. Giurca *a a Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Building Services Engineering, Cluj-Napoca, Romania, e-mails: naghiu.george@gmail.com,

More information

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTION AND PROCESSING OF GLASSWARE AND TECHNICAL GLASS

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTION AND PROCESSING OF GLASSWARE AND TECHNICAL GLASS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 72, Iss. 1, 2010 ISSN 1454-234x COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTION AND PROCESSING OF GLASSWARE AND TECHNICAL GLASS Roxana PATRAŞCU 1, George DARIE 2, Eduard MINCIUC 3,

More information

PrivateSky. Contact: Assoc. Prof. Lenuta Alboaie Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

PrivateSky. Contact: Assoc. Prof. Lenuta Alboaie Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania PrivateSky TITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU CREAREA DE PLATFORME CLOUD AUTOHTONE CU CARACTERISTICI AVANSATE DE PROTECȚIE A DATELOR Keywords: Integration,

More information

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI Școala doctorală de inginerie TEZĂ DE ABILITARE

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI Școala doctorală de inginerie TEZĂ DE ABILITARE UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAȚI Școala doctorală de inginerie TEZĂ DE ABILITARE REALIZAREA UNOR NOI SENZORI ŞI BIOSENZORI CU APLICABILITATE ÎN ANALIZA ALIMENTELOR DEVELOPMENT OF NOVEL SENSORS AND

More information

MORPHOLOGICAL MATRIX APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTION FOR HYDRAULIC PUMPING UNIT USED OIL AND GAS EXPLOITATION

MORPHOLOGICAL MATRIX APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTION FOR HYDRAULIC PUMPING UNIT USED OIL AND GAS EXPLOITATION Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences ISSN 2066 8570 Volume 7, Number 2/2015 131 MORPHOLOGICAL MATRIX APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTION FOR HYDRAULIC

More information

A NEW CONCEPT FOR ADDRESSING ENVIRONMENTAL QUALIFICATION OF INSTRUMENT AND CONTROL LOOPS IN NUCLEAR POWER PLANTS

A NEW CONCEPT FOR ADDRESSING ENVIRONMENTAL QUALIFICATION OF INSTRUMENT AND CONTROL LOOPS IN NUCLEAR POWER PLANTS U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 3, 2011 ISSN 1454-234x A NEW CONCEPT FOR ADDRESSING ENVIRONMENTAL QUALIFICATION OF INSTRUMENT AND CONTROL LOOPS IN NUCLEAR POWER PLANTS Liviu DELCEA 1, Aureliu

More information

Rubber sheet. Blank Pins network

Rubber sheet. Blank Pins network Proiect PN-II-ID-PCE-1759 DEZVOLTAREA UNUI NOU CONCEPT DE CONDUCERE A PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA BAZAT PE NOI TEHNICI DE REDUCERE A DIMENSIONALITATII - Stadiul actual - Procesele de deformare plastica

More information

SHAKING TABLE TESTS OF A BASE ISOLATED STRUCTURE WITH MULTI-STAGE SYSTEM

SHAKING TABLE TESTS OF A BASE ISOLATED STRUCTURE WITH MULTI-STAGE SYSTEM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LXI (LXV), Fasc. 3, 2015 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ SHAKING TABLE TESTS OF A BASE ISOLATED

More information

curriculum vitae Personal information

curriculum vitae Personal information curriculum vitae Personal information Surname / First name Address Republicii Street, D5A Block, D Staircase, 5 Cat, 18 Apartment,, 060535, Pitesti, Romania O.P.1, C.P. 73, Arges District, 110006, Pitesti,

More information

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. Candidat Alin Stancu. Articol, referința bibliografică M N AIS

Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. Candidat Alin Stancu. Articol, referința bibliografică M N AIS Anexa Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Candidat Alin Stancu Nr. Articol Articol, referința bibliografică M N AIS Punctaj Final ROŞCA, M., STANCU, A. & SARAU, A. C. 0. INTERNAL FACTORS

More information

THE EFFICIENCY OF SOME INSECTICIDES USED FOR CONTROLLING GRAPHOLITHA FUNEBRANA TR. AND EURYTOMA SCHREINERI SCHR. PESTS, IN THE PLUM TREE PLANTATIONS

THE EFFICIENCY OF SOME INSECTICIDES USED FOR CONTROLLING GRAPHOLITHA FUNEBRANA TR. AND EURYTOMA SCHREINERI SCHR. PESTS, IN THE PLUM TREE PLANTATIONS INSECTICIDE EFFICIENCY IN PLUM TREE THE EFFICIENCY OF SOME INSECTICIDES USED FOR CONTROLLING GRAPHOLITHA FUNEBRANA TR. AND EURYTOMA SCHREINERI SCHR. PESTS, IN THE PLUM TREE PLANTATIONS Nela TĂLMACIU 1*,

More information

MAGNETIC CHARACTERISTICS OF NON-ORIENTED SILICON IRON STRIPS

MAGNETIC CHARACTERISTICS OF NON-ORIENTED SILICON IRON STRIPS MAGNETIC CHARACTERISTICS OF NON-ORIENTED SILICON IRON STRIPS OBTAINED THROUGH MECHANICAL, LASER, ELECTRICAL DISCHARGE AND WATER JET CUTTING TECHNOLOGIES Horia GAVRILĂ 1,2, Veronica MĂNESCU (PĂLTÂNEA) 2,

More information

ELECTROCHEMICAL REMEDIATION EFFICIENCY VS TREATMENT CONFIGURATION

ELECTROCHEMICAL REMEDIATION EFFICIENCY VS TREATMENT CONFIGURATION U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 1, 21 ISSN 1454-2358 ELECTROCHEMICAL REMEDIATION EFFICIENCY VS TREATMENT CONFIGURATION Irina Aura ISTRATE 1, Adrian BADEA 2, Gianni ANDREOTTOLA 3, Giuliano ZIGLIO

More information

Expert System for Assessing the Effluent s Quality of a Wastewater Treatment Plant

Expert System for Assessing the Effluent s Quality of a Wastewater Treatment Plant BULETINUL Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti Vol. LXII No. 2/2010 36-45 Seria Matematică - Informatică - Fizică Expert System for Assessing the Effluent s Quality of a Wastewater Treatment Plant Mădălina

More information

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH CONCERNING THE DEVELOPMENT OF A BIOGAS PLANT USING MUNICIPAL BIODEGRADABLE RESIDUES IN THE TIMISOARA AREA

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH CONCERNING THE DEVELOPMENT OF A BIOGAS PLANT USING MUNICIPAL BIODEGRADABLE RESIDUES IN THE TIMISOARA AREA THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH CONCERNING THE DEVELOPMENT OF A BIOGAS PLANT USING MUNICIPAL BIODEGRADABLE RESIDUES IN THE TIMISOARA AREA CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI INSTALAŢII DE BIOGAZ ÎN

More information

Fișa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de CNATDCU conform Monitorul Oficial nr. 890 bis din 27 decembrie 2012

Fișa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de CNATDCU conform Monitorul Oficial nr. 890 bis din 27 decembrie 2012 Fișa de îndeplinire a standardelor minimale stabilite de CNATDCU conform Monitorul Oficial nr. 890 bis din 27 decembrie 2012 Conf. Dr. Ing. Călin-Cristian Cormoș I. Număr total de articole în reviste ISI

More information

MOISTURE EFFECTS ON THE STRAINS DEVELOPED IN GARDEN CHAIR COMPONENTS MADE OF COMPOSITE MATERIALS

MOISTURE EFFECTS ON THE STRAINS DEVELOPED IN GARDEN CHAIR COMPONENTS MADE OF COMPOSITE MATERIALS MOISTURE EFFECTS ON THE STRAINS DEVELOPED IN GARDEN CHAIR COMPONENTS MADE OF COMPOSITE MATERIALS Camelia CERBU Transilvania University Brașov Rezumat. În acestă lucrare, se analizează efectele umidităţii

More information

NUMERICAL MODELS USED FOR THE CALCULATION OF THE CABLE-STAYED BRIDGE AT KM OVER DANUBE-BLACK SEA CANAL

NUMERICAL MODELS USED FOR THE CALCULATION OF THE CABLE-STAYED BRIDGE AT KM OVER DANUBE-BLACK SEA CANAL DOI: 10.1515/rjti-2016-0047 ROMANIAN JOURNAL OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE NUMERICAL MODELS USED FOR THE CALCULATION OF THE CABLE-STAYED BRIDGE AT KM 0+540 OVER DANUBE-BLACK SEA CANAL Mutu Costin Stelian,

More information

Towards a Service Oriented Engineering Education

Towards a Service Oriented Engineering Education Towards a Service Oriented Engineering Education Theodor Borangiu University Politehnica of Bucharest Faculty of Automatic Control and Computer Science Dept. of Automation and Applied Informatics theodor.borangiu@cimr.pub.ro

More information

CFBC PILOT INSTALLATION WITH ADVANCED FLUE GAS PURGE SYSTEM

CFBC PILOT INSTALLATION WITH ADVANCED FLUE GAS PURGE SYSTEM U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 73, Iss. 1, 2011 ISSN 1454-234x CFBC PILOT INSTALLATION WITH ADVANCED FLUE GAS PURGE SYSTEM Ramona NEGOI 1, Adrian BADEA 2, Cosmin MĂRCULESCU 3 Articolul prezintă rezultatele

More information

SELECTING THE RIGHT PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING THE ENTROPY METHOD. George Sebastian NAGHIU 1 Gheorghe BADEA 2 Ioan AŞCHILEAN 3 Ioan GIURCA 4

SELECTING THE RIGHT PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING THE ENTROPY METHOD. George Sebastian NAGHIU 1 Gheorghe BADEA 2 Ioan AŞCHILEAN 3 Ioan GIURCA 4 SELECTING THE RIGHT PHOTOVOLTAIC SYSTEM USING THE ENTROPY METHOD George Sebastian NAGHIU 1 Gheorghe BADEA 2 Ioan AŞCHILEAN 3 Ioan GIURCA 4 ABSTRACT The production of renewable energy using the concentrated

More information

EFFICIENCY OF BIOGAS UTILIZATION FOR COGENERATION

EFFICIENCY OF BIOGAS UTILIZATION FOR COGENERATION U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 78, Iss. 4, 2016 ISSN 2286-3540 EFFICIENCY OF BIOGAS UTILIZATION FOR COGENERATION Eduard MINCIUC 1 Ioan BITIR-ISTRATE 2 Roxana PATRASCU 3 Elena Cristina RADA 4 The paper

More information

AE Economic Interferences

AE Economic Interferences ACTIVITY BASED COSTING FOR BETTER COST MANAGEMENT K. Mohan Lecturer Ph.D. Babu P. George School of Management, Pondicherry University, India drmohanpillai@yahoo.com School of Management, Pondicherry University,

More information

PROIECTAREA PRIN INTERMEDIUL UNUI SOFTWARE DEDICAT A INSTALAŢIEI ELECTRICE PENTRU UN IMOBIL A SOFTWARE DESIGN THROUGH ELECTRICAL SYSTEM FOR A BUILDING

PROIECTAREA PRIN INTERMEDIUL UNUI SOFTWARE DEDICAT A INSTALAŢIEI ELECTRICE PENTRU UN IMOBIL A SOFTWARE DESIGN THROUGH ELECTRICAL SYSTEM FOR A BUILDING Cornelia Victoria Anghel-Drugărin* PROIECTAREA PRIN INTERMEDIUL UNUI SOFTWARE DEDICAT A INSTALAŢIEI ELECTRICE PENTRU UN IMOBIL A SOFTWARE DESIGN THROUGH ELECTRICAL SYSTEM FOR A BUILDING Keywords: DiaLux

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 335 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 59, Issue III, September, 2016 STUDIES AND INVESTIGATIONS REFERRING TO THE

More information

Analiza unei vanzari de succes din perspectiva achizitiilor. Sabina CUSTURA Asociatia Nationala a Vanzatorilor Profesionisti

Analiza unei vanzari de succes din perspectiva achizitiilor. Sabina CUSTURA Asociatia Nationala a Vanzatorilor Profesionisti Analiza unei vanzari de succes din perspectiva achizitiilor Sabina CUSTURA Asociatia Nationala a Vanzatorilor Profesionisti 18.11.2015 Agenda Agenda 1. Scurta prezentare 2. Ce reprezinta Achizitiile 3.

More information

OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF Al/Al 2 O 3 /Gr COMPOSITES BY MECHANICAL ALLOYING

OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF Al/Al 2 O 3 /Gr COMPOSITES BY MECHANICAL ALLOYING U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 74, Iss. 2, 2012 ISSN 1454-2331 OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF Al/Al 2 O 3 /Gr COMPOSITES BY MECHANICAL ALLOYING Gheorghe IACOB 1, Gabriela POPESCU 2, Florin MICULESCU

More information

Dynamic Impact Test of the Railing with Dissipative Elements

Dynamic Impact Test of the Railing with Dissipative Elements ANALELE UNIVERSITĂłII EFTIMIE MURGU REŞIłA ANUL XX, NR. 1, 013, ISSN 1453-7397 Eugen-Marius Afronie, Tiberiu Ștefan Mănescu, Constantin Vasile Bîtea Dynamic Impact Test of the Railing with Dissipative

More information

THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY THROUGH THE CONVERSION OF A THERMAL POWER PLANT INTO A COGENERATION PLANT

THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY THROUGH THE CONVERSION OF A THERMAL POWER PLANT INTO A COGENERATION PLANT U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 72, Iss. 1, 2010 ISSN 1454-234x THE INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY THROUGH THE CONVERSION OF A THERMAL POWER PLANT INTO A COGENERATION PLANT Petre BLAGA 1, Horia NECULA

More information

ACTUAL TRENDS IN THE CONCEPTION AND DESIGN OF PAVEMENTS FOR AIRPORT RUNWAY

ACTUAL TRENDS IN THE CONCEPTION AND DESIGN OF PAVEMENTS FOR AIRPORT RUNWAY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Volumul 63 (67), Numărul 2, 2017 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ ACTUAL TRENDS IN THE CONCEPTION AND

More information

Subventionarea Literaturii Tehnico - Stiintifice - Lista cererilor de finanțare depuse - Nr.Crt. CodDepunere Denumirea revista Institutie Domeniu

Subventionarea Literaturii Tehnico - Stiintifice - Lista cererilor de finanțare depuse - Nr.Crt. CodDepunere Denumirea revista Institutie Domeniu 1. 0003 REVISTA DE CHIMIE BIBLIOTECA CHIMIEI SA 2. 0006 MATERIALE PLASTICE BIBLIOTECA CHIMIEI SA 3. 4. 5. 6. 0007 0008 0009 0010 Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, Nr. 49/2016

More information

Critical Raw Materials in Fuel Cells and Hydrogen Value Chains

Critical Raw Materials in Fuel Cells and Hydrogen Value Chains Joint Exploratory Workshop of the EIT RawMaterials and Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - FCH2JU on: Critical Raw Materials in Fuel Cells and Hydrogen Value Chains February 16 th -17th, 2017 Bucharest,

More information

STUDY ON PROMOTING COMPANIES SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF WINE FROM IAŞI COUNTY (ROMANIA) BY IMPLEMENTING ONLINE MARKETING (CASE STUDY)

STUDY ON PROMOTING COMPANIES SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF WINE FROM IAŞI COUNTY (ROMANIA) BY IMPLEMENTING ONLINE MARKETING (CASE STUDY) STUDY ON WINE PROMOTING FROM IAŞI COUNTY BY ONLINE MARKETING Cercetări Agronomice în Moldova Vol. XLVII, No. 4 (160) / 2014 STUDY ON PROMOTING COMPANIES SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF WINE FROM IAŞI

More information

Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry (IV) Edited by Carmen Zaharia

Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry (IV) Edited by Carmen Zaharia Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry (IV) Edited by Carmen Zaharia Referen i tiin ifici Conf. univ. dr. chim. Mioara Surp eanu Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu

More information

THE BUBBLEDECK FLOOR SYSTEM: A BRIEF PRESENTATION

THE BUBBLEDECK FLOOR SYSTEM: A BRIEF PRESENTATION BubbleDeck floor system. A brief presentation Subject Review THE BUBBLEDECK FLOOR SYSTEM: A BRIEF PRESENTATION L. R. TEREC 1, M. A. TEREC 2, 1 CS I, INCD URBAN-INCERC Branch of Cluj-Napoca, e-mail liana.terec@incerc-cluj.ro

More information

Dan Paul Georgescu 1. B-dul Lacul Tei nr.124, Sector 2, Bucureşti, România

Dan Paul Georgescu 1. B-dul Lacul Tei nr.124, Sector 2, Bucureşti, România Revista Română de Inginerie Civilă, Volumul 4 (2013), Numărul 1 Matrix Rom Cercetari experimentale privind utilizarea adaosurilor de zgura granulata de furnal in beton. Cercetari experimentale pentru determinarea

More information

124 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2014, 44 (2),

124 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2014, 44 (2), 124 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2014, 44 (2),124-130 EXPERIMENTĂRI PENTRU REALIZAREA UNOR VITROCERAMICI DIN DEŞEURI DE STICLĂ DE LA TUBURI CATODICE - CRT EXPERIMENTS TO

More information

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BONDING CHARACTERISTICS OF LOW-STRENGTH MORTARS USED TO REPOINT THE JOINTS OF THE DAMAGED HISTORICAL MASONRY STRUCTURES

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BONDING CHARACTERISTICS OF LOW-STRENGTH MORTARS USED TO REPOINT THE JOINTS OF THE DAMAGED HISTORICAL MASONRY STRUCTURES BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVII (LXI), Fasc. 2, 2011 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BONDING

More information

THE EFFECT OF CHANGE OF CARBURIZING MEDIA NATURE ON GROWTH KINETICS OF LAYERS

THE EFFECT OF CHANGE OF CARBURIZING MEDIA NATURE ON GROWTH KINETICS OF LAYERS U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 75, Iss., 03 ISSN 454-33 THE EFFECT OF CHANGE OF CARBURIZING MEDIA NATURE ON GROWTH KINETICS OF LAYERS Daniela DRAGOMIR, Mihai Ovidiu COJOCARU, Nicolae DUMITRU 3 Utilizarea

More information

EXPERT ENERGY CONSTRUCTION & CONSULTING

EXPERT ENERGY CONSTRUCTION & CONSULTING EXPERT ENERGY CONSTRUCTION & CONSULTING Coming together is a beginning; keeping together is progress, working together is success. Henry Ford EXPERT ENERGY CONSTRUCTION & CONSULTING Zecii de ani de experienta

More information

Buletinul AGIR nr. 4/2012 octombrie-decembrie

Buletinul AGIR nr. 4/2012 octombrie-decembrie THE WELDING TECHNOLOGY INFLUENCE ON THE DOUBLE T GIRDER BEAMS BUCKLING (Paper Title) CONTRIBUTIONS TO THE DESIGN OF ELECTROMAGNETIC POWDER BRAKES Prof. Eng. Constantin OPREA, PhD 1, Lecturer Eng. Cristian

More information

Wind energy in Romania

Wind energy in Romania Wind energy in Romania EWEA Wind Energy The Facts Workshop 2 June 2009 Alexandru S ndulescu General Director General Directorate for Energy, Oil and Natural Gas Ministry of Economy Romania Energy strategy

More information

BN Automation AG. Company Profile and References. BN Automation AG

BN Automation AG. Company Profile and References. BN Automation AG BN Automation AG BN Automation AG Facts and Figures Foundation: Holder: Profile: Customers: Market: In June 1990 as private limited company, since 2000 as public limited company Management, company employees,

More information

1 Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism, 34-36 Observatorului Str., 400500, Cluj-Napoca, Romania Received 12 May 2011; Accepted 20 August 2011 Structure has a manifold

More information

POPULATION EXPOSURE TO INDOOR RADON AND THORON PROGENY

POPULATION EXPOSURE TO INDOOR RADON AND THORON PROGENY JURNAL DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ 2001; 9(1); 5-12 POPULATION EXPOSURE TO INDOOR RADON AND THORON PROGENY O. Iacob 1, C. Grecea 1, O.Capitanu 2, V. Rascanu 3, D.Agheorghiesei 4, E. Botezatu 1, S. Ioviţă 2

More information

Elemente de strategie energetica Romania Dr. Ing Ciprian DIACONU

Elemente de strategie energetica Romania Dr. Ing Ciprian DIACONU Elemente de strategie energetica Romania 2050 Dr. Ing Ciprian DIACONU FOREN iunie 2016 CUPRINS 1. Perspectiva TYNDP & Piata de Energie Electrica (PCI + PECI) 2. Romania Oportunitati in coridorul 3 european

More information

PROCEDURA OPERATIONALA

PROCEDURA OPERATIONALA 1. Scopul Procedura are drept scop stabilirea etapelor ce se parcurg pentru identificarea si prioritizarea lucrarilor de investitii avand drept criterii de evaluare indicatorii de eficienta economica,

More information

Experimental Modeling of Heavy Metals Concentration Distribution in Rivers

Experimental Modeling of Heavy Metals Concentration Distribution in Rivers Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara, ROMANIA Series of Chemistry and Environmental Engineering Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timisoara) Volume 6(7),, Experimental Modeling of Heavy

More information

SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN ROMANIA: CHARACTERISTICS AND CHALLENGES

SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN ROMANIA: CHARACTERISTICS AND CHALLENGES SELECTIVE COLLECTION OF MUNICIPAL WASTE IN ROMANIA: CHARACTERISTICS AND CHALLENGES Valentina TÂRłIU Academy of Economic Studies Bucharest, Piata Romana 6, Bucharest, Romania valentina.tartiu@man.ase.ro

More information

CHARACTERISTICS OF THE FLY ASH AND SLAG RESULTED FROM PULVERIZED COAL COMBUSTION IN PAROSENI POWER PLANT

CHARACTERISTICS OF THE FLY ASH AND SLAG RESULTED FROM PULVERIZED COAL COMBUSTION IN PAROSENI POWER PLANT U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 70, No. 1, 2008 ISSN 1454-2331 CHARACTERISTICS OF THE FLY ASH AND SLAG RESULTED FROM PULVERIZED COAL COMBUSTION IN PAROSENI POWER PLANT Mariana MIU GRIGORESCU 1, Cornelia

More information

PHASES OF IMPLEMENTATION OF ISO TS 16949: 2002 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

PHASES OF IMPLEMENTATION OF ISO TS 16949: 2002 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IA I Publicat de Universitatea Tehnic Gh. Asachi, Ia i, Tomul LII (LVI), Fasc.5 D, 2006 Sec ia CONSTRUC II DE MA INI PHASES OF IMPLEMENTATION OF ISO TS 16949: 2002

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Personal information First name(s) / Surname(s) VĂTAVU Sorin Address(es) Petroşani, Avram Iancu Street, Building no. 5A, Apartment no. 22, Entrance no. 2, code 332025 Telephone(s)

More information

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS

ACTA TECHNICA NAPOCENSIS 59 TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ACTA TECHNICA NAPOCENSIS Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering Vol. 58, Issue I, March, 2015 CONTRIBUTIONS REGARDING THE FMEA ANALYSIS OF A CMM

More information

DIAGNOSTICUL STRATEGIEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM) DIAGNOSE OF STRATEGY TO SMALL AND MIDDLE SIZE ENTERPRISES (SME)

DIAGNOSTICUL STRATEGIEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM) DIAGNOSE OF STRATEGY TO SMALL AND MIDDLE SIZE ENTERPRISES (SME) DIAGNOSE OF STRATEGY TO SMALL AND MIDDLE SIZE ENTERPRISES (SME) DIAGNOSTICUL STRATEGIEI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (IMM) Nicolae BOIAN Transilvania University of Brasov, Romania Abstract. This paper

More information

ELECTROMECHANICAL ENERGY ERGY CONVERSION AND STORAGE SYSTEMS

ELECTROMECHANICAL ENERGY ERGY CONVERSION AND STORAGE SYSTEMS ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION AND STORAGE SYSTEMS ELECTROMECHANICAL ENERGY ERGY CONVERSION AND STORAGE SYSTEMS Prof. Eng. Corneliu BOTAN, PhD 1, Eng. Dumitru CUCIUREANU 2, Eng. Florin Tiberiu PAL

More information

Brasov, str. Universitatii, nr. 1, corp L, sala LII5 Telefon:

Brasov, str. Universitatii, nr. 1, corp L, sala LII5 Telefon: Date personale Titlul didactic Conferentiar universitar Titlul stiintific Doctor inginer Data nasterii: 05 martie 1964, Brasov Adresa locului de munca Brasov, str. Universitatii, nr. 1, corp L, sala LII5

More information

COMPRESSION STRENGTH TESTING FOR AUTOMOTIVE BRAKE PADS USED IN EARTHQUAKE ENERGY DAMPERS

COMPRESSION STRENGTH TESTING FOR AUTOMOTIVE BRAKE PADS USED IN EARTHQUAKE ENERGY DAMPERS BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVI (LX), Fasc. 3, 2010 Secţia CONSTRUCŢII. ĂRHITECTURĂ COMPRESSION STRENGTH TESTING FOR AUTOMOTIVE

More information

FACULTY OF BUILDING SERVICES. Eng. Ioan GIURCA. Ph.D. THESIS - ABSTRACT -

FACULTY OF BUILDING SERVICES. Eng. Ioan GIURCA. Ph.D. THESIS - ABSTRACT - FACULTY OF BUILDING SERVICES Eng. Ioan GIURCA Ph.D. THESIS - ABSTRACT - CONTRIBUTIONS REGARDING THERMAL ENERGY SUPPLY FOR BUILDING BLOCKS USING LOW YEALD THERMAL AGENTS Ph.D. Thesis analysis and sustain

More information

FISA TEHNICA DE SECURITATE

FISA TEHNICA DE SECURITATE FISA TEHNICA DE SECURITATE 1.Identificareasubstanţei/amesteculuişiasocietăţi/întreprinderi Identificarea Substantei/Prepararii Identificareasocietăţi/întreprinderi Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

More information

FLY ASH ADMIXTURE AND ITS INFLUENCE ON ALITIC TYPE CEMENT CONCRETE PERMEABILITY

FLY ASH ADMIXTURE AND ITS INFLUENCE ON ALITIC TYPE CEMENT CONCRETE PERMEABILITY BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LVIII (LXII), Fasc. 4, 2012 Secţia CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ FLY ASH ADMIXTURE AND ITS INFLUENCE

More information

Seismic Protection of Guyed Masts via Added Damping

Seismic Protection of Guyed Masts via Added Damping Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 4 No. 2 (211) Journal homepage: http://constructii.utcluj.ro/actacivileng Seismic Protection of Guyed Masts via Added Damping Florin Blaga

More information

Modelling and Controlling of Machining Forces when Milling Polymeric Composites

Modelling and Controlling of Machining Forces when Milling Polymeric Composites Modelling and Controlling of Machining Forces when Milling Polymeric Composites MIHAIELA ILIESCU 1 *, LUIGI VLADAREANU 2, PAULINA SPANU 1 1 Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independenþei

More information

LISTĂ LUCRĂRI. lect. univ. dr. ing. Patricia-Florina Murzea. The 1st Conf. of the Young Reasearchers, YRC 2010 (CD); 1st YRC 2010 (CD);

LISTĂ LUCRĂRI. lect. univ. dr. ing. Patricia-Florina Murzea. The 1st Conf. of the Young Reasearchers, YRC 2010 (CD); 1st YRC 2010 (CD); LISTĂ LUCRĂRI lect. univ. dr. ing. Patricia-Florina Murzea Nr. Titlu Autori Conferinţă/ Revistă Categorie/ Cotare Dată apariţie ISSN/ISBN Link 1 Earthquake Response of Structures Under Alternative Kinematic

More information

SIMULATION MODEL IN TRNSYS OF A SMALL SUBSTATION FROM ROMANIA

SIMULATION MODEL IN TRNSYS OF A SMALL SUBSTATION FROM ROMANIA U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 72, Iss. 1, 2010 ISSN 1454-2358 SIMULATION MODEL IN TRNSYS OF A SMALL SUBSTATION FROM ROMANIA Rodica FRUNZULICĂ 1, Andrei DAMIAN 2, Iolanda COLDA 3 Prezentul articol urmăreşte

More information

342 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2012, 42 (4),

342 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2012, 42 (4), 342 Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 212, 42 (4), 342-349 INFLUENŢA UNOR FACTORI DE MEDIU ASUPRA COMPORTĂRII UNOR LIANŢI TERNARI SILICAT-ALUMINAT-SULFATICI THE INFLUENCE OF SOME

More information

ELECTRONIC BANKING ADVANTAGES FOR FINANCIAL SERVICES DELIVERY

ELECTRONIC BANKING ADVANTAGES FOR FINANCIAL SERVICES DELIVERY ELECTRONIC BANKING ADVANTAGES FOR FINANCIAL SERVICES DELIVERY Bojan Daniela Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca Mutu Simona 432 Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca P un 433 Drago Babes-Bolyai University,

More information

NONLINEAR ANALYSIS FOR A REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURE UNDER EXTREME LOADS

NONLINEAR ANALYSIS FOR A REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURE UNDER EXTREME LOADS NONLINEAR ANALYSIS FOR A REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURE UNDER EXTREME LOADS Cătălin BACIU 1, Marin LUPOAE 2 1 PhD, Lecturer, Mechatronics Department of Military Technical Academy, Bucharest, Romania,

More information

ORGANOMINERAL FERTILIZERS ON THE LIGNITE SUPPORT ECOLOGICAL SOURCES OF BALANCED FERTILIZATION OF CROPS IN SUSTAINABLE AGRICULTURE

ORGANOMINERAL FERTILIZERS ON THE LIGNITE SUPPORT ECOLOGICAL SOURCES OF BALANCED FERTILIZATION OF CROPS IN SUSTAINABLE AGRICULTURE Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Agriculture, Silviculture and Veterinary Medicine Sciences ISSN 2344-2085 Volume 1, Number 1/2012 77 ORGANOMINERAL FERTILIZERS ON THE LIGNITE SUPPORT

More information

MANAGEMENT OF PROCESSING AND RECOVERY OF LEATHER WASTE

MANAGEMENT OF PROCESSING AND RECOVERY OF LEATHER WASTE ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA FASCICLE OF TEXTILES, LEATHERWORK MANAGEMENT OF PROCESSING AND RECOVERY OF LEATHER WASTE STAN Ovidiu Valentin 1, ALBU Adina Victoria 2, GHERGHEL Sabina 3, ŞUTEU Marius

More information

Evaluarea, monitorizarea si simularea computerizata a Eficientei Energiei pentru Sectorul Cladiri

Evaluarea, monitorizarea si simularea computerizata a Eficientei Energiei pentru Sectorul Cladiri PLANUL Cladire Inteligenta Energetic Promotion of Intelligent Energy Building PLAN Evaluarea, monitorizarea si simularea computerizata a Eficientei Energiei pentru Sectorul Cladiri Managementul Energetic

More information

Experimental Results Regarding Lubricant Film Thickness to the Radial Bearing with HD Lubrication

Experimental Results Regarding Lubricant Film Thickness to the Radial Bearing with HD Lubrication ISSN 1224-264, Volume 2012 No. XXVI Start page 2- End page 6 Experimental Results Regarding Lubricant Film Thickness to the Radial Bearing with HD Lubrication Marius Alexandrescu 1*, Radu Cotețiu 2, Adriana

More information

THE TERMINAL, KEY ELEMENT OF INTERMODAL TRANSPORT TERMINALUL ELEMENT ESENŢIAL ÎN TRANSPORTUL INTERMODAL

THE TERMINAL, KEY ELEMENT OF INTERMODAL TRANSPORT TERMINALUL ELEMENT ESENŢIAL ÎN TRANSPORTUL INTERMODAL TERMINALUL ELEMENT ESENŢIAL ÎN TRANSPORTUL INTERMODAL drd. Ioniţă PROFIR, Ministerul Transporturilor, Bucureşti, ROMÂNIA dr. Stelian PLATON, Ministerul Transporturilor, Bucureşti, ROMÂNIA dr. Stefan IOVAN,

More information

IMT-Bucharest: Networking in micro- nanobiotechnologies

IMT-Bucharest: Networking in micro- nanobiotechnologies IMT-Bucharest: Networking in micro- nanobiotechnologies Dan Dascalu National Institute for R&D in Microtechnologies (IMT-Bucharest) IMT in brief IMT (founded in 1993) was the first research unit from Eastern

More information

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GEOPOLYMER BINDERS FROM FLY ASH

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GEOPOLYMER BINDERS FROM FLY ASH U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 74, Iss. 1, 212 ISSN 1454-2331 SYNHESIS AN CHARACERIZAION OF GEOPOLYMER BINERS FROM FLY ASH Irina CĂĂNESCU 1, Maria GEORGESCU 2, Alina MELINESCU 3 Valorificarea unor deşeuri

More information

RESEARCHES CONCERNING THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITE MATERIALS WHICH USE WASTES FROM LEATHER INDUSTRY

RESEARCHES CONCERNING THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITE MATERIALS WHICH USE WASTES FROM LEATHER INDUSTRY U.P.B. Sci. Bull., Series B, Vol. 76, Iss. 3, 2014 ISSN 1454 2331 RESEARCHES CONCERNING THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITE MATERIALS WHICH USE WASTES FROM LEATHER INDUSTRY Natalia POPA 1, Ion

More information

ECOLOGICAL SOLUTIONS APPLIED TO HOT MIX ASPHALT

ECOLOGICAL SOLUTIONS APPLIED TO HOT MIX ASPHALT DOI: 10.1515/rjti-2015-0030 ROMANIAN JOURNAL ECOLOGICAL SOLUTIONS APPLIED TO HOT MIX ASPHALT Cătălina Lixandru, PhD. Student, Technical University of Civil Engineering Bucharest, e- mail: lixandru catalina@yahoo.com

More information

Marius Gabriel PETRESCU * Anca DOBRIŢĂ **

Marius Gabriel PETRESCU * Anca DOBRIŢĂ ** PLATFORM FOR MANAGING INFORMATION FROM GRADUATES AND BUSINESS AGENTS, IN ORDER TO ADAPT THE MANAGEMENT POLICIES TO THE DEMANDS OF SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT Marius Gabriel PETRESCU * Anca DOBRIŢĂ

More information

Master Energy Energy Technology Options for a Carbon Free Future. Master 2

Master Energy Energy Technology Options for a Carbon Free Future. Master 2 Master Energy Energy Technology Options for a Carbon Free Future Master 2 Programme Content Core module Introduction to energy Energy systems thermodynamic modeling Life cycle of energy systems Energy

More information

LISTA DE LUCRĂRI Asist.univ.dr.ing. Ancuţa-Elena TIUC

LISTA DE LUCRĂRI Asist.univ.dr.ing. Ancuţa-Elena TIUC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Facultatea Ingineria Materialelor şi a Mediului Departamentul Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile LISTA DE LUCRĂRI Asist.univ.dr.ing. I. Articole

More information

RESEARCH ON CONSUMER AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE PURCHASE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN NORTH EAST DEVELOPMENT REGION (CASE STUDY S.C. ILVAS S.

RESEARCH ON CONSUMER AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE PURCHASE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN NORTH EAST DEVELOPMENT REGION (CASE STUDY S.C. ILVAS S. Lucrări Ştiinţifice vol. 56 (1) 2013, seria Agronomie RESEARCH ON CONSUMER AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE PURCHASE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN NORTH EAST DEVELOPMENT REGION (CASE STUDY S.C. ILVAS S.A.

More information

Ghiaus A.-G., 2012: Transfer de caldura (Heat Transfer), CONSPRESS Bucharest, ISBN

Ghiaus A.-G., 2012: Transfer de caldura (Heat Transfer), CONSPRESS Bucharest, ISBN LIST OF PUBLICATIONS * Books Ghiaus A.-G., 2012: Transfer de caldura (Heat Transfer), CONSPRESS Bucharest, ISBN 978-973-100-210-1 Ghiaus A.-G., 2011: Termodinamica (Thermodynamics), CONSPRESS Bucharest,

More information

Obligatii ale institutiilor de credit in relatia cu consumatorii conform Directivei 65/2014 (MiFID II) Ana Gabriela Atanasiu Martie 2017

Obligatii ale institutiilor de credit in relatia cu consumatorii conform Directivei 65/2014 (MiFID II) Ana Gabriela Atanasiu Martie 2017 Obligatii ale institutiilor de credit in relatia cu consumatorii conform Directivei 65/2014 (MiFID II) Ana Gabriela Atanasiu Martie 2017 Cuprins 1. Structura MiFID II si legatura cu celelalte reglementari

More information

AVAILABILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES SEPARATION TECHNIQUES FOR THE TREATMENT OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE

AVAILABILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES SEPARATION TECHNIQUES FOR THE TREATMENT OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE Annals of the Academy of Romanian Scientists Series on Science and Technology of Information ISSN 2066-8750 Volume 4, Number 1/2012 55 AVAILABILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES SEPARATION TECHNIQUES FOR

More information

Advanced Analytical Chemistry Lecture 10. Chem 4631

Advanced Analytical Chemistry Lecture 10. Chem 4631 Advanced Analytical Chemistry Lecture 10 Chem 4631 What is a fuel cell? An electro-chemical energy conversion device A factory that takes fuel as input and produces electricity as output. O 2 (g) H 2 (g)

More information

Contemporary dimensions of sports sponsorship

Contemporary dimensions of sports sponsorship DOI: 10.1515/tperj -2015-0023 Contemporary dimensions of sports sponsorship Iulian DUMITRU 1, Florin NICHIFOR 2 Abstract Marketing developed close relation with sponsorship since the beginnings of the

More information

BALL BEARING SKF BEARINGS MANUFACTURED BY ELECTRICAL EROSION

BALL BEARING SKF BEARINGS MANUFACTURED BY ELECTRICAL EROSION BALL BEARING SKF BEARINGS MANUFACTURED BY ELECTRICAL EROSION Drd. Ing. IOAN BADIU, Technical University of Cluj-Napoca Prof.univ.dr.ing. MARCEL S.POPA, Technical University of Cluj-Napoca ABSTRACT: Bearings

More information

Designing and Building Fuel Cells

Designing and Building Fuel Cells Designing and Building Fuel Cells Colleen Spiegel Me Grauv Hill NewYork Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto Foreword xii Chapter

More information

Fuel Cells 101. Hydrogen Fuel Cell Educational Outreach Workshop Presented by David Cooke October 21 st, 2013

Fuel Cells 101. Hydrogen Fuel Cell Educational Outreach Workshop Presented by David Cooke October 21 st, 2013 Fuel Cells 101 Hydrogen Fuel Cell Educational Outreach Workshop Presented by David Cooke October 21 st, 2013 1 Why are hydrogen and fuel cells important? Hydrogen and fuel cells are technology solutions

More information

MONOLITHIC CONCRETE VS PRECAST CONCRETE FOR THE CONSTRUCTION OF BRIDGE BY TH CANTILEVER METHOD

MONOLITHIC CONCRETE VS PRECAST CONCRETE FOR THE CONSTRUCTION OF BRIDGE BY TH CANTILEVER METHOD DOI: 10.1515/rjti-2015-0028 ROMANIAN JOURNAL MONOLITHIC CONCRETE VS PRECAST CONCRETE FOR THE CONSTRUCTION OF BRIDGE BY TH CANTILEVER METHOD Dumitru Daniel Morlova, Assistant Eng. UTCB CFDP, daniel morlova@yahoo.com

More information

THK: CLB CROSSED LINEAR BEARING SEISMIC ISOLATORS

THK: CLB CROSSED LINEAR BEARING SEISMIC ISOLATORS THK: CLB CROSSED LINEAR BEARING SEISMIC ISOLATORS Roberto TONIOLO THK Gmbh (Italy) Anti-seismic device manager, THK Gmbh, italian branch. Member of the association Glis-isolamento ed Altre Strategie di

More information

USE OF LAND LOCATED WITHIN EŞELNIŢA DRAINAGE BASIN

USE OF LAND LOCATED WITHIN EŞELNIŢA DRAINAGE BASIN Volume 1 / Numéro 3 Hiver 2011 ISSN: 2247-2290 p. 244-251 USE OF LAND LOCATED WITHIN EŞELNIŢA DRAINAGE BASIN Daniela VLAD Ph.D. Std. Faculty of Geography, University of Bucharest vladdaniela82@yahoo.com

More information

THE MAP OF INDOOR RADON CONCENTRATIONS IN NORTHEASTERN ROMANIA

THE MAP OF INDOOR RADON CONCENTRATIONS IN NORTHEASTERN ROMANIA THE JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE 2002; (3): -15 THE MAP OF INDOOR RADON CONCENTRATIONS IN NORTHEASTERN ROMANIA C. Grecea, Olga Iacob Institute of Public Health Iaşi Abstract. The radon concentrations

More information

COMPETITIVENESS OF MOLDOVA S AGRI-FOOD SECTOR IN THE CONTEXT OF THE DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AGREEMENT (DCFTA)

COMPETITIVENESS OF MOLDOVA S AGRI-FOOD SECTOR IN THE CONTEXT OF THE DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AGREEMENT (DCFTA) (115-122) 115 CZU 338.439.5(478)=111 COMPETITIVENESS OF MOLDOVA S AGRI-FOOD SECTOR IN THE CONTEXT OF THE DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AGREEMENT (DCFTA) Liliana CIMPOIEŞ Universitatea Agrară de Stat

More information

PERFORMANCE EVALUATION FOR A FINAL HYPOTHETICAL REPOSITORY SYSTEM FOR LOW AND MEDIUM RADIOACTIVE WASTE LOCATED IN GRANITE ROCK

PERFORMANCE EVALUATION FOR A FINAL HYPOTHETICAL REPOSITORY SYSTEM FOR LOW AND MEDIUM RADIOACTIVE WASTE LOCATED IN GRANITE ROCK U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 69, No. 1, 27 ISSN 1454-234x PERFORMANCE EVALUATION FOR A FINAL HYPOTHETICAL REPOSITORY SYSTEM FOR LOW AND MEDIUM RADIOACTIVE WASTE LOCATED IN GRANITE ROCK A. O. PAVELESCU

More information

DYNAMICAL BEHAVIOR OF HARDWOOD SPECIES SUBJECTED TO CYCLIC BENDING STRESSES

DYNAMICAL BEHAVIOR OF HARDWOOD SPECIES SUBJECTED TO CYCLIC BENDING STRESSES DYNAMICAL BEHAVIOR OF HARDWOOD SPECIES DYNAMICAL BEHAVIOR OF HARDWOOD SPECIES SUBJECTED TO CYCLIC BENDING STRESSES Mariana Domnica STANCIU 2, Ioan CURTU 1,2, Adriana SAVIN 3 1 Full Member of the Academy

More information

Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soil by Composting Technology

Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soil by Composting Technology Available online at http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promediu ProEnvironment ProEnvironment 6 (2013) 411-415 Original Article Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soil by Composting

More information

SWOT ANALYSIS OF THE ROMANIAN RURAL AREAS PROCESS OF ACTIVITIES FOR RESPONSIBLE TOURISM

SWOT ANALYSIS OF THE ROMANIAN RURAL AREAS PROCESS OF ACTIVITIES FOR RESPONSIBLE TOURISM Romanian Economic and Business Review Special issue 2013 389 SWOT ANALYSIS OF THE ROMANIAN RURAL AREAS PROCESS OF ACTIVITIES FOR RESPONSIBLE TOURISM Vergina Chiritescu, Lector univ. dr. ing. CS III, Romanian

More information

SYLLABUS Academic year

SYLLABUS Academic year Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 Cluj-Napoca, RO-400174 Tel.: 0264-59.91.70 Fax: 0264-59.01.10 tbs@tbs.ubbcluj.ro www.tbs.ubbcluj.ro SYLLABUS Academic year 2014-2015 1. Information regarding the

More information